Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Nový výskum nezávislej konzultačnej spoločnosti Smithers ukazuje ako môže atramentová tlač štítkov na vyžiadanie európskym podnikom výrazne ušetriť spotrebu energie, znížiť objem odpadu z materiálov a atramentu a zabezpečiť tak efektívnejšie a udržateľnejšie značenie výrobkov.

Ak by európske podniky prešli na atramentovú tlač štítkov na vyžiadanie, ušetrilo by sa tým množstvo energie zodpovedajúcej 28,7 miliónom kWh[1], čo je ekvivalent osvetlenia 95 960 domácností. Ďalej by došlo k zníženiu emisií CO2 o 6,7 miliónov ton.[2] Atramentová tlač na vyžiadanie môže tiež eliminovať plytvanie štítkami s rozlohou 180 miliónov štvorcových metrov, čo je ekvivalent 25 264 futbalových ihrísk a znížiť množstvo spotrebovaného atramentu odhadom o 619 ton, čo zodpovedá hmotnosti 41 dvojposchodových autobusov.

Spoločnosť Smithers uskutočnila výskum s cieľom porovnať a vyhodnotiť udržateľnosť rôznych tlačových procesov a toho, ako ich rôzne značky môžu využívať na dosiahnutie cieľov v oblasti udržateľnosti. Spoločnosť analyzovala podniky využívajúce zákazkovú, termotransferovú a internú farebnú atramentovú tlač a vypočítala dopad v oblasti udržateľnosti od zásob štítkov až po ich použitie v 5 kľúčových kategóriách: energie, odpad, spotrebný materiál, skladovanie a preprava a oddeľovanie podkladového materiálu.

Výskum ukázal, že interná produkcia atramentových štítkov môže mať zásadné obchodné a prevádzkové prínosy, ale aj jasné benefity pre životné prostredie vrátane výrazného zníženia spotreby energie, odpadu a spotrebného materiálu, čo môže spoločnostiam pomôcť splniť nasledujúce ciele udržateľného rozvoja (SDG) OSN:

  • SDG 7 – Dostupné a čisté energie

Atramentová tlačiareň ponúka oveľa menej energeticky náročný proces a spotrebuje iba 1 % energie na rovnaké vytlačené množstvo.

  • SDG 8 – Dôstojná práca a ekonomický rast

Atramentová tlač môže používateľom štítkov priniesť nákladovú efektivitu a vyššie marže.

  • SDG 9 – Priemysel, inovácie a infraštruktúra

Inovatívna atramentová technológia môže znížiť plytvanie materiálom štítkov a predísť zastarávaniu zásob.

  • SDG12 Zodpovedná výroba a spotreba

Výsledkom atramentovej tlače, v porovnaní s termotransferovou tlačou, je výrazné zníženie odpadových materiálov (napr. pásky).

Ciaran Little, viceprezident divízie informácií spoločnosti Smithers, uvádza: „Tlač štítkov prechádza výraznými zmenami, pretože podniky sa snažia využívať nové digitálne technológie a reagovať na rastúci dopyt spotrebiteľov po individuálnych riešeniach a skorej dodávke. Výsledkom je, že trh digitálnej tlače štítkov rýchle rastie a to na úkor procesov analógovej tlače. Značky si stále viac uvedomujú výhody internej tlače štítkov, ponúkajúcej rýchlejšie, všestrannejšie a kvalitnejšie riešenie, ktoré zároveň znižuje množstvo odpadu, zastarávanie a riziko oneskorenia dodávok.“

„Atramentová tlač farebných štítkov na vyžiadanie je často najudržateľnejšia a prevádzkovo najefektívnejšia voľba. Eliminuje tradičné problémy s termálnou pretlačou. Bez oneskorenia, plytvania alebo nepohodlia. Firmy tak môžu zabudnúť na predtlačené zásoby štítkov, výrobné prestoje, stratené objednávky alebo neskoré zásielky. Atramentová tlač štítkov tiež zabezpečuje jednoduchú vizuálnu identifikáciu, efektivitu a flexibilitu.“

Robert Matuška, Business Account Manager v spoločnosti Epson Europe CZ & SK, poznamenáva: „Štítky sú pre značky v širokom rade sektorov zásadným aspektom podnikania. Výber správneho procesu tlače štítkov môže priniesť významné komerčné výhody s ohľadom na rýchlosť uvedenia produktov na trh, flexibilitu a kvalitu. To všetko môže pozitívne ovplyvniť skúsenosť zákazníkov a podporiť predaj. Stále viac značiek teraz prechádza na atramentovú tlač farebných štítkov na vyžiadanie, pretože to môže významne prispieť k dosiahnutiu cieľov v oblasti udržateľnosti a zlepšiť obchodné transakcie.“

„Atramentová tlač štítkov na vyžiadanie môže významne znížiť celkovú spotrebu energie, minimalizovať odpad a zastarávanie a znížiť využitie spotrebného materiálu, najmä pások z termotransferového prenosu, ale aj atramentu. Optimalizácia dodávateľských reťazcov a budúcich inovácií v oblasti oddeľovania podkladového materiálu, rovnako ako rastúce zavádzanie recyklácie atramentových kaziet, môžu ďalej podporiť prínosy v oblasti udržateľnosti pri prechode na atramentové tlačiarne.“

Energeticky náročné procesy

Správa odhaľuje, ako sú komerčné tlačové procesy s tradičnou tlačiarňou štítkov energeticky náročné. Využívajú totiž približne 39 kWh na 1 000 metrov štvorcových vytlačených štítkov. Ak má tento štítok premenné dáta vytlačené pomocou termálneho prenosu, je celková spotreba energie 41 kWh na 1 000 metrov štvorcových. Atramentová tlačiareň ponúka oveľa menej energeticky náročný proces a spotrebuje iba 1 % tejto energie na rovnaký počet štvorcových metrov. Ak by všetci cieľoví zákazníci v segmente tlače štítkov prešli na atramentovú tlač, mohlo by to ušetriť 28,7 miliónov kWh ročne. To pri elektrickom vozidle zodpovedá 14 miliónom najazdených kilometrov ročne a osvetleniu 95 960 domácností.

Zníženie odpadu

Spoločnosť Smithers odhaduje, že je od produkcie štítkov po konečnú aplikáciu zlikvidovaných až 11 % materiálu na výrobu štítkov. To môže byť následkom toho, že firma s produkciou štítkov iba začína alebo ide o následok chýb pri tlači. Obe tieto možnosti je možné eliminovať prechodom na farebnú atramentovú tlač na vyžiadanie. Spoločnosť Smithers vypočítala, že pokiaľ daný trh prejde na atramentovú tlač, úspory materiálu by sa ročne mohli rovnať 180 miliónom štvorcových metrov, čo je ekvivalent 25 264 futbalových ihrísk.

V oblasti termotransferovej tlače je jednou z kľúčových výziev s ohľadom na udržateľnosť používania pásky. Na každý štvorcový meter vytlačeného štítku sa použije veľké množstvo pásky, bez ohľadu na pokrytie obrazom. Možno ju použiť len raz a nemožno ju ľahko recyklovať. Pokiaľ je na vytvorenie dvoch alebo viac farieb použitý termotransferový proces, potom je potrebné použiť ďalšie dve pásky. Likvidácia pásky nebýva v rámci celkovej ekologickej stopy značky veľakrát braná do úvahy. Ak by sa však zo všetkej súčasnej termálnej tlače štítkov prešlo na atramentovú tlač, úspory by mohli byť značné. Vďaka tomu by sa ušetrilo 109 miliónov štvorcových metrov pások (15 333 futbalových ihrísk) a 619 ton atramentu (41 autobusov).


[1] Všetky číselné údaje uvedené v tejto správe sú poskytnuté spoločnosťou Smithers, viď biela kniha „Udržateľnosť pri tlači štítkov“ z mája 2021.

[2] Vypočítané pomocou štandardnej konverzie 0,233 kg CO2 na kWh elektriny.

Značky: