Koronakríza vyžaduje značné nasadenie technológií a je veľmi potešiteľné, ak technologická firma venuje svoje produkty na skvalitnenie prostredia, v ktorom prebieha výučba.

Je to príklad spoločnosti Antik Technology, ktorá v rámci systému inteligentnej domácnosti už dávnejšie vyvinula snímače kvality ovzdušia. Ich nasadením a následnou signalizáciou stavu ohrozenia je možné výrazne znížiť riziko šírenia infekčných chorôb aj v administratívnych a verejných priestoroch.

Antik už pred časom začal s nasadzovaním takýchto snímačov do škôl. V prípade zhoršenia kvality vzduchu systém upozorní napr. učiteľov na to, aby triedu vyvetrali. Školy môžu tento systém využiť za istých okolností bezplatne.

Snímač kvality vzduchu

Nasadené zariadenie reaguje na prekročenie noriem CO2 a prchavých látok v prostredí a ihneď upozorní na nevyhnutný zákrok. Dokáže pritom upozorňovať aj na diaľku. Upozornený môže byť nielen učiteľ, ale aj riaditeľ školy. Riešenie je jednoduché – stačí otvoriť okná a poriadne vyvetrať. Koncentrácia plynov sa takto rýchlo dostane do normálu.

Slovenskí inovátori zo spoločnosti Antik Technology sa pri tomto projekte spojili s epidemiológmi z Univerzitnej nemocnice Louisa Pasteura v Košiciach. Ukázalo sa, že celý tento postup je mimoriadne vhodný aj ako súčasť prevencie pred nákazou vírusom COVID-19. V priestoroch, ktoré sú dobre vetrané sa totiž vírus šíri oveľa ťažšie.

Nasadenie systému nie je zložené a nevyžaduje ani elektrickú sieť. Dá sa teda nasadiť v každom verejnom priestore. Ako vysvetlil CEO Antik Technology Igor Kolla, CO2 pri vysokých hladinách negatívne vplýva na koncentráciu človeka a tým aj jeho schopnosť vnímať učivo. Už v testovacej prevádzke špecialisti Antik už po pár hodinách namerali v triedach hodnoty nad 2000 ppm.

Spolupráca s odborníkmi z Kliniky infektológie a cestovnej medicíny UNLP v Košiciach pod vedením prof. Jarčušku priniesla jednoduchú aplikáciu tejto technológie v dobe, keď naďalej potrebujeme znižovať riziko šírenia choroby COVID-19. Práve teraz je doba, kedy sa školy otvárajú a šírenie vírusu sa musí potlačiť.

Antik sa tak rozhodol, že pre všetky školy, ktoré prejavia o tento systém ponúkne zadarmo senzory pre 5 pilotných tried plus potrebné vysielacie zariadenia. Okrem zobrazenia aktuálnej kvality ovzdušia v podobe koncentrácie CO2, úrovne prachových častíc PM2.5, PM10, prchavých organických zlúčenín, teploty a vlhkosti vzduchu snímače kontinuálne odosielajú tieto údaje aj do mobilnej aplikácie, kde ich môže sledovať napr. aj riaditeľ školy alebo poverená osoba. V prípade prekročenia štandardných hodnôt sa takto dá zabezpečiť okamžitá náprava.

Informácie o kvalite vzduchu sú na diaľku dostupné v smart aplikácii

Prenos údajov pritom zabezpečuje telemetrická bezdrôtová sieť Antik SmartCity Network postavená na báze protokolu LoRaWAN. Ide to tak aj bez potreby verejného internetu. Zariadenie Antik COVID19 Air Sensor pritom nevyžaduje pripojenie na elektrickú sieť. Vystačí si totiž s batériou, ktorá vydrží zásobovať snímač energiou niekoľko rokov.

A takto je to s výsledkami na webe

Toto riešenie je už dnes nasadené v školách v prešovskom a košickom kraji. Školy, ktoré chcú získať 5 senzorov a vysielač bezplatne aj ostatní záujemcovia o využitie technológie na
prevenciu šírenia vírusu sa môžu jednoducho prihlásiť na portáli www.pomocpreskoly.sk.

Dotácia zahŕňa

  • 5× snímač na meranie kvality vzduchu
  • Vybavenie 5-tich tried inteligentnými meračmi kvality ovzdušia.
  • 1× LoRaWAN Gateway
  • Zariadenie na zber dát meračov kvality ovzdušia

Technické parametre

  • Merané veličiny: Koncentrácia CO2, TVOC, Teplota, Vlhkosť
  • Rozmery:64 × 64 × 40 mm
  • Hmotnosť:100 gramov
  • Životnosť batérie: 8 rokov
  • Montáž zariadenia na stenu ideálne vo výške 150 cm
Koncentrácia CO2 v ppmVplyv koncentrácie CO2 na človeka
300 – 400koncentrácia CO2 vo vonkajšom prostredí
do 1000zdravotne akceptovateľná koncentrácia CO2
1000 – 1200maximálna akceptovateľná úroveň CO2 v interiéri
1200 – 1500pocit vydýchaného vzduchu, začínajú ťažkosti a únava
1500 – 2000znížená koncentrácia, únava, ospalosť
2000 – 5000strata pozornosti, zvýšená srdcová frekvencia, bolesti hlavy
nad 25 000hrozí smrť udusením

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.