Skrátenú internetovú adresu ste už videli. Poďme sa pozrieť na to, k čomu je to dobré a ako takúto adresu získať.

Skracovače internetových adries sú vhodné na to, aby ste skrátili príliš dlhé adresy do podoby, ktorú je schopný si zapamätať aj človek. Je to celkom logické a odtiaľ pochádza aj názov takýchto služieb. S pribúdajúcim počtom analytických nástrojov a rôznych meraní sú adresy preplnené rôznymi znakmi, ktoré bežný človek nevníma a nie je schopný si ich zapamätať, no slúžia na identifikáciu vášho pohybu na stránkach.

Dlhá vs. krátka

K tomu slúžia aj skripty, ktoré sa načítajú spolu s obsahom stránky, ale to už je iná téma. Na pohľad sa môže javiť skrátenie internetovej adresy v niektorých prípadoch ako nepotrebné. Adresa zvyčajne obsahuje zrozumiteľný sumár slov, často napríklad použitých z nadpisu článku alebo triedenia hierarchie webovej adresy.

Takáto adresa sa dá síce prečítať, avšak nie zapamätať. Dlhá adresa môže byť na pohľad zrozumiteľná a dá sa ľahko prečítať. Slová sú oddelené pomlčkami, no faktom zostáva, že je stále príliš dlhá.

long url addressZdroj: TOUCHIT

Predstavte si situáciu, kedy potrebujete do svojho textového dokumentu alebo nejakého príspevku na sociálnej sieti vložiť ešte aj internetovú adresu. Keď bude pozostávať z povedzme 20 znakov, bude to vyzerať podstatne lepšie oproti dlhej adrese s niekoľkými desiatkami znakov. Tá bude presahovať cez niekoľko riadkov, hoci pre človeka sa dá ľahko prečítať. Použiť pôvodnú adresu nemusí byť najlepší spôsob.

long url facebook dadressZdroj: TOUCHIT

Twitter aj LinkedIn a ďalší

Skrátenie dlhých adries používajú aj služby ako napríklad Twitter alebo LinkedIn, ktoré majú takýto mechanizmus zabudovaný priamo v sebe. Všimnúť si to môžete pri vkladaní príspevku s internetovou adresou. V čase, keď príspevok upravujete, je zobrazená úplná adresa tak ako ste ju zadali. Po publikovaní príspevku uvidíte skrátenú adresu.

Okrem vizuálnej formy, ktorá sa čitateľom nakoniec zobrazí, treba zobrať do úvahy aj sociologický aspekt. Kratšia adresa má vyššiu šancu na to, že na ňu kliknite ako dlhá adresa so spleťou nezrozumiteľných znakov na niekoľko riadkov. Je to tak, dlhá adresa pôsobí nezrozumiteľne a podozrivo.

V minulosti sa dala používať aj služba Google URL Shortener, avšak tá bola pred takmer 4 rokmi vypnutá. Existuje však dostatok alternatív, ktoré sa dajú využiť. Mnohé z nich sú zadarmo. Väčšina z nich ponúka aj platené programy, ktoré rozširujú jej funkcie o analytické nástroje, sledovanie odkazov, evidovanie štatistík a tak ďalej. Výhodou týchto analýz je, že budú vaše a nebudete sa musieť spoliehať na analytické nástroje, ako napríklad od Googlu.

Podobne ako v iných prípadoch, ani tu neexistuje jednoznačné odporúčanie, ktorú službu využiť. Je preto pravdepodobné, že sami si budete musieť vyskúšať viaceré z nich a rozhodnúť sa pre najvhodnejšiu z nich.

Názov za lomkou

Skracovače okrem skrátenia adresy v automatickom režime ponúkajú aj vlastný výber toho, čo sa zobrazí za lomkou. Funguje to nasledovne. Zadáte dlhú internetovú adresu a stlačíte tlačidlo, ktoré vám vygeneruje kratšiu adresu. Tá vo väčšine prípadov funguje na doméne skracovača adries a za lomku doplní spleť niekoľkých znakov. To bude tvoriť vašu novú unikátnu adresu, respektíve presmerovanie na pôvodnú stránku.

Týmto spôsobom sa dá napríklad zakryť cieľová adresa. Platené verzie ale aj mnoho verzií, ktoré fungujú zadarmo, umožnia zadať za lomku vami požadované znaky. Pravdepodobne to bude nejaké slovo alebo charakteristická skratka, aby sa adresa dala ešte lepšie zapamätať.

Pokročilejšie nastavenia a adresy zvyčajne vyžadujúce platenú službu, môže obsahovať aj vlastnú doménu. To znamená, že adresa nebude začínať názvom služby, ale ponechá vám možnosť vybrať si vlastný názov URL adresy. Napríklad namiesto https://rb.gy/lxuqiz bude môcť byť názov ilustračne clan.ok/novinka.

is.gd

Táto služba predstavuje absolútny základ, no bude ideálna pre mnohých príležitostných skracovačov. Má skutočne jednoduché rozhranie zamerané na vloženie adresy a jej skrátenie podľa vášho vzoru či v automatickom režime. Je zadarmo a neponúka žiadne rozšírené možnosti prostredníctvom platených programov. Štatistiky sa tu dajú sledovať, avšak sú viazané na súbory cookies, ktoré uloží váš webový prehliadač. Ich zmazaním prídete o tabuľku, ktorá zobrazuje počet kliknutí na jednotlivé skrátené linky.

Cena: zadarmo

isgdZdroj: TOUCHIT

bitly.com

Služba je známejšia aj v našich končinách a v bezplatnom používaní nemá prakticky žiadne limity za predpokladu, že chcete príležitostne skrátiť nejakú adresu a nepotrebujete sledovať vyslovene pokročilé štatistiky, prípadne ju nejakým spôsobom detailne upravovať.

Stačí vložiť cieľovú adresu, prípadne si vybrať pomenovanie tejto adresy vhodné napríklad na zobrazenie na sociálnych sieťach a možnosť napríklad si vygenerovať aj kód. Skrátenie odkazu pod rôznymi doménami tohto skracovača a vami, zadanými textami za lomkou je už súčasťou platených programov.

Cena: zadarmo, od 8 USD / mesačne

bitlyZdroj: TOUCHIT

rebrandly.com

Ponúka moderné a prehľadné rozhranie. Dá sa používať aj vo verzii zadarmo. Vtedy ale nemáte dostupnú možnosť registrovania vlastnej domény. Skracovanie odkazov funguje podobne ako pri iných službách. Tu navyše môžete použiť náhodné vygenerovanie toho, čo bude zobrazené za lomkou alebo ponechať službu vybrať čo najlepšiu zhodu na základe zadaného URL odkazu.

Neznamená to ale že odkaz bude najkratší a bude pozostávať často sa rôznych slov, ktoré boli použité v pôvodnej URL adrese. Verzia zadarmo vám dá až 2500 skrátených odkazov.

Cena: zadarmo, od 12 USD / mesačne

rebrandlyZdroj: TOUCHIT

tiny.cc

Na tejto adrese nájdete službu vo verzii zadarmo. Na adrese tinycc.com je platená alternatíva tohto poskytovateľa. Zaujímavosťou je, že ponúka pokročilé možnosti aj bez potreby platenia, avšak nehodí sa pre väčšie organizácie, ktoré potrebujú zdieľať obsah väčšej skupine používateľov. Jeden z limitov verzie zadarmo je 1000 odkazov celkovo.

To však pre mnohých používateľov nebude predstavovať reálne obmedzenie. Pre väčšie firmy môže byť limit kliknutí na odkaz. Dostanete ich 1000 preklikov na den. Aj v základe služba ponúka dostatok možností na to, aby sa dala využiť bez platenia. Dostanete rozšírené štatistiky možnosť generovania QR kódu alebo exportu a importu vami zadaných údajov adries.

Cena: zadarmo, od 5 USD / mesačne

tiny.ccZdroj: TOUCHIT

Prečítajte si aj:

Značky:

Michal Reiter

Michal Reiter
Publikujem o dianí na internete, súkromí, bezpečnosti a testujem notebooky, smartfóny, audio produkty a ďalšie gadgety.