• Viac ako 70 % používateľov smartfónov pravidelne zdieľa osobné fotografie, 34 % zdieľa aj vlastné videá.
  • Polovica používateľov vidí ochranu osobných informácií ako dôležitú tému pre politické agendy
  • 37 % používateľov verí, že on-line zdieľanie informácií o korupčnom jednaní určitej organizácie má omnoho väčší vplyv než nahlásenie na polícii
  • 53 % používateľov sa domnieva, že majú kontrolu nad informáciami, ktoré zdieľajú

Sharing-over-smartphone_nowatNajnovší report z dielne Ericsson ConsumerLab „Zdieľanie informácií – nárast vplyvu spotrebiteľa“, sa zameral na stál diskutovanejšiu tému zdieľania osobných informácií na internete. To je dnes trendom tak u jednotlivcov, ako aj u firiem či inštitúcií. V mobilnej ére internetu sa totiž stále častejšie stretávame s otázkou, ako spoločnosti, autority a ďalšie organizácie nakladajú s našimi osobnými údajmi a informáciami.

EricssonZdielanie_nowatInternet umožňuje používateľom zdieľanie zaujímavých skúseností so všetkými známymi. Naša zvedavosť vzrastá a stále častejšie vyhľadávame informácie nielen o známych, rodine či priateľoch, ale aj o tých, ktorých osobne nepoznáme. Dôsledkom toho je, že sa spotrebitelia na internete stali akýmisi občianskymi novinármi. Viac než polovica opýtaných verí, že vďaka zdieľaniu informácií online, sú schopní lepšie presadzovať svoj názor a priamo tak ovplyvňovať firmy či organizácie. 34 % spotrebiteľov pripúšťa, že pokiaľ má negatívnu skúsenost spojenú s nejakou spoločnosťou, podelí sa o ňu online. Okrem toho, 12 % používateľov pravidelne, každý týždeň, zdieľa rôzne informácie týkajúce sa značiek.

Paradoxné je, že kým vyžadujeme aby každý, kto sa o nás na internete zmieňuje, mal naše povolenie, sami túto možnosť ostatným nedávame. 20 % používateľov priznáva, že pravidelne zdieľa fotografie alebo video niekoho, koho nepozná. V budúcnosti je teda potrebné medzi týmito dvomi prístupmi nájsť rovnováhu.

Nárast zdieľania informácií je kľúčovým faktorom pre vytvorenie kultúry udržateľného zdieľania informácií, ktoré je prospešné pre všetkých a zároveň chráni súkromie jednotlivca. Report vychádza z prieskumu, ktorý prebiehal medzi 5000 používateľmi smartfónov vo veku medzi 15 a 69 rokov z celého sveta.

Značky: