Spoločnosť OKI nám v Prahe prichystala demonštráciu, ktorá nás presvedčila o tom, že aj keď máte obyčajné multifunkčné zariadenie či tlačiareň, dá sa nemu doplniť výbava na výraznú zmenu. Pripravili sme na to video.

Čítačka kariet je dobre integrovaná do tlačového zariadenia. V podstate nie e nič vidieť.

Na demonštrácii sme mali dve mutlifunkčné zariadenia a našim sprievodcom bol páno Ján Ftáčnik, ktkrý je technickým riaditeľom OKI System Czech and Slovak. Hovorili sme teda o tom, ako sa dá aj do menších tlačových zaradení doplniť inteligentná výbava. Konkrétne sme mali na ukážku model OKI MC563 a OKI MC573. Tlačový systém aj spôsob ovládania týchto zariadení je rovnaký (dosahujú 30 str/min mono aj farebne) a líšia sa v tom, že MC563 má menší nedotykový displej a ovláda sa cez systém tlačidiel, zatiaľ čo MC573 sa dá pohodlne ovládať cez dotykový displej. Do oboch zariadení sa však dá dobudovať bezdotyková čítačka kariet. Zariadenie tak dokáže identifikovať karty, ktoré sa používajú v podniku napr. na evidenciu dochádzky, riadenie vstupu do budovy, kancelárie, alebo garáže.

My sme si na tejto demonštrácii ukázali ako je možné jednoducho sprístupniť zamknutý tlačový systém a to práve pomocou spomenutej karty. Bežne sú totiž tieto zariadenie zamknuté voči neoprávnenému použitiu a treba ich sprístupniť na prácu napr. zadaním PINu. Overovanie používateľa sa však teraz realizuje porovnaním údajov používateľa z karty voči serveru a pri zhode sa bude dať multifunkčné zariadenia plnohodnotne používať. Nie je potrebné zadať žiadny kód, len použiť svoju kartu. Toto pritom funguje aj na menej vybavenom zariadení MC563, dokonca je tu odomknutie mimoriadne rýchle.

Výhodou je, že samotná čítačka takýto kariet je v cene niekoľkých eur a celé toto riešenie je tak pomerne lacné. Určite sa vám vyplatí.

Po zabudovaní sa dá využiť systém Follow me – teda tlačové úlohy pripravené na serveri s využitím LDAP sa vytlačia práve na tom zariadení, na ktorom sme sa prihlásili napr. pomocou bezdrôtovej identifikačnej karty. Pritom na zariadení MC563 sa vytlačia všetky čakajúce úlohy, na MC573 si pomocou dotykového displeja vyberieme, čo sa má z čakajúcich úloh vytlačiť či zmazať.

Rovnako sa systém s autorizáciou pomocou karty dá využiť aj pri skenovaní. Vtedy totiž pripojený server má informáciu, o akého používateľa ide a pri najpopulárnejšom skenovaní do vlastného mailu je už mailová adresa používateľa dopredu vyplnená. V našom prípade sa využil aj OCR server na rozpoznanie textov v skenovanom dokumente (formát PDF/A).

Ako je jasné, aj pri lacnejších tlačových systémoch od firmy OKI je možné využiť vyššiu inteligenciou tak, aby sa stala práca s nimi jednoduchšou. Pozrite si video, ako to presne funguje.

Značky:

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.