Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

UNIQA oznamuje, že v súčasnosti platí interné rozhodnutie, že pre zájazdy s odchodom do 31.7. (zatiaľ) platí poistenie storno poplatkov, pokiaľ ho má klient v balíku alebo samostatne dojednané a pokiaľ nebol odškodnený cestovnou kanceláriou a to pre CELÉ ostrovy Rodos a Korfu.

V súčasnosti poskytujeme odškodnenie z poistenia storna do limitu plnenia, ktoré majú ľudia uzatvorené v zmluve, aj keď MZV a EZ SR neoznámilo odporúčanie necestovať ani zákaz cestovania na Korfu a Rodos. Rozhodli sme sa poskytnúť krytie nad rámec bežných podmienok s ohľadom na rozsah udalostí a okolností tejto živelnej pohromy.

Úplne rozumieme, že cestovať na horiaci ostrov, aj keď (zatiaľ) v mojej cieľovej destinácii nehorí, sa nikomu nechce. Preto sme zvolili ústretový spôsob riešenia situácie, ktorú aj miestni obyvatelia opisujú ako historicky najhoršiu a najkritickejšiu. Preto platí poistenie storno poplatkov, aj keď ministerstvo zahraničných vecí neoznámilo neodporúčanie alebo zákaz cestovania do týchto oblastí ako celku.  V prípade poistenia batožiny vyplatíme škody do dohodnutého limitu aj v prípade, že poškodená strana nemôže preukázať stratu bežným spôsobom. Vzhľadom na mimoriadnu situáciu predpokladáme, že ľudia pravdepodobne nebudú schopní preukázať poškodenie či zničenie, jednotlivé prípady preto budeme posudzovať individuálne s ohľadom na konkrétne miesto a čas pobytu tak, aby ľudia dostali odškodnenie aj v týchto prípadoch. UNIQA overí najmä doklad o presnom čase a mieste, kde k zničeniu/strate/poškodeniu batožiny došlo.

Odporúčanie UNIQA – nezabúdajte na poistenie Storna poplatkov

Ak niekto cestuje do zasiahnutých oblastí, je rozumné spísať si zoznam batožiny a jej obsahu a odfotiť sa na mieste dovolenky pre prípad, že by sa stalo niečo dramatické a turisti by stratili svoje veci a požiadali o odškodnenie z poistenia batožiny.

Ak sa ešte niekto chystá kúpiť si zájazd, alebo aj individuálne kúpiť ubytovanie, letenky, služby a pod., odporúčame dojednať si poistenie Storno poplatkov. Je možné ho dojednať s cestovným poistením do 24 hod odo dňa, ktorý bezprostredne nasleduje po dni obstarania cestovných služieb alebo zájazdov a kryje vážne udalosti, ktoré vám bránia odísť v plánovanom termíne. V prípade, že sa poistenie storna dojedná neskôr ako v deň kúpy zájazdu resp. do 24 hod nasledujúceho dňa od kúpy zájazdu, treba počítať  s posunom platnosti poistenia storna až o 15 dní od dojednania poistenia. Okrem  súčasnej prírodnej katastrofy v mieste turistickej destinácie kryje poistenie storna aj akútne ochorenie, zranenie, predvolanie na súd, smrť blízkej osoby, rozvod, neabsolvovanie záverečných skúšok, zrušenie svadby a ďalšie. Poistenie storna sa vzťahuje na všetky osoby uvedené v cestovnej zmluve, z jednej príčiny môže stornovať zmluvu až 6 osôb.

Značky: