Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Hoci sa úlohy poľnohospodárskych strojov líšia, všetky majú spoločnú jednu vec: dieselový motor. Jeho používanie len v poľnohospodárskom sektore predstavuje približne 5 % celkovej spotreby nafty v Nemecku.

Z tohto dôvodu je zrejmé, že poľnohospodárske stroje musia byť šetrnejšie k životnému prostrediu. Spoločnosť Bosch považuje vodík, ktorý je tiež vhodný na pohon ťažkých vozidiel, za základný predpoklad dosiahnutia klimatickej neutrality. Svojimi riešeniami pre vodíkové motory, ktoré môžu slúžiť aj ako vhodný pohon pre špecifické aplikácie v poľnohospodárstve, chce spoločnosť ďalej smerovať k vytvoreniu vodíkového hospodárstva. Na veľtrhu Agritechnica 2023 bude prvýkrát prezentovať technickú inováciu – vstrekovač na priame vstrekovanie vodíka, ktorý nevyžaduje žiadne dodatočné mazanie. „Nový vstrekovač vodíka pre priame vstrekovanie je z technologického hľadiska veľkým krokom vpred,“ hovorí Jan-Oliver Röhrl, výkonný viceprezident zodpovedný za pohon úžitkových vozidiel v divízii Bosch Powertrain Solutions.

Počas celej prevádzkovej doby vozidla sa vstrekovač otvorí a zatvorí približne miliardukrát. Aby sa zabezpečilo, že bude vždy spoľahlivo fungovať, museli inžinieri vyvíjajúci vodíkový motor prekonať hneď dve výzvy. Jednak v dieselovom motore chýba mazanie, ktoré bežne zabezpečuje palivo, a tiež možná reaktívnosť vodíka s materiálmi, s ktorými prichádza do styku. Riešením inžinierov je premyslená konštrukcia, ktorá udržiava jednotlivé zložky vo vnútri vstrekovača oddelené a využíva rôzne technológie povrchovej úpravy. Systémy pre nízkotlakové priame a nepriame vstrekovanie boli vyvinuté pre motory, ktoré môžu byť prevádzkované aj pri veľkom zaťažení a v náročných podmienkach prostredia. Bosch ako dodávateľ systémov ponúka aj elektronické riadiace jednotky, produkty na skladovanie či dodávanie vodíka a ďalšie komponenty pohonných jednotiek.

Okrem palivových článkov a batériových elektrických pohonov je vodíkový motor jednou z ďalších možností v kombinácii pohonných jednotiek budúcnosti. Jeho koncepcia vychádza z osvedčených dieselových motorov a motorov na zemný plyn. To znamená, že základnú štruktúru motora, ako aj palivový, vzduchový a výfukový systém možno preniesť z existujúcich riešení pohonných jednotiek spolu s veľkým množstvom ďalších známych systémových komponentov. „Viac ako 90 percent vývojových a výrobných technológií potrebných pre vodíkový motor už existuje,“ hovorí Röhrl. „To nám umožňuje zachovať veľké časti nášho hodnotového reťazca – a platí to aj pre trh s náhradnými dielmi.“ Okrem toho vodíkový motor pozostáva predovšetkým z ocele a hliníka, čo znižuje závislosť od kritických nerastných surovín a ich dodávateľských reťazcov.

Prispôsobenie konvenčných systémov budúcnosti

Spoločnosť Bosch zároveň naďalej zdokonaľuje svoje konvenčné systémy vstrekovania nafty a čistenia výfukových plynov pre úžitkové vozidlá a terénne vozidlá. „Chceme, aby naše riešenia pomohli výrobcom automobilov na celom svete ďalej znižovať emisie CO2 a iné emisie,“ hovorí Röhrl. Napríklad modulárny systém CRSN common-rail pre úžitkové vozidlá a off-highway aplikácie vystavený na veľtrhu Agritechnica 2023 zabezpečuje efektívnu dodávku paliva a vstrekovanie do dieselových motorov. Je škálovateľný pre úrovne tlaku od 1 800 barov do 2 500 barov a možno ho konfigurovať pre motory s veľkosťou až osem valcov. Okrem toho dieselová technológia Bosch už dokáže pracovať s obnoviteľnými syntetickými palivami. Takéto palivá môžu dopĺňať pohonné jednotky na báze elektromobility alebo vodíka tam, kde tieto riešenia čelia ekonomickým alebo fyzikálnym problémom.

Digitálne služby zlepšujú dostupnosť vozidiel

Bosch ponúka aj inovatívne digitálne služby, ktoré pokrývajú rôzne fázy životnosti vozidiel. Tieto služby pomáhajú včas identifikovať problémy počas prevádzky, znižujú náklady na kvalitu a zabraňujú nákladným odstávkam. Cloudové, prepojené diagnostické služby kombinujú prevádzkové údaje vozidla s odbornými znalosťami spoločnosti Bosch. Na získavanie ďalších cenných poznatkov z kombinovaných údajov sa používajú algoritmy založené na umelej inteligencii. Výsledkom je jasný údaj o stave hnacieho ústrojenstva v čase výskytu problému alebo ešte pred ním, čo umožňuje odhaliť odchýlky.

Značky: