Poľsko, Maďarsko, Slovensko aj Česko naďalej patria k ťahúňom ekonomiky v EÚ. V krajinách V4 pomáha rastu relatívne nízka inflácia, dlhšie trvajúca nízka nezamestnanosť, konzumný apetít a investičná činnosť. Najdynamickejší rast HDP vykazuje Maďarsko, tohtoročný rast odhadujú analytici koncernu UNIQA na 4,5%. Česko si má zároveň ako jediná krajina V4 v budúcom roku polepšiť, zatiaľ čo dynamika v ostatných troch krajinách oslabí.

Ekonomické ukazovatele

Stabilne najnižšiu nezamestnanosť v regióne má Česko, aktuálne 2,7%, čo stále prakticky zodpovedá plnej zamestnanosti. Počet ľudí bez práce klesá aj v ostatných krajinách, podiel 5,5% nezamestnaných na Slovensku je síce vyšší, rovnako však ide o dlhodobé minimum. Polovica firiem v Poľsku hlási, že nedostatok pracovných síl ich už brzdí v plnom výkone. Mzdy rastú všade. Napríklad v Poľsku zaznamenali medziročne +7%, i keď reálne ide o posun + 4,7%. Česká populácia tento rok získa reálne na príjmoch + 5%, Slováci podobne ako minulý rok o necelé 4% viac. Vo všetkých krajinách rastú investície z verejných zdrojov aj spotreba obyvateľstva, iba na Slovensku spotreba domácností začiatkom tohto roka stagnovala. Stavebníctvo v Maďarsku zaznamenalo vlani nebývalý boom ( v 1.kvartále 2018 dokonca +45%) a očakávania zostávajú veľmi vysoké aj tento rok. Na Slovensku aj Čechách je ťahúňom rastu najmä priemyselná výroba.

Slovenské poistné rastie najpomalšie

Slovenský poistný trh sa vyznačuje v rámci V4 najvyšším podielom životného poistenia (48%, druhí sú Maďari 46%). Počas prvého kvartálu tohto roka však segment oslabil na poistnom o 0,2%, čo má za následok zmenšovanie podielu na celkovom poistnom (cca na 44-45% počas roka).

Celkové poistné naprieč slovenským trhom posilnilo o 1,6%, čo znamenalo najslabší rast v skupine V4. Neživotné poistenie pridalo 3%, najmä vďaka silnejúcemu PZP. Poistitelia sú nútení čeliť novej poistnej dani vo výške 8%, ktorá vstúpila do platnosti od januára 2019. To ale nie je súčasťou predpísaného poistného, na rozdiel od doterajšej parafiškálnej dane. Chystané zmeny občianskeho zákonníka navyše prinesú poisťovniam ďalšiu dodatočnú záťaž, najmä s ohľadom na chystané úpravy náhrady nemajetkových škôd.

Počas roka by tempo rastu poistného malo zosilnieť zhruba na dvojnásobok prvého štvrťroka, pričom viac sa očakáva od neživotných odvetví (+4%).

České poisťovne musia počítať so zdanením

Počas prvého kvartálu sa navýšilo poistné na českom trhu o 3,9%, pričom parita medzi životným a neživotným segmentom bola pomerne vyrovnaná: 4,1% verzus 3,7%. V druhom kvartáli pridala dynamika na celkovom poistnom medziročne ďalšie percento (+4,9%), kde viac prispelo neživotné poistné (+ 5,7%) než životné (+2,9%). Prírastok z veľkej časti zariadilo poistenie vozidiel a retailové poistenie majetku, zatiaľ čo poistenie firiem prekvapivo s ohľadom na priaznivú ekonomickú situáciu stagnovalo.

Poisťovne na českom trhu čelia tlaku na jednorazové zdanenie poistno-technických rezerv, ktoré by mohlo zhltnúť až dvojročný zisk väčšiny hráčov.

Okrem toho bude nutné zvýšiť ceny v PZP aj v havarijnom poistení. Čiastočne sa to už deje a vzhľadom k dobrej príjmovej kondícii českých domácností nie je zdražovanie spojené s masovými presunmi medzi poistiteľmi. Celkové neživotné poistné by aj vďaka tomuto opatreniu mohlo posilniť tento rok celkovo o 6%, zatiaľ čo životné poistné vykáže pravdepodobne iba tretinové tempo.

Maďari hlásia silný rast poistného

Za prvý kvartál posilnilo predpísané poistné v Maďarsku o 14,8%. Pritom obidva hlavné segmenty rástli dvojciferne: neživotné poistné o 17,5% a životné poistné o 11,2%. Ukazuje sa, že v záujme zvýšenia efektivity bude nevyhnutné maďarské poisťovníctvo zamerať na optimalizáciu procesov a prevádzky so zvýšením produktivity.

Maďarská národná banka nalieha na poistiteľov, aby sa sústredili na vývoj jednoduchého poistenia domácnosti, ktoré by bolo ľahko porovnateľné naprieč trhom a flexibilné pre spotrebiteľa. Sľubuje si od toho obnovu súťaže a oživenie tohto odvetvia, ktoré dlhodobo trpí nedostatkom. Maďarskí klienti by mali profitovať aj z novely pravidiel pre investičné životné poistenie, ktoré vstúpilo do platnosti v júli. Sľubuje im viacej benefitov a lepšiu transparentnosť ponúkaných produktov.

Počas roka sa očakáva podobná dynamika neživotného poistenia, zatiaľ čo tempo životného poistenia oslabí.

Poľský rast poistného dusí opäť cenová konkurencia v PZP

Za prvý kvartál 2019 stúplo predpísané neživotné poistné v Poľsku o 5,1%. Na navýšení sa podpísali najmä havarijné poistenie (+4,2%) a poistenie majetku (+9,8%). Naopak, PZP vykázalo o 1,1% poistného menej, čo potvrdilo návrat tlaku na ceny.

Životné poistné kleslo o 7,8%. Hlavná príčina spočíva v odklonení od jednorazovo platených zmlúv (takmer -30%), zatiaľ čo bežne platené poistné len o málo vzrástlo (+0,4%).

Novinkou poľského odvetvia komerčného poistenia je jeho účasť v novo vznikajúcom sektore zamestnaneckých penzií. Očakáva sa súčasne, že cenový tlak v PZP bude aj naďalej negatívne ovplyvňovať dynamiku neživotného poistenia (odhad za rok 2019 je na úrovni 3-4%). Životné poistenie nečaká žiaden obrat.

Poľsko vykazuje aktuálne najvyššiu prepoistenosť v rámci V4. Penetrácia blíži 3%.

Značky: