Spoločnosť Aruba S.p.A. (www.arubacloud.com), ktorá pôsobí na slovenskom trhu prostredníctvom svojej dcérskej spoločnosti INTERNET CZ a obchoduje pod značkou FORPSI, a spoločnosť Acronis (www.acronis.com) oznámili spustenie novej zálohovacej služby typu „bare metal“, čo je zálohovanie obrazu virtuálneho stroja. Aruba S.p.A., ktorá je poskytovateľom webhostingových, e-mailových a certifikovaných e-mailových služieb a registrátorom domén, a Acronis, ktorá je dodávateľom riešení na ochranu dát novej generácie, ponúkajú túto zálohovaciu službu pod názvom Cloud Bare Metal Backup. Služba umožňuje podnikom vykonávať kompletné zálohy virtuálnych strojov pomocou prehľadného a pohodlného webového ovládacieho panela.

Služba Cloud Bare Metal Backup je postavená na zálohovacej technológii spoločnosti Acronis, ktorá pracuje priamo v prostredí virtualizačných hypervízorov, vďaka čomu nie je nutné inštalovať zálohovacie aplikácie na jednotlivé virtuálne stroje, ktoré majú byť chránené. Službu Cloud Bare Metal Backup je možné používať spoločne s cloudovou službou na zálohovanie dát na platforme Forpsi Cloud s názvom Cloud Backup. Spoločne tak poskytujú komplexnú ochranu virtuálnych strojov, od zálohovania úplných obrazov virtuálnych strojov až po zálohovanie na úrovni aplikácií a súborového systému. Služba je určená pre zákazníkov, ktorí požadujú špičkovú úroveň ochrany dát, a pomocou webového ovládacieho panelu umožňuje:

  • Plánovaťzálohovanie a dobu uchovania záloh
  • Plánovať obnovu celých virtuálnych strojov alebo jednotlivých súborov
  • Meniťkonfiguráciu obnovených virtuálnych strojov, upravovať nastaveniesiete, názov hostiteľa, procesora a operačnej pamäti alebo ichklonovať do nových vApp.

Zálohovacia služba Cloud Bare Metal Backup je založená na platforme Acronis AnyDataEngine a ponúka 200 GB priestoru pre každý virtuálny stroj. Zálohovacia technológia sa integruje s hypervízorom privátnej cloudovej služby a ochranným mechanizmom VMware, čo zaručuje vysoký výkon a konzistenciu dát. Natívne je možné ju integrovať rovnako s Microsoft VSS pre konzistenciu na úrovni aplikácií.

„Cloud Bare Metal Backup je výkonný nástroj pre zákazníkov, ktorí hľadajú maximálne zabezpečenie svojich dát,“ povedal Stefano Cecconi, CEO Aruby. „Táto služba, založená na technológii Acronis, pracuje na úrovni hypervízora a sníma obraz virtuálneho stroja. S využitím služby Cloud Backup ponúka Cloud Bare Metal Backup zobrazenie súborov, ktoré sú uložené na virtuálnom stroji, a zároveň umožňuje maximálnu ochranu zálohovaných dát.“

„V spolupráci s Arubou poskytujeme výkonnú službu, ku ktorej môže pristupovať viac používateľov. Samoobslužné riešenie disaster recovery umožňuje poskytovateľom cloudových služieb ponúkať zákazníkom zálohovanie ako službu na špičkovej úrovni,“ povedal Jakob Olsen, VicePresident & Managing Director, Europe.

Ďalšie informácie získate na adresách:

https://www.cloud.it/private-cloud/bare-metal-cloud-backup.aspx

http://www.acronis.com/en-us/provider/vcloud/ 

 

Značky: