Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Belkin, už 40 rokov popredná značka spotrebnej elektroniky, vytvára produkty, ktoré ľuďom uľahčujú, zlepšujú a napĺňajú život vďaka sile technológií.

V poslednom období spoločnosť Belkin urobila premyslené a metodické rozhodnutie odoberať plastový odpad po spotrebe a znovu ho využívať k vytváraniu nových výrobkov. Spoločnosť Belkin sa zaviazala uvádzať na trh nové výrobky zodpovedne vyvinuté a zároveň revidovať existujúce veľkoobjemové produktové portfólio z pohľadu udržateľnosti, využívať PCR plasty, úplne vylúčiť plasty z obalov produktov, prípadne zmenšiť veľkosti obalov. Spoločnosť Belkin teraz využíva už pri 17 svojich najobľúbenejších produktoch zo 72 % PCR plasty, bez toho aby utrpela kvalita, trvanlivosť a bezpečnosť. A v týchto krokoch pokračuje.

Spoločnosť Belkin je víťazom Sustainability Awards 2023

Spoločnosť Business Intelligence Group vymenovala Belkin víťazom v projekte Sustainability Awards za rok 2023 v kategórii Iniciatíva roku v oblasti udržateľnosti, a ocenila tým prechod spoločnosti Belkin na recyklované PCR. Ceny za udržateľnosť sú udeľované ľuďom, tímom a organizáciám, ktoré urobili udržateľnosť neoddeliteľnou súčasťou svojej obchodnej praxe alebo celkového poslania.

„Od založenia nášho oddelenia udržateľnosti v roku 2008 sme dosiahli významy pokroku v meraní našich emisií a zavádzania opatrení k jej drastickému zníženiu v rámci našej priamej kontroly. Sme odhodlaní pokračovať v našom úsilí o znižovanie emisií vo všetkých aspektoch nášho podnikania a významne ho ovplyvňovať,“ Ernie Roberts, senior manažér pre udržateľnosť v spoločnosti Belkin. „Naša oddanosť dizajnu inšpirovanému ľuďmi a kvalite ovplyvňuje všetko, čo robíme, od užívateľského testovania a procesu výroby prototypov až po dodržovanie predpisov, výrobu a záručný programy. Okrem dosiahnutia obchodného úspechu prostredníctvom predaja našich výrobkov na globálnom trhu ostáva naše základné zameranie na výskum a vývoj, komunitu, vzdelávanie a udržateľnosť. Veríme, že chceme zanechať svet lepším miestom, a ostávame navždy inšpirovaní ľuďmi a planétou, na ktorej žijeme.“

Stručné fakty

Spoločnosť Belkin urobila rozhodnutie vyrábať puzdra a kryty produktov z recyklovaných materiálov PCR (Post-Consumer Recycled) a používať obaly bez plastov. Materiály PCR využívajú plasty pôvodne mieriace na skládky a dávajú im nový život. Je to jeden z významných krokov, ktoré spoločnosť Belkin podnikla na podporu obehového hospodárstva a zníženia závislosti na prvovýrobe primárnych plastov. Touto zmenou spoločnosť Belkin znížila emisie CO2 (ekv) z obalov výrobkov až o 67 %, čím zabránila uvoľneniu približne 7 000 metrických ton* emisií CO2 (ekv) do životného prostredia.

PCR (plast recyklovaný po spotrebe)

PCR znamená, že akonáhle je výrobok pripravený na likvidáciu spotrebiteľom, namiesto aby skončil na skládke, je jeho plast recyklovaný na pelety, kedy môže byť znovu použitý. Recyklované pelety sa často miešajú s pôvodným plastom, aby sa zachovala primárna kvalita. Spoločnosť Belkin prechádza pri niektorých svojich najpredávanejších výrobkoch a nových inováciách na použitie 72-75 % recyklovaného materiálu v puzdre alebo kryte výrobku.

Rovnaká kvalita, rovnaký dizajn, ale lepšie pre planétu

Spoločnosť Belkin sa rozhodla prejsť na PCR. Prispieva tak k obehovému hospodárstvu s vyšším pozitívnym dopadom na znižovanie emisií. Spoločnosť Belkin používa PCR materiály zo 72-75 % (a nie zo 100 %), pretože nechcela ohroziť požiadavky na kvalitu výrobkov. Spoločnosť Belkin si kládla za úlohu zabezpečiť, aby si tento nový plast zachoval rovnaký vzhľad, pocit a vynikajúci výkon, ktorý zákazníci očakávajú.

Pre puzdra výrobkov Belkin sa najlepšie hodí plast recyklovaný po spotrebe (PCR)

Začlenenie PCR sa premietlo do zníženia emisií CO2. PCR minimalizuje používanie prírodných surovín a znovu využíva odpad, ktorý by inak skončil na skládke. Spoločnosť Belkin používa overené a autentické materiály a kontroluje pravosť pri zdroji. Štrukturálna integrita PCR plastov je rovnocenná s vlastnosti nového plastu, takže kvalita a výkon produktov spoločnosti Belkin sa inak nelíšia.

Spoločnosť Belkin odstraňuje plast zo svojich vonkajších obalov

Obvykle sa v obaloch Belkin používa kombinácia papieru FSC a kartónu* spolu s menším množstvom plastu RPET. Spoločnosť Belkin už používa 100% recyklovaný PET (RPET), kde je to možné, a prekračuje tak cieľ zahrnúť do obalov aspoň 30 % RPET v prípade použitia plastov. Spoločnosť Belkin usilovne pracuje na vývoji nového dizajnu vonkajšieho obalu, ktorý je dostatočne pevný, aby splnil svoju funkciu bez použitia plastu, a prechádza na vonkajšie obaly 100% bez plastov všade tam, kde je to možné.

„Sme globálny líder v oblasti príslušenstva, ktorého sleduje celý svet, a je mi jasné, že náš obchodný úspech môže byť len tak životaschopný, ako životaschopný je náš záväzok voči našim ľuďom, komunitám, ktorým slúžime, a našej planéte. Keď sa zamyslím nad tým, aký vplyv môže mať spoločnosť našej veľkosti a vplyvu na planétu, rozhodnutia, ktoré ako organizácia robíme, sú zrejmé. Som hrdý na náš záväzok hľadať zodpovednejší spôsob výroby produktov Belkin. Naše odhodlanie robiť správne veci ma inšpiruje a spoločne budeme pokračovať v práci na udržateľnejšej budúcnosti,“ Steve Malony, generálny riaditeľ spoločnosti Belkin

*Spoločnosť Belkin vyžaduje certifikáciu spracovateľského reťazca, aby zabezpečila, že jej papier pochádza zo zodpovedne obhospodarovaných lesov a je v súlade so všetkými platnými miestnymi a medzinárodnými zákonmi.

Značky: