Už 20.Októbra 2022 sa v Piešťanoch uskutoční prvý ročník odbornej konferencie zameranej na drony a ich využitie v priemysle a službách – DRONTEX 2022.

Podujatie s medzinárodným presahom ponúkne zaujímavý program a prezentácie odborníkov na bezpilotné technológie, ako aj prípadové štúdie využitia dronov v poľnohospodárstve, kartografii, či energetike.

Informácie o podujatí

  • Názov: DRONTEX 2022
  • Termín: 20.október 2022 (začiatok 9:30)
  • Miesto: Elektrárňa Piešťany
  • Organizátor: Asociácia Mám Dron
  • Webová stránka a rezervácia vstupeniek: www.drontex.eu

Ciele konferencie

Drony prešli v poslednej dekáde obrovským vývojom a z hračiek na natáčanie videí sa stali vysoko sofistikované lietajúce stroje schopné vykonávať množstvo činností v priemysle a službách, a to efektívnejšie, lacnejšie a ekologickejšie. Dronová ekonomika ako segment, ktorý zahŕňa vývoj, predaj a distribúciu dronov, ale aj senzoriku, systémy pre manažment dronov, či softvéry pre spracovanie dát, zažíva veľký rozmach a vytvára novú úroveň služieb v rámci konceptu inteligentných miest.

„Keďže na Slovensku neexistovalo odborné podujatie, ktoré by reflektovalo potreby tohoto rozvíjajúceho sa segmentu, v asociácii Mám Dron sme sa rozhodli zorganizovať konferenciu, ktorá túto medzeru zaplní a prispeje k zlepšeniu podmienok pre efektívne využitie bezpilotných technológií a rozvoj dronových služieb na Slovensku,“ opísal ciele konferencie Rastislav Sopko, riaditeľ Asociácie Mám Dron

Na podujatí sa stretnú predstavitelia relevantných štátnych a európskych inštitúcií, vysokých škôl, súkromných spoločností a jednotlivcov zaoberajúcich sa bezpilotnými technológiami, aby odprezentovali svoju činnosť a dostali priestor pre networking a vytváranie nových spoluprác. Konferencia je zároveň prístupná verejnosti a všetkým záujemcom o témy súvisiace s dronmi.

„Som rád, že aj Slovensko sa postupne otvára potenciálu, ktorý prinášajú bezpilotné technológie pre bežný život a podnikanie. Konferenciu DRONTEX tak vnímam ako dôležitý krok v tomto procese a verím, že z podujatia sa stane každoročná tradícia,“ povedal ambasádor konferencie, brig.gen.v.v.Ing Ivan Bella.

Program konferencie

Program konferencie sa začne 9:30 a bude rozdelený do štyroch tematických blokov:

  1. Manažment bezpilotnej prevádzky

V prvom bloku odznejú prezentácie odborníkov na systémy manažmentu bezpilotnej prevádzky. Vo svojich vstupoch vysvetlia, ako funguje riadenie dronov vo vzdušnom priestore vzhľadom na prevádzku civilného letectva, predstavia konkrétne riešenia integrácie oboch typov prevádzky (pilotovanej a bezpilotnej) a vysvetlia funkčnosť identifikácie dronov v reálnom čase podľa európskych štandardov.

  • Legislatíva a bezpečnosť

Pre rozvoj dronových služieb je nevyhnutná implementácia jednotnej európskej legislatívy a štandardizovaný spôsob výmeny informácií medzi zainteresovanými stranami. Do tejto problematiky bližšie zasvätia účastníkov podujatia predstavitelia medzinárodných organizáciízaoberajúcich sa bezpečnosťou letectva. Ďalšími témami budú dronové služby v urbanizovanom prostredí, využitie dronov pri vyšetrovaní nehôd, či úloha bezpilotných prostriedkov pre vzdušné sily.

  • Aplikácie UAS v priemysle a službách

Tretí blok predstaví prípadové štúdie sledujúce efektivitu dronov pri aplikáciách v poľnohospodárstve, kartografii a energetike.

  • Výskum a vývoj

Štvrtý blok prinesie témy vývoja autonómnych systémov a predstaví akademické projekty týkajúce sa výskumu bezpilotných technológií.

Výstavné priestory

Okrem prezentácií budú na mieste konferencie stánky, kde budú prezentovať svoje produkty a riešenia viaceré spoločnosti a partneri konferencie. Organizátor podujatia naďalej pracuje na kompletizácii programu. Ten, spolu s ďalšími informáciami o podujatí, sú k dispozícii na webstránke www.drontex.eu

Článok bol uverejnený v rámci mediálneho partnerstva konferencie Drontex.

Prečítajte si aj:

Značky: