Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Neblokovať chodník či umiestniť stabilne na viditeľnom mieste. To sú základné princípy zodpovedného a bezpečného parkovania elektrických kolobežiek. Spoločnosť Bolt sa opäť prihovára užívateľom s podrobnými pravidlami bezpečného parkovania dvojkolesových zdieľaných vozidiel v mestách.

Nezodpovedné parkovanie elektrických kolobežiek nielenže môže sťažovať každodenný pohyb v mestách, ale môže byť nebezpečné aj pre ostatných účastníkov cestnej premávky. Preto Bolt pripomína pravidlá zodpovedného parkovania kolobežiek a vyzýva používateľov k ich dodržiavaniu.

Odporúčanými parkovacími miestami sú miesta, ktoré sú zvyčajne označené na chodníku. V prípade, že také miesto v okolí nie je, je vhodné odparkovať kolobežku v blízkosti stojana na bicykle. Tie sa bežne nachádzajú vo všetkých mestách. Odparkovaná kolobežka by však mala byť umiestnená tak, aby neprekážala cyklistom, ktorí chcú stojan na bicykel využiť. Ak v blízkosti nie je žiadny stojan na bicykle alebo vyznačené miesto, mal by užívateľ odstaviť kolobežku na viditeľnom mieste tak, aby nerušila okoloidúcich obyvateľov. Jednou z možností je zaparkovať pozdĺžne pri budove, nie však pred vchodom do budovy, ani pri zaparkovaných autách či za rohom budovy. Dobré je zaparkovať dostatočne ďaleko od priechodu pre chodcov, aby prítomnosť kolobežky neohrozovala bezpečnosť chodcov a ostatných účastníkov cestnej premávky. Na záver je dôležité pamätať na to, že vždy je potrebné nechať na chodníku 1,5 m miesta, pre chodcov so psom, kočíkom, vozíkom či rozmernejšou batožinou. Kolobežka musí byť samozrejme umiestnená stabilne a vyvážene na jej stojane.

Na Slovensku sa momentálne môžu prepravovať zdieľanými kolobežkami od spoločnosti Bolt obyvatelia mesta Bratislava, Košice, Prešov, Žilina a Trenčín. Bezpečnostné pravidlá pri parkovaní platia v každom meste rovnako. Upravené parkovacie podmienky sú len v Žiline, kde môže užívateľ odparkovať kolobežku iba v rámci vyznačených  parkovacích staníc.

„Budúcnosť moderných miest je aj v našich rukách. Čím skôr implementujeme zásady zodpovedného a bezpečného používania elektrických kolobežiek, tým skôr bude mestská infraštruktúra v každom meste, v ktorom so službou pôsobíme, bezpečnejšia a užívateľsky príjemnejšia. Vzdelávanie v oblasti správneho parkovania je ďalším krokom po zavedení bezpečnostných nástrojov a tipov, ktorým chceme ukázať, že elektronické kolobežky môžu byť bezpečným, rýchlym a pohodlným dopravným prostriedkom v mestách,“ uvádza Roman Sysel, regionálny manažér spoločnosti Bolt pre strednú a východnú Európu.

Ak má užívateľ pochybnosti o výbere najlepšieho miesta na odparkovanie kolobežky, mal by pamätať hlavne na základné zákazy. Zakázané je parkovanie uprostred chodníka alebo cyklotrasy, ktoré môže ohroziť ostatných účastníkov cestnej premávky. Tiež treba venovať pozornosť tomu, či sa na danom mieste nenachádzajú značenia pre nevidiacich alebo slabozrakých, ako sú napríklad vodiace lišty. Vyhnúť sa treba aj parkovaniu na súkromnom pozemku, ktoré znemožňuje prístup ďalšieho užívateľa k hľadanej kolobežke. Dôležité je parkovať kolobežku na stojato pomocou jej stojana tak, aby nebola prekážkou pre ostatných účastníkov cestnej premávky.

Ak si chce byť užívateľ istý, že jazdí a parkuje naozaj bezpečne, môže využiť pre svoje informovanie sadu bezpečnostných tipov v aplikácii Bolt, ktorá obsahuje rady a tipy pre začiatočníkov, začiatočnícky mód, bezpečnostné tipy pre ohľaduplnú a bezpečnú jazdu,  či miestne pravidlá prepravy a parkovania kolobežky.

Kolobežky Bolt sú v súčasnosti k dispozícii zákazníkom na Slovensku, ale aj v Portugalsku, Španielsku, Švédsku, Nórsku, Rumunsku, Poľsku, v Českej republike, Estónsku, Lotyšsku a Litve. V Paríži je k dispozícii aj služba zdieľaných elektrických bicyklov.

Značky: