Ako líder digitálnej agentúry, ktorá sa pohybuje v dynamickom segmente plnom inovácií, sa musím neustále vzdelávať, aby som rozumel daným trendom.

Orientujem sa nielen na osobnostný rast, ale hlavne na ten biznisový. Konferencia firmy Atairu ma svojou aktuálnosťou a nadčasovosťou inšpirovala natoľko, že som sa rozhodol zdieľať s vami moje myšlienky a insighty na tému odlišnej rýchlosti vo firemných tímoch.

Pandémia ako zrýchľovač inovácií

Pandémia nás donútila dramaticky zrýchliť firemné inovácie, a to hlavne v oblasti digitalizácie. Pokiaľ chceli firmy prežiť, museli nevyhnutne, rýchlo a efektívne prispôsobiť svoje produkty, komunikačné kanály alebo celý biznis model. Pandémia nastolila nový normál a musíme ho akceptovať. Firmy museli rýchlo reagovať, a tak vznikla situácia, že inovácie a zmeny nastali veľmi rýchlo a pritom samotný biznis častokrát stagnoval, alebo inovoval omnoho pomalšie. Prehĺbila sa tak veľká priepasť medzi firmami, oddeleniami alebo aj medzi šéfom a zamestnancami.

Lineárny vs. exponenciálny model

Každá firma má svoju “Run-the-business (RTB)”, teda stabilnú, lineárnu časť podnikania. Je to každodenná práca, ktorú musíte urobiť, aby vaša firma fungovala. Ale aj “Change-the-business (CTB)”, teda inovačnú, vizionársku, odvážnu a progresívnu časť podnikania. Spadajú do nej projekty, ktoré majú veľký potenciál skokovo zmeniť rast vášho biznisu.

Tieto dva svety na seba vo firmách začali tvrdo narážať. Aj u nás v agentúre nie všetci zamestnanci rozumejú vizionárskemu šéfovi, ktorý prichádza so šialenými nápadmi na zmenu biznisu. A ten zasa naráža na nepochopenie zamestnancov, ktorí jeho nápadom nerozumejú a túžia po “nudnej” stabilite, istotách a pravidelnosti.

Oba aspekty RTB aj CTB majú svoje nenahraditeľné postavenie a dôležitosť pre úspešné podnikanie, prosperitu a zdravie firmy. Ale oba potrebujú spojiť. Každá firma, ktorá bude chcieť v budúcnosti uspieť, bude musieť vytvoriť podmienky pre to, aby mohla ísť oboma rýchlosťami zároveň.

Rešpektovanie rýchlostí firemných smerov

Ako predchádzať nepochopeniu vizionárskeho lídra, ktorý prináša inovácie ako na bežiacom páse a zamestnancov, ktorých to odvádza od ich práce a cieľov? Kto bude tým mediátorom medzi dvoma smermi každého biznisu? Na konferencii firmy Atairu ho nazvali diferenciálom, ktorý zabezpečí to, aby sa obe časti biznisu mohli rozvíjať inou rýchlosťou. Tak ako je to v automobile, kde diferenciál pri zatáčaní mení rýchlosť kolies.

Dôležité je, aby si šéf každej firmy uvedomil, že oba smery sú potrebné a treba ich spájať. Nájsť správneho diferenciála, mediátora či manažéra s komunikačnými a vzťahovými schopnosťami, ktorý bude chápať nevyhnutnosť stability a pravidelnosti, ale rovnako inovatívnosti a expanzie. Pretože zachovanie obidvoch rýchlostí je esenciálne pre zdravie a efektivitu každej firmy. Jedno bez druhého nefunguje.

Autor článku: Milan Markovič, Google Certified Trainer a COO Effectix.com