Podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši sa stretol s viceprezidentom Európskej investičnej banky (EIB) Vazilom Hudákom, s ktorým hľadali riešenia na vytvorenie investičnej platformy pre podporu inteligentných miest a skvalitnenie mechanizmu pri príprave konkrétnych projektov.

Zástupcovia Európskej investičnej banky na čele s jej slovenským viceprezidentom Vazilom Hudákom na stretnutí predstavili závery pripravovanej štúdie Creation of an investment platform for smart cities and regions initiatives in Slovakia, ktorá vyhodnotila investičné potreby Slovenska v oblasti inteligentných miest a regiónov, a tiež identifikovala možnosti na prekonanie investičnej medzery a navrhla spôsob vytvorenia investičnej platformy.

Do štúdie vypracovanej pre EIB a spoločnosť Slovak Investment Holding boli oslovení zástupcovia verejného a súkromného sektora i samospráv.

Štúdia identifikovala 767 projektov, z ktorých takmer polovica spadala pod agendu inteligentných miest a regiónov a predstavujú investičný potenciál pre Európskej investičnú banku a Slovenský investičný holding v objeme 576,5 miliónov eur. Aj tieto výsledky nám potvrdzujú, že smart priestor pre investičnú platformu pre Smart Cities a regióny má na Slovensku zmysel,“ povedal viceprezident EIB Vazil Hudák. Na našu otázku, čo presne je inteligentné mesto odpovedal Vazil  Hudák, že inteligentné mesto je to, ktoré má asi 30 % časť infraštruktúry mesta smart – sú to napr. inteligentné svetlá, smetné koše s hlásením stavu naplnenia, riadenie dopravy podľa dopravy alebo parkovanie s garantovaným miestom. Spomínané peniaze sú návratné, teda treba ich vrátiť, ale práve tu vie pomôcť EIB. Vo výsledku by tak miestne zastúpenia platili zo svojho rozpočtu asi len 5 % celkovej sumy na výstavbu inteligentnej štruktúry.

Zo štúdie vyplýva, že je medzi nimi nedostatok dobre pripravených projektov, ktoré sa najmä vo verejnom sektore orientujú viac na oblasti, u ktorých možno predpokladať finančné krytie, ako na samotné potreby a priority. Pre súkromný sektor sú zas projekty v oblasti inteligentných miest a regiónov menej zaujímavé kvôli dlhodobej návratnosti a ziskovosti.

 „Závery štúdie ukazujú, že v oblasti financovana Smart Cities potrebujeme konkrétne opatrenia. Pozitívne však je, že tento dlhodobý proces sa už naštartoval. Vláda ešte v júli schválila mechanizmus financovania na podporu inteligentných riešení a najneskôr do konca roka príslušné ministerstvá zverejnia výzvy,“ uviedol Richard Raši a dodal, že výzvy budú vyhlasované na rôznorodé typy aktivít a podporia širokú škálu nápadov, aby mestá a obce neboli obmedzované a ich projekty odzrkadľovali ich reálnu potrebu.

Richard Raši tiež vyzdvihol záujem Európskej investičnej banky o financovanie slovenských projektov. „Našim spoločným cieľom je, aby sme našli spôsoby financovania  a podpory slovenských projektov,“ povedal Richard Raši.

Naša redakcia sa pátala aj pána Rašiho, či sa staneme do nejakého konkrétneho obdobia významných hráčom napr. z pohľadu európskeho pohľadu pri hodnotení počtu a kvality inteligentných miest. Dostali sme odpoveď, že najbližším cieľom je dosiahnutie úrovne vybavenosti Českej republiky, od ktorej sa môžeme zatiaľ v systematickom prístupe inšpirovať.

Vicepremiér tiež predstavil nápad podpornej platformy na podporu rozvoja inteligentných miest a obcí. „Chceme, aby bola v regiónoch koncepčná, systémová a kontinuálna podpora v podobe kvalifikovaných expertov, ktorí by prinášali inovatívne riešenia problémov v obciach a mestách a poskytovali by odborné poradenstvo, napríklad aj pri výbere a spracovaní jednotlivých projektov,“ dodal R. Raši.

Značky: