Za prvých 100 dní od spustenia aplikácie MobilTest do prevádzky používatelia vykonali 22,5 tisíca testov kvality internetového pripojenia.

Nekomerčná aplikácia MobilTest umožňuje občanom bezplatné overenie kvality mobilného a pevného pripojenia k internetu.

Ako používateľ môžete otestovať internetové pripojenie v miestach, kde sa často pohybuje, či už je to okolie vášho domu, práce alebo školy…

Získané merania môžete následne porovnať na mape s výsledkami meraní iných používateľov, ktoré urobili na rovnakých miestach, v podobnom alebo inom čase, v sieti rovnakého alebo iného operátora. Tieto porovnania sa vám nakoniec môžu zísť pri budúcom rozhodovaní, ktorý z operátorov vám bude poskytovať služby v ďalšom období.

Prvé výsledky ukázali, že najvyššia rýchlosť sťahovania dát v mobilných LTE sieťach bola nameraná v Bratislave v sieti Slovak Telekom. Predstavovala hodnotu 260 Mbps, čo v mnohých prípadoch prevyšuje namerané hodnoty pri pevnom internetovom pripojení. Taktiež najvyššia nameraná rýchlosť odosielania dát v mobilných sieťach bola zistená v Telekome a išlo o hodnotu 50 Mbps.

Najvyššia nameraná rýchlosť sťahovania dát v pevnej sieti bola 914 Mbps a rýchlosť odosielania dát zasa 785 Mbps. Obe hodnoty pochádzajú z akademickej siete SANET.

Výsledky všetkých doteraz vykonaných testov si môžete pozrieť na interaktívnej mape na stránke www.meracinternetu.sk, kde si môžete upraviť výsledky meraní podľa zadaných parametrov.

Aplikáciu MobilTest vydal Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb v spolupráci s rakúskou spoločnosťou. Je dostupná bezplatne v slovenskom a anglickom jazyku pre všetky moderné webové prehliadače a smartfóny s operačným systémom Android a iOS.

Google Play
App Store