Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

  • Allianz – SP v posledných dňoch eviduje 300 škôd spôsobených živlom
  • Klienti hlásia poškodené maľovky, zatečené pivnice a strechy domov
  • Výška škôd je už viac ako 116-tisíc eur

Počas uplynulých dní takmer na celom území Slovenska intenzívne prší a počet hlásení poistných udalostí sa zvyšuje. Klienti Allianz – Slovenskej poisťovne nahlásili za posledné dva týždne 300 poistných udalostí spôsobených živlami, najčastejšie boli príčinou zrážky, víchrica, povodeň a úder blesku. Celková výška takýchto škôd za uplynulé dni je 116-tisíc eur.

Hlásenia pribúdajú

Najčastejšie sa poistné udalosti týkajú poškodených maľoviek, striech domov, zaplavených pivníc. Počasie zničilo aj niekoľko vozidiel, väčšinou boli hlásené poškodenia krupobitím a v siedmich prípadoch na auto spadol strom.

Pri búrke mi cez komín voda zatiekla do podkrovia a cezeň sa dostala až do domu, celú noc sme chodili s vedrami. V záhrade nám polámalo takmer všetky stromy,“ hlásila klientka z trnavského okresu.

Na možný nárast hlásení je poisťovňa pripravená. Predpokladá sa, že niektorí majitelia poškodených domov či vozidiel mohli byť v čase kalamity odcestovaní napríklad na dovolenke a o tom, čo sa stalo, sa dozvedeli až neskôr. Také je aj znenie ďalšej poistnej udalosti: „Po návrate z dovolenky sme mali poškodené steny, stropy a nábytok. Voda sa do domu dostala cez okenné rámy, tieklo aj cez vchodové dvere. Celý dvor máme zanesený blatom, nánosy bahna sú aj v garáži.“ Na nahlásenie škôd majú klienti 30 dní.

Rýchla likvidácia

Nahlásiť poistnú udalosť je treba čo najskôr, klienti tak môžu urobiť telefonicky alebo prostredníctvom mobilnej aplikácie. Poisťovňa rieši nahlásené poistné udalosti tak, aby mohla čo najrýchlejšie odškodniť nároky klientov. Hneď pri nahlásení škody poisťovňa rozhodne o ďalších potrebných krokoch k jej likvidácii. Pri nákladnejších poškodeniach pristupuje k poskytnutiu zálohy poistného plnenia, ktorej účelom je čiastočné finančné krytie pre klienta už počas priebehu odstraňovania a opravy škody.

Značky: