Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Moderné technológie sú už prakticky všade okolo nás a v mnohých segmentoch spôsobili v uplynulých rokoch revolúciu.

Menia sa však aj postoje a priority spoločnosti a v súvislosti s navrhovaním stavieb sa čoraz viac skloňujú nielen technológie zlepšujúce život človeka, ale aj znižujúce negatívne dopady na životné prostredie. Pozrite si spolu s nami moderné vychytávky, ktoré umožňujú zhmotniť stavby priaznivejšie pre život nás všetkých.

Práca architekta zďaleka nespočíva iba v tom, aby jeho návrh fungoval po materiálovej, vzhľadovej a dispozičnej stránke. Ako by potvrdili aj experti zo štúdia Plaan architekti, čoraz viac do celého procesu navrhovania vstupujú moderné technológie a ohľad je potrebné brať na omnoho viac faktorov ako kedysi. Už to teda nie je iba o zakomponovaní stavby do okolitého prostredia či dôsledné zváženie druhotného významu stavbu, ale tiež ekológiu a životný štýl budúceho majiteľa. Pre realizátorov sú čoraz atraktívnejšie tzv. zdravé budovy, v ktorých je radosť žiť a pracovať.

Virtuálna realita už vo fáze plánovania

Dobrá spolupráca medzi architektom a klientom začína od prvej sekundy prvého stretnutia. Úspech celého projektu však nemožno stavať iba na výbornom prvom dojme. Už vo fáze plánovania je spolupráca s klientom mimoriadne dôležitá a oplatí sa pri nej využiť aj možnosti ponúkané technológiami pre pokročilú digitálnu prezentáciu. Tá zahŕňa aj zapojenie headsetov pre virtuálnu realitu, ktoré klienta doslova prenesú do navrhovaného priestoru, či už ide o vidiecke kuchyne so špecifickou atmosférou, alebo kancelárske priestory, pri ktorých sú priority celkom odlišné.

Virtuálna realitaZdroj: elements.envato.com
Virtuálna realita

Inovácie pre zelenšiu budúcnosť

Na cesta za udržateľnejšou budúcnosťou a lepším prostredím pre nás zohrávajú dôležitú úlohu nielen moderné technológie, ale aj architekti naklonení k využívaniu ich plného potenciálu. Niekedy stačí len malá zmena, ako napríklad integrácia inteligentného osvetlenia s prvkami automatizácie, alebo využitie systémov rekuperácie. O krôčik ďalej sú potom systémy založené na polýmérových kryštáloch, ktoré dokážu razom zmeniť priehľadné plochy na nepriehľadné, čím dokážu nahradiť klasické spôsoby tienenia.

Čo sa týka exteriéru, štandardom sa stávajú zelené strechy a fotovoltické panely, ktoré je už možné integrovať aj do samotnej strešnej krytiny. Za zmienku v tejto súvislosti stoja aj fotokatalytické nátery umožňujúce redukovať zahrievanie povrchu v dôsledku slnečného žiarenia až o 30 %.

Zelená strechaZdroj: elements.envato.com
Zelená strecha

Spolupráca pri BIM modelovaní

Building Information Modeling (BIM) doslova revolučným spôsobom zmenil to, ako architekti, inžinieri a dodávatelia, ako napríklad instalatér KUKI, spolupracujú pri riešení projektov a návrhoch riešení. Stále pokročilejšie BIM softvéry umožňujú vytvárať detailné 3D modely integrujúce architektonické, stavebné a mechanické, elektrické a vodovodné systémy. Z ešte nepostavenej stavby tak vytvoríte funkčný 3D model umožňujúci odhaliť simulovať všetky aspekty prevádzky, a tým aj odhaliť možné riziká. BIM umožňuje optimalizovať a dosiahnuť pri výstavbe ale aj následnej prevádzke mimoriadnu efektivitu.