Spoločnosť Atos IT Solutions and Services s. r. o. na Slovensku po novom vystupuje pod obchodným menom Eviden Slovakia s. r. o. Ostatné identifikačné údaje spoločnosti, rovnako ako zmluvné vzťahy sa nemenia. Eviden však chce pod novým menom poskytovať zákazníkom ešte lepšie služby.

S novým názvom nezačíname od nuly. Zmena pre nás znamená posun k novým výzvam a lepším službám pre zákazníkov,“ vysvetľuje Sylvia Žažová. riaditeľka spoločnosti pre marketing a komunikáciu.

Zmena názvu je dôsledkom plánovaného globálneho rozdelenia spoločnosti Atos na dve približne rovnaké spoločnosti. Nové subjekty majú lepšie reagovať na rozdielnu dynamiku rôznych segmentov trhu. Kým spoločnosť, pokračujúca pod pôvodným názvom, zostáva lídrom na trhu manažovaných infraštruktúrnych služieb, riešení digitálneho pracoviska a profesionálnych služieb, Eviden sa sústredí na digitálne služby, cloud, dáta, pokročilé počítanie a kybernetickú bezpečnosť.

Silnou stránkou Evidenu je schopnosť poskytovať služby vo všetkých týchto oblastiach holisticky, na základe vlastných bohatých skúseností a intelektuálneho vlastníctva, ale i za prispenia partnerov, ktorí patria medzi popredné spoločnosti na trhu.

Cieľom spoločnosti je vybudovať digitálny podnik novej generácie, ktorý zákazníkom pomôže s dátovo orientovanou, dôveryhodnou a udržateľnou transformáciou.

Spoločnosť si od zmeny sľubuje aj príchod novej energie. Spojením jedinečných technologických riešení a talentov vzniká nový digitálny scale-up, ktorý prinesie kombináciu start-upovej agilnej a kreatívnej mentality so zdrojmi a stabilitou zavedenej spoločnosti.

Eviden patrí celosvetovo k najväčším hráčom v odvetví digitálnych služieb. Viac ako 57-tisíc inžinierov a ďalších zamestnancov je pripravených rozširovať zákazníkom ich možnosti a riešiť výzvy naprieč priemyselnými odvetviami – od energetiky, cez finančný sektor a poisťovníctvo, digitálnu bezpečnosť, verejný sektor, dopravu a logistiku až po telekomunikácie.

Slovenskí zákazníci sa môžu spoľahnúť na to, že Eviden bude naďalej poskytovať silné európske suverénne digitálne možnosti. Naďalej je jediným európskym výrobcom vysokovýkonných počítačov prvej úrovne, ktorý pomáha verejným i súkromným organizáciám dosiahnuť najvyššiu úroveň suverenity v oblasti digitálnej bezpečnosti a pokročilého spracovania dát.

Eviden zároveň naďalej zostane priekopníkom aj v oblasti dekarbonizácie. Zachová si i záväzok v udržateľnosti. Spolu s dcérskou spoločnosťou EcoAct vyvíja široké portfólio služieb, ktoré firmám pomôžu na ich ceste k nulovým emisiám. Net Zero je cieľom aj pre samotnú spoločnosť.

Značky: