Pripájanie sa na internet prostredníctvom mobilných telefónov stále rastie. Ešte v roku 2012 tvorili smartfóny minoritu s podielom 40 %. V tomto roku je to už 68 % a podľa prognózy analytickej spoločnosti Zenith to bude v roku 2017 ešte o 7 % viac. 

Predpoveď vychádza z dát zozbieraných zo 60 kľúčových krajín mobilného priemyslu. Mobilný internet je najviac využívaný v krajinách Západnej Európy, Ázie a Severnej Ameriky. Prvenstvo patrí Španielom, ktorí v roku 2016 prenesú dáta až v 85 % cez mobilné zariadenie. Na druhej priečke je Hong Kong so 79 % nasledovaný treťou Čínou (76 %). Prvú päťku uzatvárajú zhodne s 83 % Spojené štáty americké a Taliansko. Už o dva roky má však prvenstvo prevziať ázijský tiger Hong Kong, ktorého obyvatelia v roku 2018 predátujú až 89 % mobilne.

mobile-devices-will-account-for-75-of-internet-traffic-in-2017_nowat

Penetrácia smartfónov narástla za posledné 4 roky viac ako dvojnásobne. Kým v spomínaných 60 krajinách v roku 2012 len 23 % ľudí vlastnilo smartfón a 4 % tablet, v súčasnosti je to už 56 % v prípade smartfónov, respektíve 15 % v prípade tabletov. Vedúca pozícia v podiele smartfónov k počtu obyvateľov patrí Írsku, kde momentálne až 92 % ľudí nejaký vlastní. Vysoké čísla dosahujú tiež Singapur (91 %), Španielsko (88 %), Nórsko (86 %) a Južná Kórea (84 %). Tabletom sa darí všeobecne menej a medzi jednotlivými krajinami sú v prípade ich penetrácie výrazné rozdiely. Iba v 10 krajinách je to viac ako 50%, pričom jasne dominuje Singapur so 75 %. Na opačnom konci je, na prvý pohľad možno trochu prekvapujúco, Čína s 3 %. Je to zrejme spôsobené tým, že tri štvrtiny Číňanov už vlastnia smartfón a ak je to navyše nejaký s väčším displejom, tak tablet môže byť považovaný za zbytočnú investíciu.

zdroj: Zenith