Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

V aktualizovanom harmonograme prípravy a výstavby cestnej infraštruktúry sa okrem iných dôležitých diaľničných ťahov nachádza aj projekt prípravy druhej rúry tunela Branisko na diaľnici D1.

Pre druhý profil D1 Beharovce – Branisko máme aktuálne vyhlásený tender na vypracovanie štúdie realizovateľnosti. Štúdia má ukázať najvhodnejší variant a alternatívu projektu organizácie výstavby pre tento úsek D1. Zákazka obsahuje aj rekonštrukciu existujúcej tunelovej rúry. Analýzy už ukázali, že výstavba ľavej rúry bude môcť prebiehať počas prevádzky pravej tunelovej rúry.

Tender na vypracovanie štúdie realizovateľnosti prebieha, vyhodnotenie očakávame koncom leta. V rámci prípravy druhého profilu tunela Branisko bude nasledovať spracovanie zámeru EIA a proces zabezpečenia projektovej dokumentácie, územného a stavebného konania.

Tunel Branisko je prvým diaľničným tunelom na Slovensku a má obojsmernú prevádzku v jednej rúre. Je súčasťou úseku D1 Beharovce – Branisko nachádzajúceho sa na severovýchode Slovenska, medzi okresmi Levoča a Prešov. Celý ťah diaľnice D1 je súčasťou európskeho cestného ťahu E50.

Tunel Branisko v číslach

  • Priemerná dopravná intenzita: 16.000 vozidiel za 24 hodín
  • Dĺžka: takmer 5 kilometrov
  • Výška: 4,5 m (nad chodníkmi 2,2 m)
  • Šírka: 7,5 m
  • V prevádzke od roku 2003
  • Najvyššia povolená rýchlosť: 80 km/h
  • 13 priečnych prepojení s únikovou štôlňou
  • 6 núdzových zálivov
  • 22 SOS kabín

Značky: