Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Poprední svetoví experti na počítačovú bezpečnosť oznámili novú globálnu neziskovú iniciatívu pre Bezpečné inteligentné mestá (Securing Smart Cities), ktorej cieľom je riešiť súčasné a budúce problémy v oblasti kybernetickej bezpečnosti moderných inteligentných miest prostredníctvom spolupráce a zdieľania skúseností. Iniciatívu podporujú vedúci odborníci na počítačovú bezpečnosť vrátane spoločností IOActive, Kaspersky Lab, Bastille a Cloud Security Alliance. Iniciatíva bude slúžiť ako komunikačná platforma medzi súkromnými spoločnosťami, vládami, médiami, neziskovými organizáciami a jednotlivcami na celom svete pri vytváraní, zlepšovaní a podpore bezpečných inteligentných technológií v moderných mestách.

Koncept inteligentných miest je veľmi aktuálny a mnoho organizácií po celom svete už pracuje na inteligentných riešeniach, ktoré zabezpečujú pre mestá energetickú efektívnosť, pohodlie, bezpečnosť a vyhovujúce životné prostredie. Oveľa menej pozornosti sa však venuje otázkam kybernetickej bezpečnosti v mestách. Pritom veľké ale aj menšie mestá sú prepojené množstvom informačných systémov a IT infraštruktúry, ktoré predstavujú potenciálne riziko pre bezpečnosť miest. Ak sa pri zavádzaní mestských informačných systémov nevenuje dostatočná pozornosť kybernetickej bezpečnosti, môže to viesť k potenciálnym rizikám, ktorých riešenie môže byť v budúcnosti nákladné a zložité a ponecháva mestá zraniteľné.

IoT_vk_nowat

Hlavným cieľom iniciatívy pre Bezpečné inteligentné mestá (Securing Smart Cities) je chrániť mestá prostredníctvom nasledovných aktivít:

  • Vzdelávanie predstaviteľov miest a ich poskytovateľov IT služieb o význame a výhodách osvedčených bezpečnostných riešení a postupov
  • Zdieľanie osvedčených postupov, metodológií a ideí medzi partnermi
  • Propagácia dôležitosti a prínosov riešenia bezpečnosti už od úvodnej fázy plánovania projektov
  • Budovanie partnerstiev medzi mestami, poskytovateľmi služieb a komunitou expertov
  • Tvorba bezpečnostných štandardov, usmernení a zdrojov, ktoré budú pomáhať zlepšovať kyberbezpečnosť na všetkých úrovniach a vo všetkých oblastiach inteligentných miest

Spoločnosti združené v rámci iniciatívy pre Bezpečné inteligentné mestá sa domnievajú, že táto iniciatíva by mohla pomôcť efektívne a zodpovedne zdieľať vedomostí o kybernetickej bezpečnosti v moderných mestách. Iniciatíva navzájom prepojí dodávateľov zariadení pre automatizáciu verejnej infraštruktúry a bezpečnostných expertov, ktorí overia ich zabezpečenie. Zároveň prepojí úrady s komunitou bezpečnostných expertov, aby spoločne riešili otázky kyberbezpečnosti v mestách.

„Riešenie kyberbezpečnosti v moderných, inteligentných mestách nie je v silách jednotlivcov. Táto koncepcia zahŕňa veľa technológií, ktoré spolu navzájom komunikujú. Jediná možnosť, ako predvídať a eliminovať všetky možné bezpečnostné riziká, je prostredníctvom spolupráce odborníkov po celom svete. A práve to je účelom iniciatívy pre Bezpečné inteligentné mestá,“ povedal Cesar Cerrudovi, CTO spoločnosti IOActive a člen iniciatívy pre Bezpečné inteligentné mestá.

„Inteligentné mestá predstavujú obrovskú príležitosť pre rast a udržateľnosť rozvoja miest. Avšak, tieto projekty nemôžu byť len „múdre“, ale tiež by mali byť bezpečné. Využitie nových technológií a internetu vecí v mestskej infraštruktúre prináša riziko, na ktoré treba dopredu myslieť, aby bola zachovaná aj bezpečnosť obyvateľov miest. Chceme spolupracovať s architektmi miest a zhotoviteľmi stavieb s cieľom zvýšiť povedomie o kybernetických hrozbách a zdieľať informácie o tom, ako zmierniť tieto hrozby skôr, než by mohli zasiahnuť verejnosť,“ povedal Chris Rouland, zakladateľ a generálny riaditeľ spoločnosti Bastille a člen iniciatívy pre Bezpečné inteligentné mestá.

„Iniciatíva pre Bezpečné inteligentné mestá sa zameriava na riešenie kybernetických hrozieb v každej fáze vývoja inteligentného mesta: od plánovania až po vlastnú realizáciu inteligentných technológií. Budeme radi, ak sa do diskusie zapoja predstavitelia miest, dodávatelia softvérových a hardvérových riešení a takisto aj bezpečnostní experti,“ povedal Patrick Nielsen, hlavný bezpečnostný výskumník spoločnosti Kaspersky Lab a člen iniciatívy pre Bezpečné inteligentné mestá.

Aktuálne novinky a informácie o iniciatíve pre Bezpečné inteligentné mestá nájdete na stránke http://securingsmartcities.org.

Viac o kyberbezpečnosti a problémoch inteligentných miest sa dozviete vo video webinári spoločnosti IOActive na YouTube