Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Sociálna poisťovňa pripravila pre dôchodcov Kalkulačku na výpočet valorizácie dôchodku od 1. januára 2024. V novej kalkulačke si každý dôchodca môže vypočítať, ako sa mu zvýši jeho dôchodok.

Použitie kalkulačky je jednoduché. Dôchodca si z ponuky v kalkulačke vyberie druh dôchodku a v ďalšom riadku uvedie mesačnú sumu dôchodku, ktorú poberá (v eurách). Nakoniec zadá Vypočítať a ihneď sa dozvie dve informácie:

  • o koľko eur sa jeho dôchodok zvýši
  • a aká je celková suma jeho dôchodku po zvýšení od 1. januára 2024.

Kalkulačka je dostupná na webe Sociálnej poisťovne tu:https://www.socpoist.sk/nastroje-sluzby/kalkulacky/kalkulacky-pre-dochodcov/kalkulacka-valorizacie-dochodku-od-1-1-2024

Kalkulačka má informatívny charakter a o zvýšení dôchodku od 1. januára 2024 bude Sociálna poisťovňa každého dôchodcu informovať v rozhodnutí, ktoré mu doručí poštou alebo do elektronickej schránky (tým dôchodcom, ktorí ju majú aktivovanú).

O valorizáciu dôchodku nie je potrebné žiadať. Sociálna poisťovňa dôchodky prepočíta a vyplatí automaticky. Poberatelia dostanú dôchodky vo zvýšenej sume vo výplatných termínoch v januári 2024.