Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Počas letných dovolenkových mesiacov registrujú poisťovne nárast  vlámaní  a škôd na  domoch, bytoch či  domácnostiach.

Ľudia opúšťajú svoje domovy a nemyslia na to, že aj počas dovolenky môžu vytopiť suseda alebo môže vyhorieť vedľajší byt. Značné škody dokážu napáchať na našich obydliach aj záplavy či iné živelné udalosti. Ľudia však majú často hlavu v smútku, keď pri poistnej udalosti nedostanú od poisťovne  sumu, ktorú očakávali. Ponúkame niekoľko rád, ako neprísť o svoje peniaze a vyhnúť sa podpoisteniu.

Podľa Róberta Kocha z oddelenia poistenia majetku UNIQA poisťovne robia klienti najčastejšie chybu, ak si nepoistia majetok komplexne. Napríklad si poistia len nehnuteľnosť domu alebo bytu, ale zariadenie domácnosti už nie. „V prípade napr. škody požiarom majú potom preplatené poškodenie alebo zničenie nehnuteľnosti, ale nie škody na hnuteľných veciach a zariadení.“

Pozor na staré poistky

Problémom pri likvidácii škôd sú tiež veľmi staré poistky, ktoré sú stanovené na nižšie sumy, ako je aktuálna hodnota nehnuteľnosti. Ľudia sú potom sklamaní, keď pri poistnej udalosti nedostanú plnú sumu, ktorú od poisťovne požadovali. Týka sa to najmä starších poistiek. „Treba si uvedomiť, že ak mala nehnuteľnosť pred 30 rokmi hodnotu 15 000 EUR, dnes to môže byť 150 000 EUR. Najmä v čase záplav sú staré poistky s nízkymi sumami veľkým problémom, napriek značným škodám sa potom poistné plnenie kráti pomerom, akým je nehnuteľnosť podpoistená,“ vysvetľuje R. Koch z UNIQA poisťovne. V takýchto prípadoch sa potom môže stať, že poistné plnenie nepokryje  výdavky na obnovu bývania.

Ako sa vyhnúť podpoisteniu a neprísť o peniaze

Klientom preto odporúčame skontrolovať si staré zmluvy a zreálniť poistné sumy na základe ich aktuálnej hodnoty. Nová poistka im už garantuje, že ak nám uviedli správnu rozlohu nehnuteľnosti,  nedôjde k podpoisteniu.  „ V UNIQA poisťovni je poistná suma nehnuteľnosti stanovená poisťovňou na základe údajov o rozlohe nehnuteľnosti, ktoré nám uvedie klient a poistenie sa dojednáva s automatickou indexáciou poistnej sumy,“  vysvetľuje R. Koch.  Znamená to, že v prípade vzniku škody sa poistné plnenie nezníži z dôvodu uplatnenia koeficientu podpoistenia, nakoľko hodnota nehnuteľnosti je správne stanovená. K podpoisteniu by nemalo dôjsť  dokonca ani vtedy, ak by  domácnosť počas doby poistenia prešla bežnou renováciou. „V prípade rozsiahlej rekonštrukcie domu alebo bytu odporúčame klientom navštíviť poisťovňu a konzultovať tieto zmeny s jej pracovníkmi, ktorí  v prípade potreby odporučia navýšiť poistnú sumu,“ radí R. Koch z UNIQA poisťovne.

Cennosti musia byť správne zabezpečené

Ak odchádzate na dovolenku a máte doma cenné predmety, ako sú napr. šperky, klenoty či umelecké alebo historické diela, ich poškodenie alebo krádež je krytá do určitej sumy v poistení zariadenia domácnosti. Ak ide o veci vyššej hodnoty, odporúčame ich zvlášť pripoistiť, domácnosť však musí byť v takom prípade proti krádeži správne zabezpečená. Spôsob zabezpečenia je stanovený podľa výšky poistnej sumy, pri vysokých poistných sumách  zariadenia domácnosti sa spôsob zabezpečenia stanovuje osobitne.

Nezabúdajte, že v rámci poistenia domácnosti máte čiastočne kryté aj škody na veciach, ktoré si z domácnosti vezmete so sebou na dovolenku. Do limitu 10% poistnej sumy sú kryté aj predmety, nachádzajúce sa nielen v domácnosti, ale na území Európy vrátane SR a krajín Stredozemného mora. „ Znamená to, že ak má klient poistnú zmluvu zariadenia domácnosti stanovenú na 30 000 EUR, do limitu 3000 EUR má krytú škodu na veciach mimo adresy svojej domácnosti, napr. v hotelových izbách“ uzatvára R. Koch z UNIQA poisťovne.

Značky: