Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Ženy na pozicích CIO (ředitelky IT) v letošním roce očekávají v průměru nárůst svých rozpočtů o 2,4 %. Naproti tomu muži na stejných pozicích v průzkumu prováděném analytiky Gartneru očekávají v průměru nárůst rozpočtů pouze o 0,8 %. Celosvětový průzkum provedli analytici mezi 2 810 CIO v 84 zemích, jejichž souhrnné IT rozpočty dosahují výše 397 miliard dolarů. Mezi respondenty bylo 13,6 % žen.

„Již druhý rok v řadě očekávají v našem průzkumu ženy větší nárůsty rozpočtů než muži,“ vysvětluje Tina Nunnoová, viceprezidentka společnosti Gartner. „Ačkoliv není zcela jasné, proč tento rozdíl existuje, lze z dalších dat vyčíst, že ženy na pozici ředitelek IT (CIO) se více obávají podinvestovanosti ICT projektů než jejich mužské protějšky. Data o riziku společně s informacemi o rozpočtech mohou naznačovat, že ženy na pozicích CIO jsou výrazněji zaměřeny na oblast zdrojů a požadují proto větší IT rozpočty a drží si vyšší rezervy.“

Nepřímo to potvrzují i odpovědi na další otázky – jako jsou dopady rozvoje digitálního světa a s tím související nová rizika v okolním prostředí.  Obavy z toho, že v souvislosti s tímto fenoménem je jejich společnost podfinancována, má 76 % žen a pouze 67% mužů mezi CIO. Ženy navíc častěji souhlasí s tvrzením, že digitální svět vytváří nové a odlišné druhy rizik a že pro jejich zvládnutí bude důležitá především agilita. Výsledky tak mohou naznačovat, že ženy se více zaobírají digitálními riziky, nebo možná to, že jsou si více vědomy rizika, než jejich mužské protějšky.

Zajímavý je i rozdíl ve vývoji IT rozpočtů v závislosti na tom, komu CIO přímo podléhají – a to zejména u mužů. Ti CIO, kteří podléhají přímo generálnímu či výkonnému řediteli (CEO) hlásí nárůst IT rozpočtů v průměru o 2,8 %, u jinak sestavených řídících struktur ale IT rozpočty nerostou, nebo dokonce mírně klesají (v situacích kdy je CIO podřízen provoznímu řediteli – COO). Oproti tomu ženy na pozicích CIO a ředitelek IT očekávají nárůst rozpočtu bez ohledu na konkrétní uspořádání řídící struktury organizace.

Hlavní pětice technologických priorit je u mužů i žen na pozicích CIO stejná (analytika, infrastruktura a datová centra, cloud, ERP a mobilní technologie), pouze se mírně liší pořadí. Ženy nicméně výrazněji vnímají posun od klasického reportingu k výhledové analytice než muži (31 % vs. 22 %), nebo rostoucí význam nových druhů informací, například ze sociálních sítí (19 % vs. 13 %). V obou případech je rozdíl ještě větší, pokud jsou porovnány jen muži a ženy na pozici CIO podřízené přímo CEO.

Detailní rozbor publikovali analytici Gartneru ve studii CIO Agenda 2015: A Gender Perspective. Ta je součástí sady studií 2015 CIO Agenda Special Report, jež vychází z průzkumu 2015 Gartner CIO Agenda.

Značky: