Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Napsal Hilmar Salac, Panasonic Connect Europe

Udržitelnost a snižování dopadu lidské činnosti na životní prostředí se v posledních letech skloňují prakticky ve všech oborech a školství není výjimkou. Jsou to právě vysoké školy, kdo formuje budoucí elity a vštěpuje jim odpovědnost za budoucí vývoj společnosti i Země jako takové. Jestliže univerzity požadují po svých studentech značnou míru odpovědnosti vůči ostatním, musí samy pečlivě zvažovat, jaký jim dávají příklad a zda se dokáží vypořádat se sílícími požadavky na udržitelný rozvoj.

Proč by měly vysokoškolské instituce přemýšlet o udržitelnosti?

Udržitelné plánování a investice umožňují univerzitám dlouhodobě těžit z technologických zdrojů a zároveň minimalizovat negativní dopady na životní prostředí. Zde je několik důvodů, proč jsou udržitelné technologické plánování a investice důležité:

  • Environmentální kompatibilita, udržitelné technologické plánování se zaměřuje na implementaci řešení šetrných k životnímu prostředí ke snížení spotřeby energie, emisí a využívání zdrojů.
  • Úspory nákladů a udržitelné investice do technologií mohou snížit náklady na údržbu a provoz.
  • Pokud jde o budoucí orientaci, univerzity by měly sladit své technologické plánování a investice s budoucími potřebami.
  • Univerzity mají důležitou společenskou úlohu a mohou sloužit jako vzory pro udržitelné postupy.

Udržitelné plánování a investice do technologií na univerzitách celkově nabízejí příležitost ke snížení dopadů na životní prostředí, dosažení úspor nákladů a vybudování dlouhodobě udržitelné infrastruktury. Je zásadní, aby univerzity při plánování technologií a investicích zohledňovaly zásady udržitelnosti.

Virtualizujte svoji IT infrastrukturu bez nutnosti fyzických zásahů

Technologie IntelSDM (Smart Display Module) nabízí vysokým školám a univerzitám řadu výhod, pokud jde o flexibilitu, škálovatelnost a budoucí zabezpečení. Implementací této pokročilé technologie mohou vzdělávací instituce optimalizovat svou IT infrastrukturu a splnit rostoucí požadavky digitálního věku.

Jednou z významných výhod technologie IntelSDM je flexibilita, kterou poskytuje. Tradiční IT infrastruktury často vyžadují rozsáhlé fyzické úpravy pro podporu nových aplikací nebo technologií. S IntelSDM mohou vysoké školy a univerzity virtualizovat svou infrastrukturu a dynamicky spravovat své zdroje. To umožňuje rychlé nasazení nových služeb a aplikací bez nutnosti přidávat nebo překonfigurovat fyzický hardware. Tato flexibilita dává vzdělávacím institucím možnost být agilnější a reagovat na vyvíjející se potřeby studentů a fakulty.

Další výhodou technologie IntelSDM je škálovatelnost. Vysoké školy a univerzity často čelí nárazovým požadavkům na své IT zdroje. Během přednáškových období se může výrazně zvýšit potřeba výpočetního výkonu a úložiště, zatímco během semestrálních přestávek se může snížit. IntelSDM umožňuje dynamickou alokaci zdrojů a umožňuje vzdělávacím institucím odpovídajícím způsobem přizpůsobit své kapacity. To vede k efektivnímu využití IT zdrojů a zabraňuje přetížení nebo nedostatečnému využití. Vysoké školy a univerzity mohou navíc podle potřeby rychle přidávat další zdroje, aniž by musely investovat do nového hardwaru.

Správě zvolená technologie je investicí do budoucnosti

Zajištění možnosti budoucího rozvoje je pro vzdělávací instituce jedním z klíčových aspektů. Technologické prostředí se neustále vyvíjí a vysoké školy a univerzity musí zajistit, aby jejich IT infrastruktura dokázala držet krok s nejnovějším vývojem. IntelSDM umožňuje zlepšení infrastruktury prostřednictvím aktualizací softwaru bez nutnosti fyzických změn. To snižuje náklady a úsilí spojené s údržbou a aktualizací IT systémů. Kromě toho IntelSDM podporuje otevřené standardy a poskytuje interoperabilitu s různými dodavateli, což dává vzdělávacím institucím příležitost těžit z budoucích inovací a technologií.

Celkově technologie IntelSDM nabízí vysokým školám a univerzitám významné výhody, pokud jde o flexibilitu, škálovatelnost a připravenost na budoucí vývoj. Využitím této pokročilé technologie mohou vzdělávací instituce zefektivnit svou IT infrastrukturu, lépe vyhovět potřebám svých studentů a učitelů a být připraveny na budoucnost.

A konečně, společně s řešením Panasonic Glass-to-Glass bude také nezbytnou součástí digitálního učení. Hardware Panasonic v kombinaci s automatickým pracovním postupem od kombinovaného, hybridního nebo online učení spolu se systémovým řešením pro správu obsahu videa Panopto je jedním z nejvýkonnějších centralizovaných systémů šetřících zdroje budoucnosti.

Kromě pevného vstupního / výstupního rozhraní lze slot použít k přidání volitelných funkčních desek a funkčních desek třetích stran a lze jej využít pro širokou škálu aplikací, jako je značení, informační displeje ve firmách a školách a zábava. Deska rozhraní je vložena do slotu, takže neovlivňuje rozvržení instalace.

Jaké jsou výhody chytrého systému Intel® SDM?

  • Není třeba externích přehrávačů nebo zařízení pro převod signálu.
  • Není třeba připojovat napájecí kabely, video kabely atd., Což umožňuje úhledné a uklizené uspořádání pouze s displejem.
  • Flexibilita systému. V závislosti na aplikaci lze výměnou funkční desky přidat různé funkce.
  • Lze použít funkční desky třetích stran.

Značky: