Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Spoločnosť Bosch dosiahla vo fiškálnom roku 2021 výrazný nárast tržieb a zisku napriek ťažkým podmienkam.

Tržby technologickej a servisnej spoločnosti vzrástli o 10,1 percenta na 78,7 miliardy eur a prevádzkový výsledok pred zdanením (prevádzkový EBIT) sa zvýšil o viac ako polovicu na 3,2 miliardy eur. Prevádzkový EBIT sa zvýšil na štyri percentá v porovnaní s 2,8 percentami v predchádzajúcom roku. „Úspešný fiškálny rok 2021 nám dáva istotu, že zvládneme aj náročné prostredie tohto roku,“ uviedol Dr. Stefan Hartung, predseda predstavenstva spoločnosti Bosch, pri príležitosti výročnej tlačovej konferencie.

Vojna na Ukrajine so všetkými jej vplyvmi je jednou z najväčších neistôt. Spoločnosť berie veľmi vážne zodpovednosť za svojich zamestnancov a zároveň od prvého dňa poskytuje komplexnú humanitárnu pomoc, najmä s cieľom zmierniť utrpenie utečencov. „Kdekoľvek ľudia bojujú o prežitie, myslíme na nich a súcítime s nimi,“ hovorí riaditeľ spoločnosti Bosch. Vojna nie je prostriedkom riešenia politických konfliktov. Súčasná situácia podľa Hartunga ilustruje tlak na politikov a spoločnosť, aby konali tak, aby boli menej závislí na fosílnych palivách a rázne sa pustili do rozvoja nových energií. Preto skupina Bosch dôsledne pokračuje v úsilí o ochranu klímy napriek náročnému ekonomickému prostrediu. S týmto cieľom oznámil predseda predstavenstva spoločnosti Bosch investície do klimaticky neutrálnych technológií, ako je elektrifikácia a vodík, vo výške troch miliárd eur počas troch rokov.

Hartung vníma vplyv vojny na ochranu klímy ako spomalenie znižovania emisií CO2 v krátkodobom horizonte, ale v dlhodobom horizonte, najmä v Európe, ako urýchlenie technologickej transformácie. „Pre politikov to môže byť príležitosť na väčšie odhodlanie – či už ide o podporu energeticky účinnej renovácie budov, alebo o masívne rozšírenie výroby energie z obnoviteľných zdrojov,“ hovorí Hartung. Predseda predstavenstva spoločnosti Bosch považuje elektrifikáciu za najrýchlejšiu cestu ku klimaticky neutrálnemu životu, pokiaľ bude k dispozícii zelená elektrina. Na tento účel Bosch podporuje udržateľnú mobilitu:

V roku 2021 objem zákaziek pre elektromobilitu v spoločnosti Bosch prvýkrát prekročil desať miliónov eur. Hartung však zdôraznil, že je potrebný tiež vodík. „Úlohou priemyselnej politiky by malo byť pripraviť všetky odvetvia hospodárstva na využitie vodíka,“ požadoval. „Riešenia na báze elektriny majú prednosť, súčasne ale musia riešenia na báze vodíka nabrať väčšiu rýchlosť. Pre udržateľný život na modrej planéte sú potrebné obe.“ Dr. Hartung tiež oznámil, že v najbližších troch rokoch investuje spoločnosť Bosch ďalších desať miliárd eur do digitalizácie svojho podnikania. „K udržateľnosti môže prispieť najmä digitalizácia – tu prichádzame s našimi riešeniami,“ hovorí Hartung. Príklady z produktového portfólia Bosch zahŕňajú energetického manažéra v inteligentnej domácnosti a energetickú platformu v prepojenej výrobe

Výhľad 2022: Vysoká neistota v náročnom prostredí

Skupina Bosch zvýšila v prvom štvrťroku svoje tržby o 5,2 %. „Rok 2022 sme začali solídne a zatiaľ očakávame, že prekročíme 6% nárastu obratu, ktorý sme predpokladali vo výročnej správe,“ uviedol Dr. Markus Forschner, finančný riaditeľ spoločnosti Bosch. „Presnejší odhad na celý tento rok je však vzhľadom na značné neistoty stále ťažký.“ Podľa finančného riaditeľa spoločnosť aj napriek očakávanému nárastu obratu nedosiahne svoj cieľ – EBIT na úrovni predchádzajúceho roka. Pravdepodobne sa bude pohybovať v rozmedzí troch až štyroch percent. „Bremeno zaťažujúce naše výsledky výrazne rastie, najmä v dôsledku zvýšených nákladov na energie, materiály a logistiku.“ Predovšetkým v oblasti Mobility Solutions je súčasný tlak na náklady veľmi vysoký – ceny niektorých surovín sa od roku 2020 strojnásobili: „Musíme sa pripraviť na trvale vysoké ceny a veľmi volatilné trhy,“ hovorí Forschner. „Nielen výrobcovia automobilov musia prenášať rast cien ďalej, ale aj dodávatelia.“

V súvislosti so súčasnou situáciou spoločnosť Bosch už výrazne upravila svoje očakávania pre vývoj globálnej ekonomiky a v tomto roku očakáva rast o necelých 3,5 percenta – na začiatku roka to boli približne štyri percentá. Pravdepodobne sa nenaplní ani predchádzajúca prognóza spoločnosti, ktorá počítala s výrobou približne 88 miliónov vozidiel a očakávaným nárastom o deväť percent oproti predchádzajúcemu roku. Forschner vidí príčinu v opätovnom negatívnom vplyve pandémie koronavírusu v Číne a v pretrvávajúcich výpadkoch v oblasti polovodičov. Celkovo však finančný riaditeľ zostáva optimistický: „Bosch zvládne aj túto náročnú fázu. Je dôležité mať produkty zamerané na budúcnosť a tiež jasnú dlhodobú a strategickú orientáciu – oboje máme.“

Elektrolýza vodíka: Vstup na trh v hodnote 14 miliárd eur

V záujme efektívnej ochrany klímy vstupuje Bosch do výroby komponentov pre elektrolýzu vodíka. Spoločnosť plánuje do konca desaťročia investovať do nového odboru takmer 500 miliónov eur – polovica z tejto sumy bude investovaná do uvedenia na trh, ktoré je plánované už na rok 2025. „Máme širokú základňu pre vývoj vodíkových technológií a chceme podporiť výrobu vodíka v Európe,“ oznámil predseda predstavenstva spoločnosti Bosch Hartung. „Na trhu s komponentmi pre elektrolyzéry očakávame v roku 2030 celosvetový objem približne 14 miliárd eur.“ Spoločnosť Bosch dodá jadro vodíkovej elektrolýzy v kombinácii s výkonovou elektronikou, senzormi a riadiacou jednotkou, ktoré tvoria inteligentný modul. Sériová výroba stackov na výrobu H2 je plánovaná už na rok 2025.
Udržateľnosť: Spoločenská zodpovednosť v znamení nových energií Bosch podporuje Zelenú dohodu Európskej únie a angažuje sa predovšetkým v oblasti udržateľnosti: Od roku 2020 je Bosch celosvetovo CO2 neutrálny a vďaka kvalite svojej uhlíkovo neutrálnej pozície dosahuje výrazne rýchlejší pokrok, než sa plánovalo. Spoločnosť Bosch už dosiahla tretinu úspor energie, ktoré si stanovila do konca desaťročia. „Udržateľnosť už nie je okrajovým aspektom, ale musí byť súčasťou hlavnej činnosti každej spoločnosti,“ vysvetľuje Filiz Albrecht, personálna šéfka spoločnosti Bosch zodpovedná za stratégiu udržateľnosti. Zodpovednosť Bosch sa pohybuje v trojuholníku ekonomických, sociálnych a ekologických záujmov. „Udržať rovnováhu v tomto trojuholníku nie je ľahké. Sociálna zodpovednosť tvárou v tvár zmenám pre nás znamená previesť čo najviac zamestnancov do nových oblastí podnikania.“ Podľa Albrecht vyvíja spoločnosť Bosch klimaticky neutrálne technológie, najmä v závodoch, kde boli doteraz vyrábané systémy pre spaľovacie motory. Už 1 400 zamestnancov divízie pohonných systémov mohlo prejsť na nové pracovné miesta v oblasti softvéru a elektromobility, napríklad prostredníctvom rekvalifikácie alebo internej umiestňovacej platformy. „Do konca roka bude v oblasti mobilných a stacionárnych palivových článkov pracovať takmer 2300 zamestnancov – takmer všetci vzídu z interného náboru. To je transformácia Made by Bosch,“ uviedla Albrecht. Zároveň spoločnosť v tomto roku plánuje prijať 10 000 nových softvérových vývojárov po celom svete, dodala.

Termotechnika: 300 miliónov eur pre oblasť tepelných čerpadiel

„Viac ako tretina emisií CO2 pochádza z budov, čo je dôvod, prečo ochrana klímy musí prebiehať aj vo vnútri našich domovov,“ povedal Dr. Christian Fischer, podpredseda predstavenstva spoločnosti Bosch, zodpovedný za Spotrebný tovar a energetiku budov. „Tepelná zmena začína tepelným čerpadlom, ktoré je v ideálnom prípade poháňané ekologickou elektrinou.“ V medzinárodnom meradle stále viac zákonodarcov stanovuje zodpovedajúce špecifikácie pre nové budovy: Len v Nemecku má byť 65 % nových vykurovacích sústav do roku 2024 prevádzkovaných s obnoviteľnou energiou. „Do polovice desaťročia investuje Bosch do oblasti tepelných čerpadiel ďalších 300 miliónov eur,“ uviedol Fischer: „Trh porastie do roku 2025 o 15 až 20 percent ročne. Naším cieľom je rásť dvakrát rýchlejšie ako trh.“ Spoločnosť Bosch chce prispieť aj pri existujúcich budovách: Spoločnosť podporuje prestavbu vykurovacích systémov zo zemného plynu na vodík pomocou plynových kotlov schopných spaľovať H2. Prepojenie a integrácia systémov v budovách navyše približuje spoločnosť Bosch k jej cieľu generovať pravidelnejšie príjmy zo služieb. „V odbore stavebných systémov sa už takmer každé druhé euro zarába na službách,“ povedal Fischer. „Naše strategické ciele sa vzájomne dopĺňajú –pomáhať technicky utvárať ochranu klímy a rozširovať obchod so službami.“

Priemyselná technika: Digitalizácia zaisťuje energetickú účinnosť

V priemyselnej výrobe vo svojich závodoch Bosch presadzuje energetickú a nákladovú efektivitu. „Digitalizácia priemyselnej výroby prispieva k ochrane klímy,“ povedal Rolf Najork, člen predstavenstva spoločnosti Bosch zodpovedný za Priemyselnú techniku. „Len vďaka sieťovému riadeniu spotreby energie znižujeme ročnú spotrebu energie našej výroby v priemere o päť percent.“ Energetická platforma z portfólia Priemysel 4.0 sa už používa v 80 zákazníckych projektoch a v 120 závodoch spoločnosti Bosch. Skupina Bosch sa zároveň zameriava na elektrifikáciu priemyselnej techniky, dodal Najork. Očakáva sa, že do roku 2030 bude elektrifikovaných 30 percent mobilných pracovných strojov. To zodpovedá dodatočnému objemu trhu s vysokonapäťovými pohonmi vo výške 1,5 miliardy eur. Bosch chce tiež využiť priemyselnú techniku k ďalšiemu rozvoju elektrickej jazdy. „Spoločne s VW pracujeme na založení spoločnosti, ktorá bude vybavovať továrne na batériové články v Európe,“ vysvetlil Najork. „Naším spoločným cieľom je stať sa nákladovým a technologickým lídrom v oblasti industrializácie výroby batérií.“ V oblasti technológie výroby batériových článkov očakávajú odborníci do roku 2030 kumulatívny objem trhu na celom svete vo výške 50 miliárd eur.

Obrat v doprave: Elektrifikácia s pohonom na batérie a palivové články Spoločnosť Bosch očakáva, že Zelená dohoda EÚ bude rozhodujúcim impulzom pre elektrifikáciu cestnej dopravy. „Všetci výrobcovia automobilov sa snažia získať čo najväčší podiel na rastúcom trhu s elektromobilmi,“ vysvetľuje Dr. Markus Heyn, člen predstavenstva spoločnosti Bosch a riaditeľ Mobility Solutions. „Spoločnosť Bosch je a chce byť dodávateľom číslo jedna v oblasti elektrických pohonov na cestách.“ Hlavnou technickou úlohou je udržiavať správnu teplotu pohonu vrátane batérie a zaistiť potrebný klimatický komfort v kabíne – len inteligentný tepelný manažment zvyšuje dojazd pri jazde na elektrinu o 25 percent. Spoločnosť Bosch na tento účel vyvinula predintegrované riešenie v podobe flexibilnej tepelnej jednotky (Flexible Thermal Unit, skrátene FTU). Podľa Bosch FTU otvára trh, ktorý má do konca dekády dosiahnuť objem 3,5 miliardy eur. V oblasti elektromobility založenej na palivových článkoch začne Bosch v tomto roku sériovú výrobu pohonov nákladných vozidiel na palivové články. „V závode v Bamberku chceme do polovice dekády vyrábať stacky s gigawattovým výkonom,“ opisuje Heyn výhľad do budúcnosti. „Do roku 2030 by nemali byť náklady na prevádzku nákladného vozidla s palivovými článkami vyššie ako náklady na prevádzku vozidla s naftovým motorom – to je náš cieľ.“ Spoločnosť Bosch ešte zvýšila svoje investície do mobilných palivových článkov – v rokoch 2021 až 2024 na takmer jednu miliardu eur.

Obchodný rok 2021: Zvládnuté výzvy napriek tlaku na náklady

„Skupina Bosch zvládla výzvy roku 2021 dobre,“ bilancuje Forschner. „Podarilo sa nám dosiahnuť nárast obratu o 10,1 percenta a navýšiť náš prevádzkový EBIT o viac ako polovicu.“ To bolo dosiahnuté napriek doposiaľ pretrvávajúcej pandémii koronavírusu, pretrvávajúcim problémom s dodávkami polovodičov a už výrazne zvýšeným cenám surovín vo fiškálnom roku 2021. „Okrem dobrých predajných čísel sa vyplatili aj naše rozsiahle opatrenia na znižovanie nákladov,“ vysvetlil finančný riaditeľ. „Naše zameranie na budúcnosť sa odráža aj v solídnosti ročnej účtovnej závierky.“ Výdavky skupiny Bosch na výskum a vývoj zostali stabilné na úrovni 6,1 miliardy eur (2020: 5,9 miliardy eur) a investície mierne vzrástli na 3,9 mld. EUR (2020: 3,3 miliardy eur). Výdavky na výskum a vývoj sa sústredili na elektromobilitu, asistenčné systémy vodiča, ale aj na elektrifikáciu v priemysle a vykurovaciu techniku. Pomer vlastného kapitálu sa ďalej zlepšil o 1,3 % na 45,3 %.

Obchodný rok 2021: Vývoj podľa obchodných oblastí

K pozitívnemu vývoju hospodárenia prispeli všetky obchodné oblasti. Obratovo najväčšia oblasť Mobility Solutions zaznamenala nárast obratu o 7,6 % na 45,3 miliardy eur. Po očistení o kurzové vplyvy je to nárast 7,9 percent. Po strate v predchádzajúcom roku dosiahla divízia mierne kladný výsledok s prevádzkovým EBIT vo výške 0,7 %. „Obchodná oblasť Mobility Solutions je obzvlášť zaťažená výpadkami v dodávkach polovodičov a musí sa pripraviť na zásadné zmeny v oblasti mobility,“ vysvetlil Forschner. „Divízia zároveň vynakladá vysoké počiatočné investície do elektromobility a automatizovanej jazdy a už teraz musí niesť výrazne zvýšené náklady na suroviny a logistiku.“ Podľa finančného riaditeľa ťažila Oblasť Priemyselnej techniky z oživenia dôležitých strojárskych trhov a dosiahla rast tržieb o 18,9 % na 6,1 miliardy eur. Po očistení o kurzové vplyvy je to nárast 19,4 percenta. EBIT marža predstavovala 8,4 %. V porovnaní so silným predchádzajúcim rokom dokázala oblasť Spotrebného tovaru zvýšiť svoje tržby o ďalších 12,7 % na 21 miliárd eur, čo po očistení o kurzové vplyvy predstavuje nárast o 14,4 %. Divízia opäť dosiahla dvojcifernú maržu prevádzkového zisku EBIT vo výške 10,2 %. Obchodná oblasť Energetika a technika budov dosiahla nárast obratu o 7,8 %, resp. o 8,8 % po očistení o kurzové vplyvy. Zvýšená marža EBIT predstavovala 5,1 % pri celkovom obrate 5,9 miliardy eur. Forschner povedal: „K úspechu významne prispela naša technológia vykurovania šetrná ku klíme.“

Obchodný rok 2021: Vývoj podľa regiónov

Bosch zaznamenal nárast tržieb vo všetkých regiónoch. V Európe dosiahol obrat 41,3 miliardy eur, čo je o 8,9 % viac ako v predchádzajúcom roku. Po úprave o vplyv výmenných kurzov je to desať percent. V regióne Severná Amerika tržby vzrástli o 6,5 percenta na 11,4 miliárd eur, tj. o 9,3 percenta po očistení o vplyvy výmenných kurzov. V Južnej Amerike bol dosiahnutý obrat 1,4 miliardy eur. Obrat sa zvýšil o 32 percent, po očistení o kurzové vplyvy dokonca o 45,1 percenta. V Ázii a Tichomorí, vrátane ostatných regiónov, dosiahli tržby 24,5 miliardy eur. To predstavuje nárast o 13,1 %, resp. o 11,7 % po očistení o kurzové vplyvy.

Počet zamestnancov 2021: Nárast vo všetkých regiónoch

K 31. decembru 2021 zamestnávala skupina Bosch po celom svete 402 614 pracovníkov, čo je o 7 580 viac ako v predchádzajúcom roku. Nárast prebiehal vo všetkých troch regiónoch: v Európe, Amerike a Ázii. V Nemecku zostal počet zamestnancov stabilný na hodnote 131 652. Vo výskume a vývoji sa počet zamestnancov zvýšil o 2 949 na 76 121.

Značky: