Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Spoločnosť Bosch dosiahla v roku 2022 na slovenskom trhu obrat 432,7 milióna eur, čo predstavuje medziročný pokles o 4,8 %.

„S dosiahnutými výsledkami sme spokojní vzhľadom na podmienky, v ktorých sme ich s našimi zamestnancami dosiahli, za čo im ďakujem,“ povedal Milan Šlachta, reprezentant skupiny spoločností Bosch v SR. Vojna na Ukrajine a jej dôsledky ovplyvnili rast v Európe viac ako v iných regiónoch. „Po období covidu zostali dodávateľské reťazce narušené a pokračoval už chronický nedostatok čipov. Naviac čelíme energetickej kríze s rastom cien energií a pridala sa k tomu aj inflácia. Na základe výsledkov prvého štvrťroka a súčasného oživenia v automobilovom priemysle sme do obchodného roka 2023 vstúpili dobre,“ dodal Šlachta.

Po období covidu zostali dodávateľské reťazce narušené a pokračoval už chronický nedostatok čipov. Naviac čelíme energetickej kríze s rastom cien energií a pridala sa k tomu aj inflácia. Na základe výsledkov prvého štvrťroka a súčasného oživenia v automobilovom priemysle sme do obchodného roka 2023 vstúpili dobre. Milan Šlachta, reprezentant skupiny spoločností Bosch v SR

V roku 2022 preinvestoval slovenský Bosch 16,1 miliónov eur, čo predstavuje navýšenie o zhruba 15 % v porovnaní s rokom 2021. Investície smerovali prevažne do moderných výrobných technológií, automatizácie a digitalizácie v závode v Michalovciach.

Divízia Bosch Electrical Drives plánuje rozšíriť výrobu pohonných jednotiek pre eBike (elektrobicykle) na Slovensko. Po preskúmaní rôznych možností sa Bosch rozhodol pre prenájom priestorov v meste Prešov na východnom Slovensku. Okrem výhodnej infraštruktúry a prístupu ku kvalifikovaným zamestnancom je výhodou aj centrálna poloha v našej výrobnej sieti. Spustenie výroby na prenajatých plochách je naplánované na druhú polovicu roka 2023.

Bosch na Slovensku zamestnával k 31. decembru 2021 viac ako 1 000 ľudí. V porovnaní s predchádzajúcimi rokmi bol počet zamestnancov stabilný. „V roku 2023 máme otvorený celý rad pracovných pozícií, najmä v novovznikajúcej spoločnosti v Prešove, ale aj v existujúcich spoločnostiach v Bernolákove a Michalovciach. Na východnom Slovensku plánujeme obsadiť ďalších 40 pozícií v oblasti vývoja,“ dodal Šlachta.

Skupina Bosch: výhľad a stratégia na rok 2023

Aj v náročnom roku 2022 sa spoločnosti Bosch podarilo prekonať svoje obchodné ciele. Dodávateľ technológií a služieb zvýšil svoj celkový obrat na 88,2 miliardy eur a EBIT marža z prevádzkovej činnosti vzrástla zo 4,0 na 4,3 %. „S výzvami roku 2022 sme sa popasovali dobre – náš obrat aj marža boli vyššie, než sme očakávali,“ povedal Dr. Stefan Hartung, predseda predstavenstva spoločnosti Bosch.

Napriek následkom pandémie Covid-19 dokázal Bosch v prvom štvrťroku 2023 zvýšiť svoj obrat o 3,5 percenta. Navzdory slabým hospodárskym prognózam plánuje spoločnosť dosiahnuť v roku 2023 rast obratu v rozmedzí 6 až 9 percent. Cieľová marža EBIT z prevádzkovej činnosti na rok 2023 sa pohybuje na úrovni 5 percent. Aj keď ekonomické a sociálne prostredie zostáva naďalej náročné, Bosch chce v nasledujúcich rokoch rásť výrazne rýchlejšie. „Naším cieľom je rásť v každom regióne sveta a patriť medzi troch vedúcich dodávateľov na všetkých našich trhoch,“ povedal Hartung.

Boj proti klimatickým zmenám otriasa nielen bežnou spoločnosťou, ale aj podnikateľským prostredím, a tým zrýchľuje technologické zmeny. „Táto technologická transformácia otvára príležitosti na rast, ktoré chceme využiť. V tejto súvislosti je naše motto ,Stvorené pre život’ ideálne – nielen pokiaľ ide o hlavné trendy elektrifikácie, automatizácie a digitalizácie, ale viac ako kedykoľvek predtým aj v súvislosti so softvérom a umelou inteligenciou,“ povedal Hartung.

Spoločnosť Bosch reaguje na tento trend smerujúci k softvérovému inžinierstvu v automobilovom priemysle reorganizáciou svojho dodávateľského podniku pre automobilový priemysel: v rámci Boschu bude spoločnosť Bosch Mobility v budúcnosti riadená ako obchodný sektor so zodpovednosťou za vlastné podnikanie a vlastným vedúcim tímom. Cieľom je ešte lepšie a rýchlejšie uspokojovať rýchlo sa meniace potreby zákazníkov prostredníctvom riešení na mieru z rovnakého zdroja. Predseda predstavenstva spoločnosti Bosch oznámil, že novo reštrukturalizovaná oblasť mobility by mala rásť v priemere o cca 6 % ročne až do roku 2029, kedy ročný obrat presiahne 80 miliárd eur.

Značky: