Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Čo sa bude diať počas prechodného obdobia, kým Spojené kráľovstvo vystúpi z Únie, čo by mali v tom čase fyzické osoby  a právnické osoby urobiť a zabezpečiť, ak spolupracujú so subjektmi z Veľkej Británie?

V prvom rade treba povedať, že zatiaľ nie je jasné, či upravenú dohodu schváli britský parlament. Ak áno, dôjde k Brexitu, ak nie, požiada Británia o ďalšie odklad. Súčasná brexitová dohoda má povahu „dohodli sme sa, že sa dohodneme“. Po jej schválení začne platiť prechodné obdobie a až vtedy začnú vyjednávania medzi Britániou a EÚ o tom, ako budú s konečnou platnosťou vyzerať vzájomné vzťahy. Prechodné obdobie má trvať do konca roka 2020, ale s vysokou pravdepodobnosťou bude predĺžené až do konca roka 2022. Počas prechodného obdobia budú v Británii platiť všetky pravidlá EÚ rovnako ako doteraz, Briti len stratia zastúpenie v EÚ inštitúciách – v Bruseli, v Štrasburgu aj v Luxemburgu. Budú teda musieť aj naďalej rešpektovať pravidlá EÚ, bez toho aby ich mohli spoluvytvárať. Vo výhľade nasledujúceho roka až troch rokov sa ešte nič nezmení, čo sa stane po prechodnom období možno len ťažko predvídať. Vieme len, že ešte 5 rokov po skončení prechodného obdobia bude možné jazdiť do Británie na krátke pobyty len s občianskym preukazom – bez pasu a bez víz.

Čo bude Brexit znamenať pre firmy, ktoré obchodujú so Spojeným kráľovstvom? (Zvýšené náklady a v dôsledku toho zmeny kontraktov vzhľadom na to, že sa bude obchodovať s krajinou mimo EÚ..)

Vzhľadom na uvedené sa do konca prechodného obdobia (t.j. minimálne koniec 2020, ale skôr koniec 2022) na súčasnom stave nič nezmení, a to ani pre občanov EÚ cestujúcich do alebo podnikajúcich alebo žijúcich v Británii (a naopak pre Britov v EÚ).

Na aké body by sa mali firmy pri zmene kontraktov zamerať?

Nemyslíme si, že je za tejto situácie nutné začať v panike znovu prerokovávať už uzatvorené obchodné dohody s britskými partnermi. V novo uzatváraných zmluvách však s blížiacim sa koncom prechodného obdobia bude potrebné brať do úvahy možný vznik colných či administratívnych bariér pohybu tovaru, služieb, kapitálu a osôb. Zmyslom uzavretia dohody o budúcich vzťahoch medzi Veľkou Britániou a EÚ, ktorá sa po Brexite začne vyjednávať, by však mala byť minimalizácia týchto bariér podobne ako napríklad v dohode o voľnom obchode uzatvorenej napr. s Kanadou. Dá sa očakávať, že Británia bude chcieť čo najvýhodnejší prístup na vnútorný trh EÚ s minimom povinnej únijnej regulácie. EÚ pravdepodobne bude vyžadovať akceptáciu všetkej regulácie a právomoc únijných súdov pre prístup na vnútorný trh EÚ. Výsledok vyjednávaní nemožno predvídať. Nemožno ani vylúčiť, že dôjde k zachovaniu vyššej miery integrácie, napr. ako so Švajčiarskom.

Existuje spôsob alebo rada, ako uľahčiť obchodovanie s Veľkou Britániou po Brexite?

Keďže nevieme, ako budú vzťahy po prechodnom období vyzerať, nezostáva nič len čakať a pozorne sledovať, ako sa budú rokovania o finálnych vzťahoch v nasledujúcich rokoch vyvíjať. Pre podnikateľov, ktorí majú v zásade rovnocenné alternatívy v iných krajinách EÚ, môže byť výhodnejšie ich využiť – so zreteľom na neistý vývoj vzťahov medzi Britániou a EÚ po prechodnom období.

Značky: