Slováci sa opäť predviedli a ukázali svoju šikovnosť. Spoločnosť TMG Group, divízia TMG Dronity, ktorá sa špecializuje na monitoring, digitalizáciu a zamerania skutkového stavu prostredníctvom dronov, prišla na trh s unikátnou novinkou v agro sektore.

Na svetový poisťovací trh prináša inovatívnu metódu monitoringu škôd na poľnohospodárskych plodinách, spôsobených  vplyvom zlých poveternostných podmienok, ako je vietor, dážď, krupobitie alebo búrka. Táto už celosvetovo patentovaná metóda, umožňuje identifikáciu stupňa poľahu každého jedného stebla (klasu) plodiny a výpočet presného rozsahu poškodenej plochy na poli.  Metóda má za cieľ presne vyčísliť rozsah poškodenia obilnín bez potreby fyzickej prítomnosti zástupcu poisťovne na poškodenom poli a zabezpečiť tak spravodlivé poistné plnenie pre všetky zúčastnené strany.

Zdroj: TMG Group

Doposiaľ sa na vyhodnocovanie kalamít z poľahnutia obilnín používali manuálne metódy vyčíslenia poškodených a poľahnutých plodín. Nutná bola prítomnosť likvidátora priamo v teréne. Tieto metódy sú však prácne, časovo náročné a môžu viesť k  značným chybám alebo nepresnostiam v prospech alebo neprospech poisťovne alebo poľnohospodára.

Zdroj: TMG Group

Preto je táto inovatívna metóda navrhnutá ako nástroj na uľahčenie celého procesu likvidácie poistnej udalosti, keďže túto metódu môžu poisťovne zahrnúť do svojich procesov na presnú identifikáciu poistnej udalosti, zrýchlenie procesu vybavenia poistnej udalosti a v neposlednom rade zníženia nákladov na sprocesovanie.

Zdroj: TMG Group

Nová metóda okrem iného využíva aj bezkontaktné letecké snímkovanie postihnutého poľa prostredníctvom dronov. Z takto získaných dát je následne možné rýchlo, do pár hodín od vzniku poistnej udalosti, spracovať autorizovaný report z monitoringu poistnej udalosti s mapou a tabuľkou rozsahu poškodených miest podľa stupňa poľahnutých klasov.

Bližšie informácie nájdete na webe www.agro-cropinsurance.com.

Tento článok bol uverejnený v rámci platenej spolupráce.

Prečítajte si aj:

Značky: