Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Spoločnosť Bolt oznámila plány na dosiahnutie uhlíkovej negativity v prevádzke zdieľaných kolobežiek do konca tohto roka. Bolt v súčasnej dobe prevádzkuje elektrické kolobežky v 14 krajinách a 42 mestách po celom svete. Na Slovensku sú zdieľané kolobežky k dispozícii už v piatich mestách. Cieľom do konca roka je počet miest, kde táto služba bude dostupná, ďalej navýšiť. Na mieru vyrobený model kolobežky má životnosť päť rokov. Na jeho konštrukcii bolo v porovnaní s inými modelmi použitých výrazne menej plastov.

Popredná európska prepravná platforma Bolt dnes oznámila svoj zámer stať sa do konca roka klimaticky pozitívna v oblasti prevádzky zdieľaných kolobežiek. Plánuje z atmosféry odstrániť viac oxidov uhlíku, ako do nej pri ich výrobe a údržbe vypustí. Pre dosiahnutie cieľa zameria sa na:

  • Zaistenie udržateľného výrobného reťazca pre kolobežky, ktoré sú postavené podľa návrhu interného tímu s cieľom znížiť množstvo odpadu a dosiahnuť najnižších nákladov na produkciu a prevádzku zdieľaných kolobežiek.
  • Návrh a prevádzku najefektívnejšieho systému pre prevádzku zdieľaných kolobežiek na trhu, ktorý bude využívať obnoviteľné zdroje energie a bude optimalizovať každú časť dodávateľského reťazca.
  • Zdieľanie informácií s mestami, v ktorých pôsobia a udržiavanie partnerstva s nimi, s cieľom pomôcť vytvoriť ekologickejšiu systém mestskej dopravy.
  • Podporu projektov, ktoré kompenzujú emisie CO2 a rozsiahlejšie využitie obnoviteľných zdrojov energie.

Bolt momentálne prevádzkuje prepravu autami v 35 krajinách a kolobežky v 14 štátoch sveta, vrátane Slovenska. Do konca roku by  spoločnosť chcela kolobežky ponúkať až v 45 mestách. Bolt spustí program na kompenzáciu uhlíkových emisií v oblasti mikromobility do konca tohto roku. V prvom rade sa spoločnosť zameria na odstránenie CO2 z atmosféry, ktoré bolo pri ich výrobe a prevádzke vypustené. Následne bude podporovať projekty a partnerstvá po celom svete, ktoré sa snažia dosiahnuť odstránenie CO2 z atmosféry. Bolt má v pláne podporiť projekty z oblasti zalesňovania a výroby solárnej a veternej elektriny.

V mestách, v ktorých je cez aplikáciu k dispozícii preprava autami, ale aj elektrické kolobežky, motivuje Bolt svojich užívateľov, aby viac využívali riešenia z oblasti mikromobility. V aplikácii je užívateľom navrhnuté a odporúčané, aby začali jazdiť na kolobežkách. S cieľom presvedčiť čo najviac ľudí aby nechali svoje autá doma, znížila spoločnosť Bolt počas európskeho týždňa mobility (ETM) ceny jázd na kolobežke. Minútová sadzba vo všetkých mestách na Slovensku, kde je možné nájsť tieto zelené kolobežky bude len 5 centov.

Nedávne štatistiky spoločnosti Bolt ukázali, že medzi aktívnymi užívateľmi aplikácie prešlo až 9 % užívateľov z prepravy autami na prepravu kolobežkami. Okrem toho sa ukázalo, že 70 % jázd na kolobežke bolo využitých z dôvodu dochádzania a 40 % užívateľov ukončilo svoju jazdu v blízkosti zastávok verejnej dopravy. To naznačuje, že elektrické kolobežky sa používajú ako alternatíva pri prekonávaní posledného alebo prvého kilometra v rámci dochádzania, čím sa znižuje preťaženie cestnej premávky.

Kolobežky Bolt sú skonštruované podľa návrhu interného tímu. Pri ich navrhovaní bol kladený dôraz na to, aby boli ľahké a jednoducho recyklovateľné. Ich životnosť je odhadovaná do päť rokov. Výroba prebieha v súlade s normami ISO a ďalšími rozšírenými priemyselnými štandardmi. Kolobežka je zostavená z materiálov, ktoré sú na 100 % recyklovateľné. Modulárny a jednoduchý model je zároveň ľahko opraviteľný, a tak Bolt zamestnáva v každom meste, kde so službou pôsobí miestnych mechanikov, ktorí kolobežky udržujú funkčné. Bolt sa zaväzuje k zabezpečeniu toho, že celý produkčný reťazec bude udržateľný, pričom v rámci neho dôjde k zníženiu množstva odpadu vyprodukovaného pri výrobe a údržbe kolobežiek na najnižšiu možnú úroveň.

Viac informácií o záväzku o dosiahnutie uhlíkovej negativity sa môžete dočítať aj na blogu Bolt.

Značky: