Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Spoločnosť Mobile Industrial Robots (MiR), medzinárodný líder na trhu mobilných robotov, oznámila, že ich roboty boli v roku 2020 implementované organizáciami z mnohých rôznych sektorov a na rôzne prevádzkové úlohy – hlavne v oblasti priemyselnej internej logistiky a ochrany zdravia na pracovisku.

V poslednom čase išlo napríklad o nasadenie v Schneider Electric v Poľsku, Bulharsku, Francúzsku a Taliansku, v čínskej pobočke farmaceutickej spoločnosti Novo Nordisk, španielskej továrni TB Spain Injection zaoberajúcej sa spracovaním plastov, a v americkom závode Bossard, ktorý je lídrom na trhu spojovacieho materiálu. Kľúčovým výsledkom robotizácie logistických operácií v týchto firmách bola hlavne optimalizácia nákladov a efektivity internej prepravy a zapojenie pracovníkov do produktívnejších činností.

Trh strednej a východnej Európy – 10 % z celkového obratu v roku 2020

Spoločnosť MiR posilnila v roku 2020 svoju partnerskú sieť v regióne strednej a východnej Európy, a to ako na strane distribútorov – nových partnerov na Slovensku a v Maďarsku, tak na strane systémových integrátorov. Najaktívnejšími segmentmi pri implementácii AMR robotov sú automobilový a ním súvisiaci priemysel; avšak aj dopyt z odvetvia FMCG a logistiky je veľmi dynamický. Popri Poľsku, Maďarsku a Rumunsku zažili významný rast aj trhy v Českej republike a na Slovensku. Podiel regiónu strednej a východnej Európy na celosvetovom predaji robotov spoločnosti MiR predstavuje v súčasnosti 10 %.

„Tento rok poukázal na zraniteľnosť výrobných a logistických procesov kvôli prestojom v dôsledku nepredvídaných situácií,“ hovorí Jesper Sonne Thimsen, obchodný riaditeľ Mobile Industrial Robots pre región CEE. „Robotizácia poskytuje flexibilitu a garantuje stabilnú prevádzku aj za nepriaznivých podmienok. Pozorujeme oveľa väčší záujem o automatizáciu internej logistiky tiež v kontexte nových bezpečnostných a hygienických požiadaviek a aplikácií súvisiacich s dezinfekciou priestorov. Očakávame, že budúci rok bude v tomto ohľade veľmi intenzívny.“

Trh AMR a AGV v hodnote 1,9 miliardy USD

Podľa správy World Robotics 2020 Service Robots vydanej organizáciou IFR bola na konci roku 2019 veľkosť globálneho trhu s logistickými (AMR + AGV) robotmi 1,9 miliardy USD. Spoločnosti a organizácie po celom svete si kúpili 75 tisíc AMR robotov a AGV systémov – o 42 % viac než v minulom roku. IFR odhaduje, že rast tržieb v tomto segmente zostane v roku 2020 na podobnej úrovni. Kľúčovými trendmi ovplyvňujúcimi trh sú digitalizácia výroby, flexibilné modely RaaS (Robot ako služba) a záujem o autonómnu dezinfekciu.

„Autonómne mobilné roboty sú využívané tak v skladoch, ako aj v moderných priemyselných podnikoch. Na konci rokov 2019 a 2020 došlo tiež k výraznému nárastu používania AMR robotov v oblasti dezinfekcie rôznych typov priestorov – v zdravotníctve, priemysle a verejných zariadeniach. Ukazuje to, aké univerzálne a flexibilné sú AMR roboty – v závislosti od potrieb môžu podporovať prakticky akýkoľvek sektor,“ hovorí Søren E. Nielsen, prezident spoločnosti Mobile Industrial Robots.

Správa organizácie IFR zdôrazňuje, že AMR roboty sú odolné voči koncentrovaným látkam a UV žiareniu –vďaka tomu môžu dezinfikovať vybrané oblasti, pričom zamedzia ich kontakt s personálom. V priemyselných podnikoch a skladoch zas AMR zvyšujú efektivitu internej prepravy, znižujú náklady na intralogistiku a zaisťujú bezpečnosť, hlavne v dynamickom prostredí.

K najvýznamnejším udalostiam na českom a slovenskom trhu v roku 2020 patrilo predstavenie dezinfekčného robota na báze MiR100 od spoločnosti AMTECH a vymenovanie firmy MTS za nového distribútora na Slovensku. V Českej republike a na Slovensku teraz ponúka MiR svoje roboty prostredníctvom distribútorov spoločností AMTECH spol. s r. o.,  DREAMland PLC a MTS.

O Mobile Industrial Robots

Spoločnosť Mobile Industrial Robots (MiR) vyvíja a dodáva najpokročilejšie kolaboratívne a bezpečné autonómne mobilné roboty (autonomous mobile robots – AMRs) na trhu. Tieto roboty umožňujú rýchle, jednoduché a efektívne riadenie internej logistiky, pričom zamestnancom umožňujú vykonávať produktívnejšiu činnosť. Inovatívne roboty od MiR už nasadili stovky veľkých a stredne veľkých výrobných spoločností, logistických centier a tiež rad nemocníc na celom svete. Spoločnosť MiR veľmi rýchlo vytvorila globálnu distribučnú sieť vo viac ako 60 krajinách a má regionálne kancelárie v New Yorku, San Diegu, Singapure, Frankfurte, Barcelone, Tokiu a v Šanghaji. V Českej republike a na Slovensku dodávajú produkty MiR na trh spoločnosti Amtech, spol. s r. o., DREAMland PLC a MTS. V roku 2019 dosiahla spoločnosť obrat vo výške 44 miliónov USD. Firma so sídlom v dánskom Odense bola založená a je riadená profesionálmi s dlhoročnou skúsenosťou z dánskeho robotického priemyslu. Ak potrebujete viac informácií, navštívte: http://www.mobile-industrial-robots.com.

Videá o jednoduchom nastavení a programovaní robotov, prípadové štúdie a komplementárne nástroje nájdete tu: https://www.youtube.com/channel/UC3MRxsNU6AW_hKdExtnGr1Q.

Značky: