Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Hoci Slovensko aj celý svet sa nachádzajú v náročnom období nestability, existujú riešenia, ako môžu firmy úspešne zvládnuť búrlivé ekonomické vody roku 2023. Podľa biznisového konzultanta Tomáša Töröka, partnera spoločnosti BizBuilders v Bratislave, je ideálny čas pozrieť sa na nové príležitosti a mať pripravených viacero scenárov.

1. Nestabilita je už súčasť hry

Hoci firmy na Slovensku už dnes nepociťujú priame ohrozenie vojnou na Ukrajine, konflikt spôsobuje najmä v Európe nestabilnú ekonomickú situáciu. Hýbu sa rôzne parametre ako ceny vstupov, rastie tlak na rast miezd a celkovo sa zvyšuje nestabilita zákazníckeho správania. „V prvom rade si treba uvedomiť, že kríza, recesia alebo akokoľvek ju nazveme je z pohľadu strategického riadenia iba jedna vec: zmena zákazníckeho správania. Zmena jeho preferencií. A zmena toho, čo chce a za čo je ochotný zaplatiť. To znamená, že úlohou firiem a manažmentu je hľadať, čo sa zmenilo v hlave zákazníka. Čím je obdobie turbulentnejšie, tým viac,“ vysvetľujeTomáš Török.

2. Expanzia a škálovanie má zmysel aj teraz

„Firmy, ktoré chcú prosperovať, napriek aktuálnej náročnej situácii aktívne vyhľadávajú nové príležitosti – najmä v rozširovaní svojho biznisu cez nové služby, produkty alebo trhy. Hľadanie nových ,winning‘ produktov alebo škálovanie firmy je čoraz obľúbenejšou stratégiou pre čoraz viac firiem na domácom trhu,“ hovorí Tomáš Török.

Expanzia na nový trh má podľa neho určite aj v tomto období zmysel, ak sú splnené tri základné parametre:

  1. Firma má vyladený produkt, jasnú zákaznícku hodnotu, ktorú si klienti cenia
  2. Domáci trh stabilne funguje a firma už naplnila jeho potenciál
  3. Firma má jasne zanalyzovaný nový trh, dáta a správanie zákazníkov a najmä finančné zdroje na rozbeh expanzie

„Ideálne je, ak firma použije na expanziu také zdroje, ktoré aj v prípade 100 % neúspechu neohrozia jej fungovanie na domácom trhu. Pretože platí pravidlo, že v podnikaní je často všetko dvojnásobne drahšie a trvá dvojnásobne dlhšie. A je dobre s touto optikou plánovať aj expanziu,“ dodávaTomáš Török.

3. Príprava viacerých scenárov

Tomáš Török odporúča firmám v tomto rokupripraviť si viacero scenárov vývoja. Dôvodom prípravy viacerých plánov je všeobecne malá schopnosť predpovedať akýkoľvek vývoj trhu.

„Pri klientoch, ktorí majú biznis v odvetví, kde je to aktuálne ,napínavé‘, odporúčame postupovať metódou ak – tak. V praxi to znamená, že sa vo firme modelujú rôzne scenáre vývoja. Najčastejší je scenár podľa vývoja predajov, kde firma podľa plnenia plánu tržieb redukuje alebo, naopak, uvoľňuje náklady. Takýchto scenárov sa dá urobiť viacero, kľúčové je, aby v tejto optike manažment aj majitelia v tomto období pracovali,“ odporúča Tomáš Török.

4. Core biznis a tím sú základom stability

Ďalším odporúčaním, ktoré bude tento rok fungovať, je orientácia na 2 kľúčové veci:

Na základný fundament biznisu – zákaznícku hodnotu produktu alebo služby. Teda správna otázka každej firmy by mala byť, či jej produkt alebo služba prináša v tejto dobe zákazníkovi reálnu hodnotu a úžitok. A, samozrejme, či a koľko je zákazník ochotný za ňu aj zaplatiť.

Druhá kľúčová vec je orientácia na interných ľudí – na tím, ktorý za firmou stojí. Opäť správna kategória otázok každej firmy by mala byť: Mám schopných, kompetentných a lojálnych ľudí, ktorí dokážu môjmu zákazníkovi hodnotu doručiť? Vytváram kultúru a všetky predpoklady na ich úspešné fungovanie?

„Ak sú odpovede na tieto dve oblasti pozitívne, je to prvý krok k tomu, že podnikanie má stabilný základ a je pripravené aj do turbulentného obdobia,“ uzatvára Tomáš Török.

Značky: