Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Spoločnosť Eaton vydala odbornú štúdiu s názvom: „Príprava strojov a systémov pre pripojenie do internetu vecí (z anglického Internet of Things, loT)“. Táto správa popisuje základné body architektúry 4. priemyselnej revolúcie ako je horizontálna a vertikálna integrácia, kyberfyzické systémy a inteligentné zariadenia a jednoduchým popisom ich zasadzuje do správneho kontextu.

Dokument opisuje výhody a výzvy pre konštruktérov strojov a integrátorov systémov, zatiaľ čo poskytuje a formuluje praktické odporúčania umožňujúce profitovať z výhod nastupujúceho nového digitálneho veku. Uvádza ako realizovať riadenie systémov modulárnym a decentralizovaným spôsobom namiesto zastaraného centralizovaného riadiaceho systému. Toto umožňuje opätovné použitie „funkčných blokov“, čím sa optimalizujú a skracujú cykly údržby.

Správa tiež vysvetľuje, ako z obyčajných prvkov urobiť inteligentné komponenty. Tieto „inteligentné zariadenia“ umožňujú na základe údajov z prostredia autonómne riadiť „funkčné bloky“ v rámci stroja. S využitím protokolov typu OPC-UA je možné stroje ľahko vybaviť novými štandardizovanými komunikačnými prvkami. Vďaka tomu môžu konštruktéri strojov svoje systémy pripraviť pre IoT čo koncovým používateľom umožní ich integráciu do digitálnych výrobných podnikov budúcnosti.

„Koncept 4. priemyselnej revolúcie nielen zvyšuje produktivitu a efektivitu systémov vďaka integrácii kyberfyzických systémov do internetu  vecí, ale otvára aj väčšie možnosti,“ uvádza Christian Zingg, riaditeľ inovácií a globálneho MOEM segmentu v spoločnosti Eaton. „Zhromaždené údaje je možné dodávať konštruktérovi strojov pre monitorovanie prevádzky stroja a zavedenie prediktívnych údržbových opatrení, čím dôjde k zvýšeniu prevádzkyschopnosti stroja. Výrobca zároveň môže sledovať využitie strojov a odporučiť optimalizáciu, prípadne ďalšie vylepšenia.“

Skutočné príklady z praxe ukazujú, ako jednoducho je možné tieto koncepty integrovať už dnes. Pri použití inteligentného prepojovacieho systému SmartWire-DT spoločnosti Eaton spolu s elektronickým spúšťačom motorov PKE alebo frekvenčným štartérom DE1 je následne ľahké získať procesné údaje a poskytnúť ich externému zdroju pre mobilnú vizualizáciu alebo hĺbkovú analýzu.

Správa uvádza tri príklady loT vrátane jedného projektu, ktorý zdôrazňuje ako sa aj hydraulické jednotky môžu stať súčasťou digitálneho riešenia. Spoločnosť Eaton vďaka svojim dlhoročným skúsenostiam v odvetviach elektrických a hydraulických mechanizmov nielen zabezpečuje komponenty, ale taktiež ukazuje, ako je kombinácia týchto produktov dôležitá, obzvlášť v 4.  priemyselnej revolúcii. Takáto kombinácia navyše môže ušetriť veľké množstvo energie.

Spoločnosť Eaton si vytýčila cieľ dodávať do sektoru mechanického inžinierstva riešenia, ktoré možno ľahko integrovať do výroby strojov pripravených pre IoT. Spoločnosť zaoberajúca sa riadením elektrickej energie vyvíja komponenty, systémy a služby, ktoré všetkým OEM výrobcom umožnia implementovať základné princípy 4. Priemyselnej revolúcie bez ohľadu na to, či sa jedná o malé kompaktné stroje či rozľahlé komplexné systémy.

Správa je dispozícii na stiahnutie na www.eaton.eu/cz/iw/iot