O tom, že je pre vaše zdravie a pohodlie lepšie žiť v čistom vzduchu vedia asi všetci. S nástupom pandémie a šírením ochorenia COVID-19 vzduchom sa stala táto téma ešte dôležitejšia.

DnesDýcham.sk

My sme sa na kvalitu vzduchu pýtali pani Doroty Hericovej, špecialistky na ovzdušie  zo Slovenskej agentúry životného prostredia. Ako sme sa dozvedeli, kvalita vzduchu na Slovensku sa voči minulosti zlepšila, čo je pozitívna správa. V rámci krajín EU je však Slovensku trošku horší priemer, čo zase až také pozitívne nie je. Problémom na Slovensku sú hlavne látky, ktoré sa do ovzdušia dostávajú z lokálneho vykurovania.  Znečistenie spôsobené oxidom dusičitým, ktorý je produkovaný dopravou, tak tam Slovensko patrí do lepšej polovice krajín.

Z hľadiska Slovenska prirodzene existujú lokality s lepšou a horšou kvalitou ovzdušia, najhoršie na tom sú slabo odvetrávané údolia, kde žije obyvateľstvo používajúce vlastné lokálne vykurovanie. V súlade so zákonom o ochrane ovzdušia je územie Slovenska  rozdelené do 8 zón a dvoch aglomerácií.

V rámci nich existuje 11 oblastí riadenia kvality ovzdušia a tie odborníci považujú za zraniteľnejšie. Tu sa totiž častejšie prekračujú stanovené limitné hodnoty. Najproblematickejšia situácia je v Jelšave. Rovnako sú ohrozené niektoré väčšie mestá. Dobrá situácia z hľadiska ovzdušia je napr. v lese alebo vo voľnej prírode, ktorá však nie je v slabo vetranom údolí.

Slovenská agentúra životného prostredia stojí za webovou aplikáciou DnesDýcham.sk, kde si môžete overiť aktuálny stav ovzdušia v rôznych lokalitách na Slovensku. Aplikácia bola vytvorená v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia a Slovenským hydrometeorologickým ústavom.

Zobrazené body označujú metrologické stanice, ktoré merajú kvalitu ovzdušia a koncentráciu znečisťujúcich látok v ovzduší. Farba príslušného meracieho bodu na prvý pohľad indikuje úroveň znečistenia ovzdušia takmer v reálnom čase. Dá sa skontrolovať aj priebeh znečistenia za predchádzajúcich 48 hodín. V rámci Slovenska pritom funguje 40 monitorovacích staníc a ďalšie sa pripravujú. Aplikácia tiež prináša odporúčanie pre obyvateľov, čo robiť a čo naopak nerobiť. Platí to hlavne pre alergikov.

Najproblematickejšie látky sú pevné častice označené ako PM2 a PM10 podľa ich priemeru (2,5 mikrometra alebo 10 mikrometrov). V zásade platí, že čím menšie sú tieto prachové častice, tým sú pre ľudské zdravie škodlivejšie. Úplne najmenšie častica sa totiž dostanú až do krvného obehu. Vo vzduchu sú tiež oxidy dusíka, oxid siričitý, uhoľnatý, benzén alebo ťažké kovy.

Video si môžete pozrieť aj na našom YouTube.

Merače
Merače kvalitu vzuchu

Alergény vo vzduchu

Ak ste alergik, zrejme vám to netreba tému alergénov vo vzduchu špeciálne vysvetľovať, zvlášť v období, kedy sú alergény na vrchole sezóny. Neznamená to však, že ak alergikom nie ste, nemôžete dýchať oveľa kvalitnejší vzduch ako doteraz.

Alergény
Sezóna alergií je na vrchole v období od apríla do júna.

Ak práve sedíte normálne doma na homeoffice či vo svojej kancelárii, potom s veľkou pravdepodobnosťou dýchate vzduch, v ktorom víria prachové častice, guľôčky peľu, vírusy, výpary z chemikálii či dokonca trus roztočov. A nejde pritom o žiadne žarty. Podľa  svetovej zdravotníckej organizácie strávime vnútri až 90 % času, pričom vzduch ktorý vnútri dýchame je 2-5 násobne špinavší, ako ten vonku. S čističkami vzduchu sa dá proti tomu bojovať.

Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie je ovzdušie vo vnútri 2-5 x viac znečistené ako vonku. A my strávime vo vnútri aj 90 % času.

Čistička v našej redakcii

Ako teda postupovať, ak chcete mať doma čistý vzduch? Existuje viacero čističiek, ktoré môžete využiť vo svojej domácnosti. U nás v redakcii používame čističky vzduchu od firmy Stadler Form, konkrétne ide o rodinu Roger. Spoločnosť ponúka 3 typy týchto zariadení podľa veľkosti priestoru, v ktorom čistia vzduch (do 33 m2, do 66 m2 a do 104 m2). Čističky vzduchu Roger disponujú certifikátmi, ktoré potvrdzujú, že filtrujú až 99,3 % koronavírusov a 99,9 % chrípky typu A.

Dokážu zachytiť čiastočky až 313-krát menšie ako ľudský vlas. Veľkou výhodou je mobilná aplikácia, vďaka ktorej môžete ovládať zariadenie kdekoľvek a kedykoľvek. Vďaka nej dokážete monitorovať kvalitu vzduchu a ovládať všetky funkcie čističky vrátane automatického režimu či výkonu čističky. Cez aplikáciu je dostupná aj funkcia rodičovského zámku, ktorá deaktivuje ovládací panel čističky.

Roger big
Roger Big dokáže vďaka znásobenej filtrácií vymeniť vzduch v miestnosti s veľkosťou 104 m2 za 20 minút.

Starostlivosť o čističku je jednoduchá. Raz za 2-3 mesiace vyperiete textilný antimikrobiálny predfilter a raz za 9 mesiacov si zakúpite nový Dual Filter. Ten predstavuje kombináciu HEPA H12 filtra a aktívneho uhlíkového filtra. Čistička vzduchu v automatickom režime monitoruje kvalitu vzduchu a prispôsobuje jej svoj výkon. Najväčšia z rodiny čističiek vzduchu, Roger Big, čistí vzduch aj vo väčších kanceláriách, keďže jej súčasťou sú až 2 filtre.

Viac o čističkách Roger

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.