Svetový kongres mobilných technológií MWC v Barcelone je významnou udalosťou roka. 

A práve jej posledný ročník sa stal východiskovým zdrojom rozsiahlej komunikačnej analýzy, pri ktorej boli použité analytické nástroje GCore a Sysomos. Pozornosť bola zameraná na mieru komunikácie globálnych lídrov na trhu mobilných telefónov a technológií, ako aj na celkový dopad komunikácie na visibilitu značky pred, počas a po kongrese.

Na základe analýzy bolo identifikovaných päť kľúčových tém, ktoré počas MWC 2016 najviac zarezonovali – virtuálna realita, 5G, inteligentné domácnosti (connected home), inteligentné autá (connected cars) a internet vecí (IoT). Kto nakoniec vyhral boj o pozornosť? Kto si počínal v komunikácii najlepšie? Kto vytvoril na sociálnych sieťach najväčší rozruch? A kto viedol vo vyhľadávaní?

Tvorcovia hier, výrobcovia rôzneho príslušenstva, mobilné spoločnosti a najmä spotrebitelia boli v napätí, čo príde. Zámer vyvolať celosvetový „buzz“ hneď v úvode vyšiel spoločnosti Samsung. Za týmto úspechom stojí samozrejme Mark Zuckerberg a jeho vystúpenie v hlavnej sále, ktoré okamžite spustilo lavínu komentárov vychádzajúcich z odvážneho tvrdenia: Všetci sme odsúdení stať sa tzv. virtuálnymi „zombíkmi“ … pričom takmer ako námesační si dláždime cestu do dystopického pekla. Samozrejme, že hovoríme o virtuálnej realite. Ako naznačuje aj graf nižšie, táto téma bola bezpochybne šampiónom v komunikácii na sociálnych sieťach a tiež vo vyhľadávaní informácií o kongrese MWC v Barcelone.
tabulka1_web2016_3_nowat

A práve v úvodnom prejave odznel rozpačitý komentár k technológii, na ktorú nedočkavo čakáme a o ktorú je tak veľký záujem. Tento komentár zohral dôležitú úlohu v tom, o čom sa diskutovalo aj v nasledujúcich dňoch. Zatienil všetky ostatné témy, o ktorých sa predpokladalo, že budú v centre pozornosti.

To, o čom sa píše na sociálnych sieťach má dnes značný vplyv na obsah spravodajských portálov, čo sa okamžite prejaví aj vo vyhľadávaní. Výsledkom je nakoniec zvýšená viditeľnosť značky. Takže možno povedať, že spoločnosť Samsung zvolila tú správnu stratégiu ako urobiť veľké „haló“, a to hneď na začiatku (v zmysle stratégie „go big, go early“). Tým nastolila agendu aj na zvyšok týždňa. V grafe nižšie možno vidieť, že virtuálna realita zostala dominantnou témou na sociálnych sieťach až do posledného dňa kongresu, kedy sa o rozruch postarala technológia 5G. Obdobný trend vidieť aj vo vyhľadávaní.

graf1_web2016_3_nowat

graf2_web2016_3_nowat

Jednotlivé témy boli zanalyzované z pohľadu značky, aktivity vo vyhľadávaní a na sociálnych sieťach, pričom boli identifikované kľúčové faktory vyplývajúce na odolnosť značky (tzv. Brand Resilience).

Za zmienku stojí taktiež dosah jednej témy na druhú a to, ako na túto tému reagovali jednotlivé značky. Samsung jednoznačne viedol nad svojimi konkurentmi, a to vďaka už spomínanému úvodnému podujatiu Marka Zuckerberga. Paradoxne, skôr ako k rastu samotnej značky prispelo jeho vystúpenie najmä k popularite témy.

Bolo to spôsobené aj tým, že Samsung tému virtuálnej reality „nevlastní“. Zároveň aj tým, že ostatné značky sa chceli takisto zviesť na vlne tejto popularity. Ostatné značky tak profitovali zo šumu, ktorý okolo virtuálnej reality vytvoril Samsung hneď na začiatku, čo je vidieť aj na grafe:

graf4_web2016_3_nowat

Ako už bolo spomenuté, pred kongresom sa záujem točil najmä okolo piatich kľúčových tém a popredné značky ako Samsung, Sony, HTC, Apple a Windows Phone medzi sebou súperili o pozornosť v oblasti virtuálnej reality – pričom Samsung a Apple z toho vzišli ako jasní lídri, čo sa týka objemu.

Pre väčšinu značiek bola ďalšou z kľúčových oblastí téma 5G. Lenovo dokonca vsadilo všetko na oblasť 5G ešte pred kongresom MWC, takže pred príchodom do Barcelony malo najmenej diverzifikované portfólio.

graf5_web2016_3_nowat

Ku koncu prvého dňa kongresu MWC si práve Samsung zabezpečil najväčšiu viditeľnosť spomedzi všetkých značiek, a to najmä v spojitosti s virtuálnou realitou a aj vďaka Zuckerbergovmu kúsku. Ostatné značky sa len veľmi vzdialene pokúšali priblížiť k Samsungu čo do počtu zmienok a dosahu. Nižšie vidíme, v akom rozsahu sa jednotlivé značky venovali 5 kľúčovým témam v prvý deň kongresu.

graf6_web2016_3_nowat

V prípade značiek HTC, Lenovo a Moto možno zhodnotiť, že sa vo veľkej miere sústredili rovnako na virtuálnu realitu. Naproti tomu stojí Apple, ktorý ako jediná značka mal svoju viditeľnosť takmer rovnomerne rozloženú medzi všetky kľúčové témy. Z toho vyplýva, že Apple je schopný dostať sa so svojimi produktmi do okruhu viacerých tém. Predkongresové zameranie Lenova čisto na 5G sa po prvom dni obrátilo o 180°, pričom Lenovo bolo v tento deň asociované najmä s témou virtuálnej reality a dokonca v spojitosti s 5G sa vôbec nespomína.

graf7_web2016_3_nowat

Keď sa na viditeľnosť jednotlivých značiek pozrieme z pohľadu ich vnímania počas celého kongresu, tak každá jedna značka zvýšila svoju viditeľnosť v priemere o 700 percent. Najväčším proporčným víťazom sa stal Apple, keď zaznamenal zvýšenie o 3100 percent vo vytvorení „buzzu“  a viditeľnosti, čím zároveň dosiahol 500-percentný nárast na celkovom podiele „buzzu“.

Z post kongresovej analýzy zasa vyplýva, že okrem značiek Apple a Nokia sa percentuálny podiel jednotlivých tém významne zmenil pre väčšinu značiek.

graf8_web2016_3_nowat

 

Údaje analýzy jasne ukazujú, že víťazom v súvislosti s komunikáciou a viditeľnosťou značky počas jedného z najprestížnejších podujatí v oblasti mobilných technológií MWC 2016 sa stal Samsung. V prípade ostatných značiek, ktoré začali na nízkej úrovni viditeľnosti s minimálnou aktivitou, v závere MWC päť značiek skutočne maximalizovalo svoj dosah z pohľadu asociácie značky v rámci spomínaných piatich  kľúčových tém, a to Apple (30-násobné zvýšenie), ZTE (21-násobné zvýšenie), Windows Phone (53-násobné zvýšenie), Lenovo (43-násobné zvýšenie) a Moto (27-násobné zvýšenie).

 Infografika zobrazuje, ako sa menilo usporiadanie „vesmíru značiek“ počas MWC 2016.


Infografika zobrazuje, ako sa menilo usporiadanie „vesmíru značiek“ počas MWC 2016.

Na záver možno povedať, že analýza len potvrdila dôležitosť a silu správne zacieleného obsahu a vhodnosť umiestnenia a načasovania kontextu. Práve tieto dva elementy mali v prípade tohtoročného kongresu MWC rozhodujúce slovo.

Značky: