Každého policajta v spojených štátoch amerických, takúto víziu má spoločnosť AXON

Ide o veľký projekt, ktorý je v počiatočnom štádiu a jednotlivé štáty, ktoré sa do tohoto projektu zapoja, to nebude stáť nič. Nakoľko nebol zo strany bezpečnostných zložiek o takúto inováciu veľký záujem, spoločnosť AXON to rieši po svojom. Tisíce špeciálnych kamier s plnou výbavou poskytne zadarmo. V tomto štádiu by mali kamery nosiť iba dôstojníci. Spoločnosť AXON si je istá, že táto inovácia sa v bezpečnostných zložkách ujme a následne bude o tieto zariadenia veľký záujem. Samozrejme, potom už zadarmo nebudú. 

„TASER je svetový líder vo výrobe donucovacích prostriedkov pre bezpečnostné zložky, a taktiež pre civilný sektor. Dnes ráno bola oznámená veľká zmena, spoločnosť TASER zmenila názov na AXON. Nový názov má vypovedať z vízie a smerovania spoločnosti. Už to nebude prioritné zameranie na vývoj a výrobu donucovacích prostriedkov, AXON chce preraziť v sektore monitorovacích zariadení, cloudových riešení a umelej inteligencie.“

Táto „inovácia“ (služobné kamery na uniformách sa v niektorých štátoch používajú) má svoje opodstatnenie. Išlo by o transparentné jednanie každého jedného príslušníka bezpečnostnej zložky. To je aj vízia spoločnosti AXON. Predchádzalo by sa zbytočne dlhým procesom dokazovania rôznych skutkov, nevhodného správania príslušníkov policajného zboru a pod. V neposlednom rade by mohli mať príslušníci bezpečnostných zložiek viac času na riešenie problémov v spoločnosti, namiesto zdĺhavého vypisovania dokumentácií priestupkov a pod.

Prvý model

„Pokusy s kamerami pre policajtov tu už boli, svoju skúsenosť má aj TASER. Pred rokom ponúkla táto spoločnosť 1000 kusov kamier pre NYPD (New York Police Dept).“

Nie je to len o kamere, každé zariadenie je vybavené špeciálnym softvérom, ktorý je napojený na zabezpečený cloud, kde sa všetky záznamy prenášajú v reálnom čase (ak je to možné). V tomto prípade má byť zabezpečená digitálna evidencia všetkých dát, ktoré môžu byť použité na rôzne účely.

„AXON (TASER) sa stáva spoločnosťou, ktorá nebude vyrábať iba donucovacie prostriedky, aj keď tie sú stále hlavným zdrojom príjmov.“

Ako to dopadne, a či bude o takúto „inováciu“ v radoch bezpečnostných zložiek záujem sme zvedaví. Každopádne, význam to má a predišlo by sa viacerým zdĺhavým procesom dokazovania ne/oprávneného konania príslušníkov polície. V poslednej dobe je vidieť nárast policajnej brutality a takéto zariadenia by to veľmi jednoducho odhalili.

Zdroj: theverge.com

Miroslav Illéš

Miroslav Illéš
OUTDOOR | PRÍRODA | AUTOMOBILY | TECHNOLÓGIE