Vyplýva to z najnovšieho prieskumu CNBC, ktorý sa nedávno realizoval po celých Spojených štátoch, naprieč všetkými demografickými skupinami.

Posledný takýto prieskum pred tohtoročným sa realizoval v roku 2012, kedy vlastnilo aspoň jeden produkt od spoločnosti Apple len 50% opýtaných. Za 5 rokov počet vlastníkov narástol o 14%. Vlastníctvo u domácnosti zaznamenalo rovnako nárast od posledného prieskumu. V roku 2012 vlastnila priemerná domácnosť 1,6 produktu, zatiaľ čo tento rok je to už 2,6.

Zaujímavosťou prieskumu je najmä to, že nie sú extrémne rozdiely medzi rôznymi demografickými skupinami. Nezáleží teda veľmi na veku, pohlaví, rase, či regióne. Viac ako polovica demografických skupín vlastní totiž minimálne jeden produkt od Applu.

Ako sa dá očakávať, u bohatšej skupiny Američanov, ktorá má ročne príjem väčší ako 100 tisíc dolárov, je miera vlastníctva aspoň jedného produktu vyššia než u celoštátneho priemeru. Z bohatšej skupiny tak miera vlastníctva je až 87%. Najbohatšie rodiny vlastnia v priemere 4,7 produktu na domácnosť, zatiaľ čo u najchudobnejšie skupiny je to len jedno zariadenie. Rozdiel je, aj medzi západom a juhom krajiny, pričom na západe je mierna vlastníctva u domácnosti 3,7 produktu a na juhu 2,2.

V prieskume zároveň až dve tretiny opýtaných tvrdia, že používanie smartfónu je zvyčajne produktívne a užitočné.

Zdroj: 9TO5Mac

Značky: