Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Smyslem rozšíření partnerství obou firem je naplňovat potřeby zákazníků v oblasti datové suverenity a interoperability a pomoci jim se přizpůsobit principům inciativy Gaia-X

Společnosti Atos a VMware, Inc. (NYSE: VMW) oznámily rozšíření strategického partnerství o spolupráci na poskytování integrovaného souboru nástrojů, které pomohou urychlit vývoj „datových prostorů“. Datové prostory jsou platformy, které umožňují rozsáhlejší výměnu, spolupráci a monetizaci dat mezi jednotlivými subjekty nebo průmyslovými odvětvími nezávisle na podkladové infrastruktuře a zároveň umožňují suverenitu a interoperabilitu dat.

V rámci spolupráce na vývoji datových prostorů plánují společnosti VMware a Atos poskytovat integrovaný soubor funkcí, které pomohou strategičtěji využívat a sdílet data a průmyslové aplikace s cílem podpořit národní a regionální digitální ekonomiky. Rozšířená spolupráce přinese schopnosti sladěné s architekturou Gaia-X a bude sloužit jako klíčový faktor a katalyzátor iniciativy Gaia-X, která se snaží urychlit výměnu dat prostřednictvím nových digitálních platforem na základě jednotných pravidel.

Firmy plánují spojit podporu multicloudu a modernizace aplikací ze strany VMware s cloudem společnosti Atos a jejími odbornými znalostmi v oblasti kybernetické bezpečnosti a integraci technologií. Tato řešení jsou navrženy tak, aby podnikům a průmyslovým odvětvím poskytovaly klíčové stavební bloky pro rychlý návrh, vývoj, nasazení, kvalitnější zabezpečení a efektivnější správu datových prostorů, které budou splňovat požadavky na správu dat z hlediska jurisdikce. Podniky mohou také využívat a zpeněžovat existující data pro účely vytváření služeb strojového učení a umělé inteligence a umožnit vznik nových služeb specifických pro různá odvětví:

  • Zdravotnictví a biologické vědy – usnadnění slučování a předávání zdravotních údajů za účelem urychlení výzkumu a klinických zkoušek.
  • Finanční služby – rozvoj mezipodnikových a přeshraničních služeb a ekosystémů pro vzájemnou spolupráci, například na udržitelné finanční platformě kvůli plnění požadavků na ochranu životního prostředí, společenskou a firemní odpovědnost (ESG).
  • Energetika – optimalizace elektrorozvodných sítí pro nabíjení elektromobilů.

„Díky komplexní sadě nástrojů datového prostoru od společností VMware a Atos získají podniky přístup k reálně použitelnému a rychlému způsobu, jak bezpečněji sdílet, spravovat a monetizovat svá data,“ říká Laurent Allard, ředitel pro suverénní cloud VMware v regionu EMEA. „Dnešní svět je multicloudový. V souladu s principy Gaia-X bude soubor schopností navržený tak, aby poskytoval interoperabilitu, reverzibilitu a bezpečnost, jaké evropské podniky a průmyslová odvětví potřebují k ekonomickému využití dat a rychlejší realizaci svých digitálních ambicí.“

„VMware a Atos jsou dlouhodobými partnery a sdílejí odhodlání pomáhat podnikům získávat užitek z dat,“ říká Frédéric Malicki, technický ředitel společnosti Atos pro jižní Evropu.  „Svými technologiemi chtějí VMware a Atos přispět k urychlení vývoje datového prostoru a datové suverenity a poskytnout zákazníkům nástroje k využití nejen jejich vlastních dat, ale také sdružených dat ve spolupráci s partnery a jinými subjekty na trhu. Podniky mohou transformovat stávající data do nových služeb, které by například mohly pomoci zemědělcům lépe předvídat počasí nebo zdravotnickým organizacím zlepšit životní podmínky starších osob díky automatizovanému hospodaření s energií.“ 

V rámci své spolupráce společnosti VMware a Atos poskytují:

  • Datové služby VMware Tanzu – služby, které mění způsob, jakým podniky vytvářejí, provozují a spravují aplikace v Kubernetes – umožňují rychlý, škálovatelný vývoj a nasazení moderních aplikací v datovém prostoru pro různé týmy a v různých cloudech. Soubor základních datových služeb Tanzu je součástí širší nabídky VMware Tanzu.
  • VMware Cloud Foundation – propojení datového prostoru s cloudovou infrastrukturou včetně platforem pro ukládání dat a využití již existujících dat.
  • VMware Versatile Data Kit – zefektivnění práce s daty pomocí sady Data SDK, která obsahuje stavební bloky pro vytváření datových aplikací s minimálním úsilím a framework pro tvorbu modulů pro rozšíření nebo kontrolu jakékoli části datové aplikace, a dále Control Service Server, který umožňuje uživatelům spravovat datové úlohy včetně vytváření, balíčkování, instalace, sledování závislostí a správy verzí.
  • Cloudové funkce Atos – na podporu přechodu na digitální podnikání.
  • Funkce Atos Edge a Bare Metal as a service umožňují různé scénáře využití od edge po cloud.
  • Kyberbezpečnostní produkty a služby Atos – pro zachování důvěrnosti, integrity a dostupnosti dat.
  • Atos Digital Hub – pro vytváření na míru přizpůsobených platforem, které podporují a koordinují možnosti správy a výměny dat v rámci různých datově orientovaných ekosystémů.

Tyto funkce budou podporovány reverzibilitou, interoperabilitou a přenositelností, kterou poskytují cloudoví partneři společnosti VMware. Díky hostování dat v jednotném rámci typu peer-to-peer, který zajišťuje kompatibilitu architektury mezi poskytovateli cloudu, mohou podniky svá data umístit u kteréhokoli ze zúčastněných poskytovatelů cloudu, aby mohly plně využívat nabízených služeb a zároveň si zachovaly možnost přesouvat aplikace nebo sdružovat data na platformách jiných poskytovatelů cloudu podle potřeby.

O další informace o sadě vývojových nástrojů Data Space Development Suite společností VMware a Atos můžete požádat na adrese gaia-x@vmware.com

Značky: