Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Spoločnosť Ericsson v súvislosti s oficiálnym nástupom Börje Ekholma na post prezidenta a CEO oznámila, že Jan Frykhammar, ktorý dočasne zastával pozíciu prezidenta a CEO, naďalej zostáva členom vedenia.

Jan Frykhammar bol zároveň vymenovaný za výkonného viceprezidenta a poradcu generálneho riaditeľa. Podporí tak Börje Ekholma počas prechodného obdobia a neskôr sa zameria na správu a riadenie spoločností a jej efektívnosť.

Magnus Mandersson zostáva členom vedenia, výkonným viceprezidentom a poradcom generálneho riaditeľa so zameraním na vzťahy so zákazníkmi. Mandersson tiež zostáva na pozícii predsedu štyroch z desiatich regiónov spoločnosti Ericsson. Carl Mellander stále pôsobí ako finančný riaditeľ a člen vedenia.

Börje Ekholm, prezident a CEO spoločnosti Ericsson, uviedol: „Som nadšený z prevzatia úlohy prezidenta a generálneho riaditeľa spoločnosti Ericsson spoločnosti, ktorú som obdivoval tak dlho, ako mi pamäť siaha. Ericsson sa podieľal na formovaní celého priemyslu a prispel k vývoju technológií, z ktorých ťažíme dodnes. Napriek tomu sme stále na začiatku mobility, hoci v nasledujúcich rokoch budeme svedkami masívnej transformácie naprieč odvetviami ako je napríklad zavedenie 5G.“

Leif Johansson, predseda predstavenstva spoločnosti Ericsson, dodal: „Som presvedčený, že Börje Ekholm bude schopný viesť spoločnosť Ericsson v ďalších krokoch firemného rozvoja. Vďaka dlhoročnému pôsobeniu v predstavenstve Börje do hĺbky rozumie businessu a chápe výzvy, ktorým Ericsson v súčasnosti čelí. Zároveň chcem vysloviť poďakovanie Janovi Frykhammarovi, ktorý pracoval ako dočasný generálny riaditeľ od júla minulého roka, a ktorý spoločnosť viedol veľmi obetavým a profesionálnym spôsobom.“

„Sme spoločnosť s viac ako 100.000 múdrymi, odhodlanými, zvedavými ľuďmi. Príspevky mnohých z nich ste mali možnosť čítať na tomto blogu. Som poctený, že môžem patriť medzi nich a verím, že sa tu aj naďalej budete podieľať na našich diskusiách,“ dodáva Ekholm vo svojej reflexii prvého dňa na poste prezidenta a CEO.

Značky: