Blížia sa sviatky a zároveň aj mnohým občanom končí zmluvná viazanosť u telekomunikačného operátora. Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) upozorňuje, že miera budúcej spokojnosti užívateľov služieb vo veľkej miere záleží od zodpovednosti ich prístupu. Pokiaľ záujemcov o služby niektorá z ponúk osloví, tak by sa mali dôkladne oboznámiť so všetkými podmienkami.

Na Slovensku v súčasnosti poskytuje pevné pripojenie k internetu až cca 800 operátorov a väčšina z nich pôsobí len lokálne alebo regionálne. Na šťastie je tu šikovná pomôcka, ktorá záujemcom poskytne potrebné informácie a ušetrí ich čas. Možnosti pevného internetového pripojenia pre domácnosť si záujemcovia môžu bezplatne vyhľadať na webovej stránke www.porovnavacinternetu.sk, ktorá vyhľadá všetky dostupné ponuky na nimi zadanej adrese.

V prípade, že chce záujemca niektoré ponuky bližšie preskúmať, tak si ich môže zoradiť vedľa seba a porovnávať. V prípade mobilného pripojenia môžu byť užitočné skúsenosti používateľov, ktoré sú dostupné vo forme výsledkov meraní. Výsledky meraní sú voľne dostupné na webovej stránke www.meracinternetu.sk, kde si záujemca môže na mape Slovenska vyhľadať lokality, ktoré ho zaujímajú. Obvykle ide o lokality, kde sa záujemca často pohybuje, napr. v okolí svojho domu, práce alebo školy, víkendovej chaty a na cestách k nim.

Pokiaľ záujemcov o služby niektorá z ponúk osloví, tak by sa mali dôkladne oboznámiť so všetkými podmienkami. RÚ neodporúča spoliehať sa len na informácie z reklamy, z médií a informácie, ktoré získajú napr. rozhovorom so známymi alebo s predajcami služieb. Takto získané informácie nemusia byť úplné. RÚ upozorňuje, že operátor môže vydať všeobecné podmienky a cenník, ktoré sú súčasťou zmluvy. Na Slovensku pôsobí viac ako 1100 telekomunikačných operátorov. Operátori obvykle ponúkajú výmenou za zmluvnú viazanosť rôzne benefity. Dôležité je premyslieť si, či je výhodné získať ponúkaný benefit za cenu zmluvnej viazanosti a podmienok s ňou spojených. Nemenej dôležité je uvážiť výhody aj nevýhody riešenia sporov pomocou rozhodcovského súdu. Prípadné nejasnosti je potrebné vysvetliť si pred uzavretím zmluvy. Neskoršie tvrdenia užívateľa služby, že o niečom nevedel alebo s niečím nesúhlasil operátor zrejme nebude brať do úvahy, lebo ak by vyslovil nesúhlas s podmienkami zmluvy, tak operátor by zrejme využil svoje zákonné právo neuzavrieť s ním zmluvu. Podpisom zmluvy zmluvné strany písomne deklarujú, že sú oboznámené s podmienkami, porozumeli im a že s nimi súhlasia.

Značky: