Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) upozorňuje telekomunikačných operátorov, aby nezabudli na každoročnú povinnosť a do 10. apríla 2016 poslali RÚ vyhlásenie o presnej výške tržieb za rok 2015 súvisiacich výlučne s poskytovaním elektronických komunikačných sietí alebo služieb.

Vyhlásenie musí byť podpísané štatutárnym zástupcom alebo oprávnenou osobou. Povinnosť sa týka cca 1170 subjektov. Niektoré obecné úrady a občianske združenia poskytujú pripojenie k internetu alebo televízne služby. V takomto prípade majú rovnaké povinnosti ako telekomunikační operátori. Za nesplnenie povinností hrozí sankcia.

Telekomunikačný operátor, ktorý RÚ oznámi predĺženie lehoty na podanie daňového priznania podľa zákona o dani z príjmov má posunutý termín na predloženie vyhlásenia o presnej výške tržieb za rok 2015 do 10. júla 2016.

RÚ na základe toho vydá rozhodnutie o výške administratívnej úhrady, ktorá je 0,08% z ročných tržieb z poskytovania elektronických komunikačných sietí alebo služieb. Najnižšia úhrada je 150 €, a to aj vtedy ak telekomunikačný operátor nemal žiadne tržby. Administratívna úhrada slúži na pokrytie nákladov RÚ na výkon regulácie.

Značky: