V pondelok minister zdravotníctva Marek Krajči pomerne prekvapivo vyhlásil, že zvažuje zaviesť povinné ohlásenie porušenia zákazu vychádzania pomocou SMS. Ide o takzvanú COVID priepustku podanú formou SMS. Ako sa vyjadril minister zdravotníctva, ak by ste chceli vyjsť von z domu, mali by ste predtým o to požiadať pomocou SMS, uviesť dôvod a počkať na schválenie vašej žiadosti.

Marek Krajči ohlasuje zámer kontrolovať pohyb obyvateľstva na Slovensku formou SMS. Zdroj: hnoline.sk

Marek Krajči ohlasuje zámer kontrolovať pohyb obyvateľstva na Slovensku formou SMS. Zdroj: hnoline.sk

Koaliční partneri súčasnej vlády zostali z vyhlásenia prekvapení, počuli ho rovnako ako my po prvýkrát práve na tlačovej konferencii. V utorok má zasadať pandemická komisia a pravdepodobne sa dozvieme, ako to s opatrením naozaj bude, prípadne kedy sa spustí. My sme zisťovali podrobnosti na Slovensku, ale aj v Grécku, kde máme priateľov a kde takýto systém funguje v niektorých regiónoch.

Čo vedia operátori?

Predovšetkým sme kontaktovali niektorých operátorov na Slovensku. O tom, že by mali zabezpečovať SMS správy v masovom počte tiež počuli z úst ministra zdravotníctva po prvý raz na tlačovej konferencii v pondelok. O takejto možnosti zatiaľ neprebiehali žiadne diskusie. Inými slovami, prekvapení boli tiež, podobne ako väčšina Slovenska.

Ozvala sa nám aj firma euroSMS, ktorá zaisťuje komunikáciu b2c (SMS zo softvéru na telefón) už niekoľko rokov a podľa jej vyjadrenia dokážu vo vlastnej réžii vybaviť 100 miliónov SMS ročne. Dokážu si predstaviť spracovať aj milión SMS denne, keďže používajú separátne vysokopriepustné pripojenia pre SMS.

COVID priepustky pomocou SMS sú podľa vyjadrenia tejto firmy realizovateľné z pohľadu doručenia SMS obyvateľom Slovenska, či už odpovedným automatom alebo aj manuálnym spracovaním niektorých požiadaviek.

Možné problémy

Problém môže vzniknúť na opačnej strane, na strane príjmu požiadaviek od obyvateľstva, pokiaľ by prichádzali výhradne vo forme SMS, ako to bolo zatiaľ avizované. Úzke hrdlo môže nastať aj s priepustnosťou centrálneho telefónneho čísla, na ktoré sa SMS budú posielať a zároveň by z tohto čísla mali byť doručované priepustky od operátora, ďalej so syntaxou či sémantikou SMS žiadostí a pod. Ale teoreticky by to mohlo ísť.

Zadarmo to nebude

Podľa cenníka firmy euroSMS stojí spracovanie 100 000 SMS približne 2800 eur. Odhadovaný počet ľudí, ktorí by denne mohli požiadať o povolenie na vychádzanie je 3 milióny a s veľkou pravdepodobnosťou budú títo ľudia žiadať denne o viac ako jednu COVID priepustku. Niekto to bude musieť na konci dňa zaplatiť, v tejto časti hovoríme len o automatizovanom spracovaní SMS a ich zaslaní obyvateľstvu. Cenník spomenutej firmy tiež uvádza, že „cena za SMS nad 100 tisíc kusov mesačne bude dohodnutá individuálne,“ čo je evidentne tento prípad.

Ako je to v Grécku?

Hovorí sa o tom, že minister zdravotníctva sa inšpiroval pri tomto nápade práve v Grécku, ktoré už podobnú formu priepustiek používa. My máme v rámci skupiny EISA kolegov v IT novinárskej branži aj v tejto krajine a zisťovali sme, ako to funguje. Grécko vyvíja jednoznačné kroky ku tomu, že v dobe letnej sezóny chce mať aj kvôli turistom nula domácich pozitívnych COVID prípadov, a preto sú tam v súčasnosti opatrenia veľmi tvrdé. V Grécku funguje systém elektronických priepustiek a ako sme sa dozvedeli, dá sa s tým žiť.

Grécko sa už teší na uvoľnenie. Zdroj: cestovanie.pravda.sk

Grécko sa už teší na uvoľnenie. Zdroj: cestovanie.pravda.sk

Náš novinársky kolega pôsobí v Aténach a ako novinár môže chodiť do práce, nepracuje z domu. Na to nepotrebuje žiadať elektronickú priepustku, musí mať ale „aktuálne“ potvrdenie o negatívnom teste na COVID-19. O povolenie na porušenia zákazu vychádzania možno požiadať zjednodušenou formou a to nielen SMS ale aj e-mailom. Existuje celkovo 8 základných možností na porušenie zákazu ako je napr. návšteva najbližšej predajne potravín, starostlivosť o blízkeho, venčenie domáceho zvieraťa a pod. Okrem čísla dôvodu uvádzajú Gréci svoje meno a adresu, kde sa zdržiavajú „v domácom prostredí“.

Príklad komunikácie cez SMS v Grécku. Zdroj: Fotios Fotiadis

Príklad komunikácie cez SMS v Grécku. Zdroj: Fotios Fotiadis

Žiadosti sú aktuálne označené skratkami a Gréci žiadajú o povolenie poslaním skrátenej voľby. Následne dostanú potvrdenie o verifikácii ich žiadosti a odvtedy môžu podľa typu žiadosti vychádzať na jednu až dve hodiny. Zaslané SMS či e-maily teda neobsahujú geografický údaj o tom, kam chcú ísť, sú to len žiadosti napríklad o navštívenie „najbližšej“ predajne potravín bez ich konkrétneho určenia. Je na kontrolných orgánoch, aby zistili, či je to naozaj cesta do najbližšej predajne alebo nie. Preto sa aj do SMS v Grécku zadáva domáca adresa.

Ako nám povedal grécky kolega, reálne sa kontroluje skôr to, či ste na daný čas SMS reálne odoslali a tieto kontroly sú sporadické. Je ale pravda, že počet ľudí vonku od zavedenia tohto pravidla výrazne poklesol, postupne však opätovne narastá. Tieto informácie sa pritom týkajú konkrétneho regiónu v Grécku, inde sa môže situácia riešiť odlišným spôsobom.

Gréci si vo všeobecnosti tento systém pochvaľujú, priniesol im pokles pozitívnych prípadov a naozaj ho používajú.

Ako to môže byť u nás?

Môžeme len špekulovať. Grécky model je v praxi technicky aplikovateľný aj u nás a je jasné, že ak by k nemu naozaj došlo, bude okolo toho veľa diskusie. Určite nie je šťastné komunikovať takúto citlivú záležitosť verejne bez dohody s koaličnými partnermi, čo sa ale reálne stalo a rovnako bez technického preverenia u operátorov a ďalších firiem, ktoré k tomu majú čo povedať.

Podobe ako pri prvom kole tohtoročného celoplošného testovania, by boli zo začiatku technické problémy. Odhadujeme, že by sa to dalo zvládnuť a asi by to aj prinieslo menej ľudí v uliciach, minimálne spočiatku. Či by to pomohlo v boji proti šíreniu koronavírusu, pokiaľ zostane otvorená takmer celá ekonomika a ľudia budú chodiť do práce a v nej sa stretávať je ťažko povedať. To je  skôr otázka na epidemiológov a ekonómov.

Ak by naozaj došlo k zavedeniu podivného nahlasovania porušenia zákazu vychádzania cez SMS, určite treba vyriešiť situáciu s ľuďmi, ktorí nemajú smartfón alebo jednoducho nevedia napísať a poslať ani obyčajnú SMS. Takíto ľudia totiž nemôžu byť znevýhodnení.

Medzitým sa objavilo aj ďalšie riešenie, ktoré je o generáciu ďalej ako posielanie SMS

SMSky ako priepustka na slobodu nezabrali, prichádza aplikácia Be-Free Pass (Aktualizované)

 

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.