Hlavnými rečníkmi na FINTECH summite boli britský ambasádor ANDREW GARTH, ďalej na diaľku sa v Bruselu pripojil poslanec EK IVAN ŠTEFANEC a tretím do skupiny bol MARTIN PETER z Ministerstva financií SR. Summit sa konal v hoteli Crown Plaza. 

Podujatie začal KICK OFF mítingom a medzi hlavné témy patrilo PSD2 (Smernicou Európskej komisie o bankových platbách) ako nočná mora pre niektoré banky nielen na Slovensku. Je to však prísľub toho, ako sa môže dostať napr. mobilné bankovníctvo na úplne inú úroveň. Banky však musia otvoriť prístup k správe účtu a je to príležitosť napr. pre čisto internetové banky ako je napr. 365.bank.

Summit ponúkol príležitosť získať know-how v oblasti inovácií a technologických zmien vo finančnom sektore, ako aj možnosť stretnúť sa s poprednými odborníkmi a investormi v tejto oblasti.
Konferencia Fin.TechSummit priblížila, ako moderné technológie ovplyvňujú vývoj a napredovanie firiem vo finančnom sektore. O problematike digitálnej ekonomiky diskutovali skúsení
spíkri z finančno-technologickej scény v netradičných konferenčných formátoch, ktoré kladú dôraz na B2B matching priamo na konferencii a osobné prepájanie odborníkov z rôznych oblastí.

Súčasťou konferencie bola aj ťažba kryptomien, bitcoinový automat a mnoho zaujímavých prezentácií v sekcii EXPO. Ďalšou súčasťou konferencie bola aj 24-hodinová výzva – hackaton, ktorej cieľom bolo vytvoriť návrh aplikácie zameranej na správu rodinných financií. účasťou tejto témy bol aj REGTECH – ako môže použitie nových technológií uľahčiť plnenie regulačných požiadaviek. Technologické inovácie nastoľujú otázky najmä ohľadom zvyšovania bezpečnosti, preto sa špeciálna pozornosť venovala ochrane osobných údajov, zabezpečeniu účtov, kreditných kariet, identifikačných preukazov a pod. Druhý tematický okruh moderovaného okrúhleho stola sa dotkol ľudského kapitálu v oblasti bankových služieb.

Značky:

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.