Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

INTEOX kombinuje integrovanú umelú inteligenciu (inteligentnú video analýzu) od spoločnosti Bosch s bežne používaným otvoreným operačným systémom (OS). Umožňuje inovatívne a prispôsobené riešenia zabezpečenia pridaním aplikácií, softwaru a služieb podľa potreby. Na základe zásad kvality Bosch.

Bosch predstavuje INTEOX, novú kamerovú platformu, ktorá bola vyvinutá s cieľom modernizácie a rozvoja bezpečnostnej brandže. Ako prvá úplne otvorená platforma svojho druhu otvára INTEOX úplne nové príležitosti pre používateľov, systémových integrátorov a vývojárov aplikácií pre inovácie a špecifické zákaznícke úpravy bezpečnostných riešení.

Vytváranie budúcnosti bezpečnostnej brandže

V stále viac prepojenom svete otvára Internet vecí (IoT) nové príležitosti – ako pre súkromné osoby, tak aj pre spoločnosti. Toto platí aj pre bezpečnostnú brandžu. Vďaka platforme INTEOX Bosch využíva obrovský potenciál Internetu vecí: Ako úplne otvorená kamerová platforma INTEOX bezpečne kombinuje inteligentnú analýzu videa (IVA) od spoločnosti Bosch so spoločným otvoreným operačným systémom (OS) a možnosťou pridania softwarových aplikácií (Apps) podľa potreby. Výkonná platforma podporuje najnovšie technológie, ako je analýza dát založená na neurónových sieťach – ďalší krok v aplikácii strojového učenia a umelej inteligencie. INTEOX umožňuje vývojárom aplikácií a integračným partnerom vyvíjať nekomplikované a neobmedzené softwarové aplikácie založené na spoločnom programovacom jazyku a s pomocou vstavanej inteligencie.

Systémoví integrátori môžu zároveň prispôsobiť svoje bezpečnostné riešenia špecifickým a meniacim sa požiadavkám zákazníkom pridaním aplikácií kamier INTEOX. „Ako výkonné senzory s inteligentnou analýzou videa inštalovanou ako štandard poskytujú kamery INTEOX hodnotné dáta, ktoré by mohli byť vyhodnocované mnohými rôznymi spôsobmi. To má za následok množstvo inovatívnych aplikácií v bezpečnostnej brandži, vrátane tých, ktoré si ešte vôbec nevieme predstaviť. S ohľadom na bezpečnosť a ochranu dát podlieha platforma vysokým štandardom spoločnosti Bosch. Zároveň ponúka už známu vysokú kvalitu a jednoduché ovládanie,“ hovorí Michael Seiter, Senior Vice President zodpovedný za divíziu Video Systems & Solutions v obchodnej oblasti Bosch Building Technologies.

Otvorené platformy sa už osvedčili v počítačovej brandži a brandži smartfónov. Tam sú aplikácie a softwarové aplikácie nevyhnutné. Umožňujú napríklad okamžitý prístup k informáciám, okamžitú a rýchlu komunikáciu a taktiež zlepšenú produktivitu práce a zjednodušenie každodenných úloh. Tieto výhody je možné previesť aj na bezpečnostné kamery. Vďaka prístupu na otvorenú platformu môžu vývojári a integrátori teraz spolupracovať a poskytovať svojim zákazníkom riešenia šité na mieru ich potrebám.

Kamerová platforma INTEOX je základom pre celkom novú generáciu trvalo inštalovaných a pohyblivých kamier zo série MIC, AUTODOME, FLEXIDOME a DINION, podporovaných otvorenou infraštruktúrou IoT. Táto infraštruktúra IoT, ktorú vyvinula spoločnosť Security and Safety Things GmbH, spoločnosť Bosch, je založená na nasledujúcich štyroch pilieroch:

  • Otvorený operačný systém (OS) založený na Android Open Source Project, posilnený rozsiahlymi bezpečnostnými technológiami
  • Obchod s aplikáciami a prístupom k relevantným informáciám o aplikácii, prehľadom všetkých voľne dostupných aplikácií a možnosťou nákupu ďalších aplikácií, ktoré už boli vyvinuté pre všetky kamery INTEOX
  • Online portál pre vývojárov a dizajnérov aplikácií s prístupom k dátam a nástrojom na vývoj a testovanie nových aplikácií
  • Portál pre správu zariadení, ktorý poskytuje aktuálne dáta o stave zariadenia a umožňuje jednoduchú správu aplikácií

Na základe tejto infraštruktúry IoT kamery INTEOX podporujú vývojárov aplikácií, systémových integrátorov, integračných partnerov a ďalších odborníkov v oblasti bezpečnosti pri vývoji vlastných aplikácií pre zákazníka a ich integráciu do kamier INTEOX. „INTEOX bude podporovať inovácie na úrovni, ktorú dnes nemôže dosiahnuť žiadna spoločnosť. Zavedenie tejto otvorenej kamerovej platformy urýchli budúci rast celej bezpečnostnej brandže,“ hovorí Michael Seiter.

Prvé kamery založené na platforme INTEOX budú predbežne k dispozícii od júla 2020.

Značky: