Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Odborníci z rôznych segmentov ekonomiky a spoločnosti budú 15. marca v Bratislave diskutovať o zdieľanej ekonomike. Slovensku tak môžu pomôcť v avizovanej regulácii tohto nového ekonomického odvetvia, ktoré sa v priebehu posledných rokov vďaka dramatickému rozvoju digitálnych technológií dostalo do života takmer každého.

Diskusia prebehne na medzinárodnej konferencii Share.Techsummit, na ktorej potvrdili účasť napríklad zástupcovia Európskeho parlamentu, či Európskej komisie, verejného i súkromného sektora.

Zdieľaná ekonomika a témy s ňou spojené vyvolávajú totiž v posledných rokoch obrovský záujem verejnosti, odborníkov i politikov. Vďaka neustálemu rozvoju digitálnych technológií sa stala doslova fenoménom, ktorý má vplyv na spotrebu, celkovú i cenovú dostupnosť služieb, životné prostredie, či všeobecný komfort alebo budovanie komunít. Pre spoločnosť i jednotlivé krajiny zároveň predstavuje významný finančný príjem, preto už mnohé štáty tento nový fenomén zahrnuli do legislatívy, alebo sa na to pripravujú. „Zdieľaná ekonomika sa už dosť dlhé obdobie vyvíja prirodzene, no zároveň nezadržateľne. Jednotlivé štáty akoby tento vývoj nie vždy brali do úvahy. Absentuje pružná legislatíva, vyjasnenie vzťahov medzi zúčastnenými subjektmi zdieľanej ekonomiky, ujasnenie terminológie. Našťastie, Európska komisia tieto trendy aktívne monitoruje a aj na ne aktívne reaguje. Radi by sme vytvorili dialóg medzi všetkými, ktorých sa dotýka,“ vysvetľuje organizátor konferencie David Čajko.

 Medzi spíkrov na Share.Techsummit preto patrí napríklad Kalle Palling, predseda estónskeho parlamentného výboru pre európske záležitosti, či Ivan Štefanec, poslanec Európskeho parlamentu a Lívia Vašáková, ekonomická radkyňa Európskej komisie na Slovensku. Jedným z hlavných účastníkov konferencie je spoločnosť Uber, ktorá je už niekoľko rokov nositeľom tejto problematiky na celom svete. Uber bude na konferencii zastúpený Tomášom Peťovským, generálnym riaditeľom pre Slovensko a Českú republiku a Markom Borisom Andrijaničom, Public & Policy pre región CEE. Cieľom organizátorov je vytvoriť dialóg medzi politikmi, reprezentantmi zdieľanej ekonomiky a všetkými, ktorých sa táto téma dotýka. Konferencia bude zameraná primárne na zdieľanie v oblasti dopravy, cestovného ruchu a nehnuteľností, technológií a biznisu, verejného sektora a pracovného prostredia.

Predstavitelia všetkých európskych krajín sú si vedomí, že diskusia o zdieľanej ekonomike je skutočne dôležitá. Slovensko má teraz jedinečnú šancu, aj prostredníctvom tejto konferencie, získať užitočný pohľad na to, ako čo najrýchlejšie a najlepšie aplikovať túto problematiku aj do slovenskej legislatívy.

„Som presvedčený, že zdieľaná ekonomika je fenoménom, ktorý bude neustále rásť a že bude mať stále väčší význam pre ľudí i samotné štáty. Treba o nej diskutovať a zareagovať na tento nový prvok aj vhodnou reguláciou,“ hovorí Tomáš Peťovský, generálny riaditeľ spoločnosti Uber pre SR a ČR.

K téme sa vyjadril aj Ivan Štefanec, poslanec Europarlamentu: „Zdieľaná ekonomika je jedným z prejavov vplyvu moderných technológií na spoločnosť. Nemôžeme sa jej brániť a stavať umelé prekážky. No zároveň musíme chrániť spotrebiteľov pred podvodmi.“

 Lívia Vašáková, ekonomická radkyňa Európskej komisie na Slovensku: „Zdieľaná ekonomika sa rýchlo rozvíja a vytvára nové príležitosti.  Európska komisia chce podporovať nové modely, ktoré vytvárajú hodnoty pre spotrebiteľov. Na druhej strane sa musíme vysporiadať aj s výzvami, ktoré zdieľaná ekonomika prináša a zabezpečiť, aby sa rozvíjala udržateľným a zodpovedným spôsobom vrátane platenia daní a ochrany spotrebiteľov.“

Za predel medzi starým a novým prístupom k podnikaniu tento typ ekonomiky považuje ďalší z rečníkov na tomto podujatí, Tomáš Zaťko zo spoločnosti Citadelo: „Zdieľaná ekonomika je nádherný historický míľnik. Ukazuje nám, ako je možné za krátky čas prekonať staré modely s ťažkopádnym vývojom. Vďaka efektívnemu narábaniu so spätnou väzbou dodáva lepšiu kvalitu. Vďaka vynechávaniu prostredníkov ponúka lepšie ceny. Konkurencia množstva malých hráčov tlačí vývoj vopred. Výsledkom je zákazník v príjemnom úžase, že veci dokážu fungovať správne!

Konferencia sa uskutoční 15. marca v priestoroch hotela Radisson Blu Carlton v Bratislave. Viac informácií o podujatí nájdete na: http://sharetechsummit.sk/.

Značky: