Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Spoločnosť S-Power Energies, ktorá na českom trhu dlhodobo dominuje v inštaláciách strešných solárnych elektrární pre rodinné domy, expanduje na slovenský trh. Na Slovensku preto nadviazala partnerstvo so Slovakia Energy, najväčším alternatívnym dodávateľom energií na slovenskom trhu, a zároveň členom energetickej skupiny Bohemia Energy. Úspešný model spolupráce, ktorý v Českej republike funguje už niekoľko rokov, sa tak teraz presúva i na slovenský trh. Vzhľadom na odlišnú legislatívu, týkajúcu sa strešných fotovoltaík, však budú možnosti slovenského trhu v porovnaní s českým značne obmedzené.

„Už niekoľko rokov v rámci skupiny Bohemia Energy úspešne ponúkame zákazníkom na českom trhu komplexné riešenie solárnych elektrární pre domácnosti v spolupráci s technologickým partnerom S-Power Energies. Spoločne sme tiež vyvinuli úspešnú virtuálnu batériu Bonus S-POWER, ktorá majiteľom strešných fotovoltaík umožňuje predávať prebytky z vlastnej výroby za aktuálne trhové ceny. Klientom tak pomáhame využiť svoj zdroj energie na maximum,“ hovorí Libor Holub, obchodný riaditeľ Bohemia Energy, a dodáva: „Na Slovensku však aspoň zatiaľ pre tento produkt kvôli odlišným zákonom nie sú podmienky.“

Ako uvádza Jaroslav Šuvarský, konateľ S-Power Energies, v novom trhu aj napriek tomu vidí značný potenciál: „V tejto chvíli budeme testovať možnosti a odozvu klientov. Po skúsenostiach z Českej republiky, kde tento rok plánujeme inštalovať 1 200 fotovoltaík a kde už niekoľko rokov dopyt každoročne rastie o 100 percent, verím, že by sme sa podobného vývoja mohli časom dočkať aj u východných susedov. Zatiaľ máme dokončenú jednu inštaláciu, niekoľko ďalších je rozpracovaných. V roku 2020 cielime na 200 inštalácií.“

Slovensko domácnostiam nedovoľuje pretoky

Zásadný rozdiel oboch trhov je v prístupe k pretokom energie z vlastného zdroja do siete. Zatiaľ čo v Českej republike s tým nie je problém a niektoré spoločnosti, vrátane Bohemia Energy, ponúkajú aj možnosti, ako prebytkovú energiu predať do siete za trhovú cenu, slovenské zákony malým lokálnym zdrojom na rodinných domoch pretoky zakazujú.

„Podľa rozhodnutia ÚRSO hrozí slovenským domácnostiam za pretoky do siete dokonca sankcie. Distribučné spoločnosti ich podľa našich informácií zatiaľ neúčtujú, no nemožno to vylúčiť. Zatiaľ sa všetko rieši výzvou k náprave – napríklad zakúpením batérií. Teoreticky by však neriešenie stavu mohlo viesť až k odpojeniu danej domácnosti zo siete,“ vysvetľuje Jiří Koudela, riaditeľ predaja Slovakia Energy.

V dôsledku takto nastavenej legislatívy na Slovensku nielenže nie je priestor pre obdobu virtuálnej batérie Bonus S-POWER, ale dokonca môže nastať i bizarná situácia, kedy sa domácnostiam ich fotovoltaika nepríjemne predraží.

„Zatiaľ čo česká domácnosť môže v priebehu dovolenky vďaka fotovoltaike zarábať, pretože má nulovú spotrebu a všetku vyrobenú energiu predáva do siete, slovenská domácnosť musí svoju solárnu elektráreň pred odchodom vypnúť. V opačnom prípade by za prietoky mohla čeliť výraznej pokute. Pre predstavu: za 3 kW prietokov hrozí podľa výpočtov sankcia necelých 100 eur,“ vyčísľuje Jiří Koudela. 

Využitie dotácií na Slovensku značne pokrivkáva

Zásadný rozdiel oboch trhov je i v čerpaní dotácií. Zatiaľ čo česká Nová zelená úsporám často pokryje až 50 percent investičných nákladov, slovenský program zelená domácnostiam II je zastropovaný maximálnou čiastkou 1 500 eur, teda zďaleka až tak nezohľadňuje výslednú veľkosť inštalácie.

„Pre slovenský trh sme pripravili ponuku niekoľkých zostáv, ktoré svojimi technickými parametrami aj celkovou cenou zodpovedajú našej ponuke pre český trh. Dotačná podpora na Slovensku však dosahuje maximálne 30 percent ceny a domácnosti tak musia dôslednejšie kalkulovať, či sa im tento zdroj vyplatí. V porovnaní s českým trhom, kde sú strešné solárne elektrárne aktuálne jednoznačne najvýhodnejším zdrojom, je to zvláštny paradox,“ upozorňuje Jaroslav Šuvarský.

K dôsledným prepočtom vyzýva slovenské domácnosti i Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA), ktorá odporúča zabezpečiť si strešnú fotovoltaiku až v okamihu, kedy odborný posudok potvrdí jej výhodnosť. Všeobecne sú na Slovensku presadzované skôr iné spôsoby úspory energií – od zateplenia domu a výmeny okien, cez výmenu žiaroviek a spotrebičov až po zabezpečenie si ďalších podporovaných zdrojov, ako sú tepelné čerpadlá, solárne kolektory či kotly na biomasu.

„V prípade všetkých troch zmienených zdrojov sa darí efektívne čerpať všetky alokované dotácie, zatiaľ čo v prípade fotovoltaík sa v tomto roku vyčerpalo len 77 percent vyhradených prostriedkov. Reálne nakoniec bola využitá ešte menšia časť štátnej podpory, pretože približne u tretiny vydaných dotačných poukážok vypršala ich platnosť,“ sumarizuje Jiří Koudela.

Podpora strešných fotovoltaík má zmysel – aj v obmedzenej miere

Napriek vyššie uvedeným prekážkam sú spoločnosti S-Power Energies a Slovakia Energy odhodlané urobiť pre rozvoj strešných fotovoltaík na slovenskom trhu maximum. „Systém je aktuálne nastavený tak, že podporuje iba inštalácie týchto zdrojov, nie výkup vyrobenej energie. To sa však v budúcnosti môže zmeniť, takže sa budeme prispôsobovať. Zatiaľ svojim zákazníkom budeme odporúčať zaobstaranie vlastného zdroja energie a budeme im k tomu poskytovať poradenstvo. Napriek platnej legislatíve považujeme fotovoltaiku za technológiu budúcnosti. Slnko je zdroj dostupný všetkým,“ uzatvára Jiří Koudela.

Značky: