Je to vyhľadávaný zamestnanecký benefit.

V ére rýchlej digitálnej transformácie sa online vzdelávanie stalo nenahraditeľným nástrojom na získavanie nových vedomostí. Vo svete, kde je prístup k informáciám takmer neobmedzený, však nie všetky možnosti vzdelávania zodpovedajú konkrétnym požiadavkám alebo firmám.

Pre firmy a ich zamestnancov je výber správnej online vzdelávacej platformy rozhodujúcim krokom. Online platforma Skillmea zabezpečuje nielen prístup k vzdelávaniu, ale aj motiváciu k neustálemu rastu. Výsledkom je zvýšená produktivita a pridaná hodnota nielen pre zamestnancov samotných, ale aj pre ich zamestnávateľov.

To všetko pri zachovaní dôležitého ohľadu na budúcnosť a neustále získavanie nových vedomostí, ktoré posúvajú firmy vpred. Vzdelávacia platforma poskytuje prístup k špecializovaným kurzom, ktoré sú aplikovateľné v širokej škále oborov. Skillmea ako líder online vzdelávania, odporúča svoje kurzy ako ideálny štartovací bod pre zlepšenie svojich znalostí. Pestré portfólio viac ako 400 kurzov z rôznych oblastí ponúka príležitosť na objavenie nových zručností a rozvoj existujúcich.

Získate prístup k viac ako 2000 hodinám videoobsahu, ktoré môžu byť skvelým zdrojom vzdelávania pre každého, kto túži po raste a zdokonaľovaní sa. Kurzy sú vytvorené a vedené poprednými odborníkmi z praxe, ktorí prinášajú svoje bohaté skúsenosti a know-how.

Kurzy sú recenzované študentmi, ktorí absolvovali daný kurz. Nové kurzy sú pravidelne pridávané, čo zabezpečuje, že používatelia majú stály prístup k najnovším vedomostiam a nástrojom. Každý kurz na tejto platforme zahŕňa aj certifikát o jeho úspešnom absolvovaní, čo umožňuje študentom oficiálne overiť svoje novozískané zručnosti

In good mood at work

Kurzy od A po Z

Platforma je vyhotovená tak, aby dokázala nahradiť prezenčnú výučbu. Jednotlivé kurzy sú prehľadne zoradené podľa ich typu do vlastných kategórií. Vďaka širokému spektru oblastí je ponuka portálu určená pre každú firmu. Obsahuje kurzy z oblasti DevOps (AWS, Azure, Kubernetes, Linux), Data Science, Front a back-end programovania, kurzy pre testerov aj dizajnérov.

Naučíte sa pracovať v nástroji Figma, Adobe Creative Cloud, DaVinci Resolve alebo napríklad 3ds Max a Blender. Obchodníci a manažment využijú vzdelávanie z oblasti administratívy, podnikania, HR a financií. Môžete sa tu učiť cudzie jazyky, medzi ktorými je obsiahnutá angličtina, nemčina a španielčina. Široké spektrum pokrytia znalostí máte aj prostredníctvom kurzov sebarozvoja, krásy & fitness, produktivity alebo oblasti marketingu, sociálnych médií alebo napríklad SEO.

skillmea-zoznam-kurzovZdroj: TOUCHIT

Priebeh výučby

Táto platforma disponuje elegantným a prehľadným rozhraním, ktoré sa vyhýba zbytočným rušivým elementom, poskytujúc tak používateľovi čistý a ľahko ovládateľný priestor. Každý kurz je jasne charakterizovaný s informáciami o jeho trvaní, počte kapitol a jeho určení (či je vhodný pre začiatočníkov alebo pokročilých).

To pomôže vybrať si len tie kurzy, ktoré sú pre konkrétneho používateľa prínosom, hoci má z pohľadu licencie dostupné všetky. Nechýba informácia o tom, v akom jazyku je kurz. Všetky sú v slovenčine a češtine, teda odpadá prípadná jazyková bariéra. Aj na základe týchto vlastností sa používateľ ľahšie rozhodne, ktoré uprednostní a ako si rozvrhne čas na absolvovanie vybraných alebo pridelených kurzov

Benefit pre firmy

Firemný prístup k tejto platforme otvára dvere pre efektívny manažment zamestnancov, pričom umožňuje flexibilne prideľovať a odnímať licencie v závislosti od aktuálnych potrieb. V rámci firemného prostredia je vzdelávanie členené aj na tímy, pričom každý tím môže mať svojho vlastného manažéra, ktorý monitoruje výkonnosť a poskytuje cennú spätnú väzbu. Bude vidieť, ako sa zamestnancom darí a je tu možnosť generovania reportov o ich aktivite a pokroku.

Motiváciou môže byť prideľovanie kurzov a definovanie termínu dokončenia. Zamestnanci si môžu aktivovať kurzy aj podľa svojich záujmov, keďže ich majú dostupné po celý čas trvania predplatného. Na sprístupnenie kurzu nie je potrebné dokončiť tie prebiehajúce. V oblasti vzdelávania je tu voľnosť vybrať si ktorýkoľvek kurz a vzdelávať sa podľa svojich záujmov.

Firemný prístup do všetkých online kurzov začína od 49 eur za jedného používateľa na jeden rok. K dispozícii je viacero balíkov podľa počtu používateľov. Nechýba vytvorenie predplatného šitého na mieru podľa potreby konkrétnej firmy. Informácie o konkrétnych balíčkoch nájdete na www.skillmea.sk.

Spracovanie obsahu a prívetivosť

Prehľadnosť a spracovanie kurzov do kapitol a logických štruktúr sprístupňuje sledovanie nielen na počítači, ale aj na smartfóne alebo tablete. Aktivácia kurzu zároveň znamená, že sa dá spojiť s lektorom a odoslať mu doplňujúcu otázku. Videoobsah sa dá prehrávať pomalšie alebo rýchlejšie a kto sa chce učiť počas cestovania, je tu možnosť upraviť kvalitu videa a šetriť dátami.

Záver

Skillmea, ako vzdelávacia platforma zameraná na rozširovanie znalostí a hodnoty zamestnanca, prináša množstvo bonusov. Obsahom sú kurzy od profesionálov z praxe, ktorí garantujú hodnotu každého kurzu. Prostredie a spôsob učenia je motivujúci a poskytne zamestnancom väčšiu produktivitu práce po nadobudnutí ich nových znalostí.

Článok vznikol v spolupráci so spoločnosťou Skillmea.

Prečítajte si aj:

Michal Reiter

Michal Reiter
Publikujem o dianí na internete, súkromí, bezpečnosti a testujem notebooky, smartfóny, audio produkty a ďalšie gadgety.