Zvýšená telemetria v operačnom systéme Windows vedie mnohých používateľov k hľadaniu spôsobov, ako to zmeniť.

Vo svojej podstate ide o to, že systém zbiera rôzne údaje, ktoré sú anonymizované a nie je potrebné sa obávať o svoje súkromie. Je však ale pravda, že mnohí používatelia nechcú, aby o nich systém zbieral údaje alebo aby na pozadí bežali služby, ktoré nepovažujú pre vlastné používanie systému potrebné. Na toto sú určené programy ako Blackbird. Tento má za úlohu vypnúť analytické nástroje do takej miery, do akej je to možné bez toho, aby ste si príliš obmedzili funkcionalitu systému.

blackbird programZdroj: TOUCHIT
Pred zmenami môžete vytvoriť zálohu aktuálnych nastavení systému

Dá sa hovoriť o tom, že vypnutím niektorých telemetrických zberačov dát by nemalo ovplyvňovať bežnú prácu vo Windows. Avšak môže sa stať, že si deaktivujete niektoré služby s tým súvisiace. Napríklad môžete obmedziť program OneDrive, ktorý nebude fungovať v rámci prepojeného osobného konta a prepne sa na lokálne konto. To ale znamená problémy so synchronizáciou. Preto tieto programy nepovažujeme za všeliek a je potrebné pristupovať k blokovaniu s rozumom.

Táto aplikácia používa niektoré známe aj menej známe techniky na to, aby zanechala po sebe čo najmenšie stopy. samotný Blackbird nerobí žiadne nepriame zásahy do systému v podobe inštalovania ďalších programov, ktoré by bežali na pozadí a nejakým spôsobom monitorovali systém alebo ich jednotlivé funkcie.

Pracuje jednorazovo a po zapnutí a vykonaní činnosti zmení nastavenia v systémových procesoch. Ochrana bez rezidentného spustenia zároveň znamená, že ak sa aktualizuje systém alebo aktualizujete niektorú z aplikácií, napríklad spomínaný OneDrive, môžu sa telemetrické techniky zapnúť znova. To mnohé programy zvyknú robiť po aktualizácii alebo po opätovnej inštalácii.

Program funguje v rozhraní príkazového riadku a dá sa v ňom dobre vyznať. Jeho detailnosť je však rozsiahla a máte tu viac ako stovkou procesov a oblastí, ktoré dokáže eliminovať, či už z pohľadu zberu údajov alebo akejsi diagnostiky.

Prečítajte si aj:

Michal Reiter

Michal Reiter
Publikujem o dianí na internete, súkromí, bezpečnosti a testujem notebooky, smartfóny, audio produkty a ďalšie gadgety.