Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Spoločnosť Bosch rozširuje svoje portfólio výrobkov pre mobilné vodíkové aplikácie: Od tejto chvíle zahŕňa tiež komponenty pre systémy H2 nádrží, ako sú ventily nádrží alebo regulátory tlaku.

Na tieto účely Bosch spolupracuje s talianskou špecializovanou firmou OMB Saleri v rámci vývojového partnerstva, v ktorom sú produkty spoločne ďalej vyvíjané. „Vodík je dôležitou súčasťou budúcej skladby pohonných jednotiek na dosiahnutie klimatickej neutrality,“ hovorí Dr. Uwe Gackstatter, predseda divízie Bosch Powertrain Solutions. „Spoločne s OMB Saleri pripravujeme komponenty H2 nádrží pre sériovú výrobu.“

Zameranie na celosvetový trh s vodíkovými nádržami

Dopyt po pohonoch na báze vodíka v nasledujúcich rokoch prudko vzrastie, najmä pri úžitkových vozidlách. Bosch očakáva, že do roku 2030 bude mať palivový článok približne každé ôsme novo registrované úžitkové vozidlo na svete. Spoločnosti Bosch a OMB Saleri sa preto usilujú o rozšírenie svojich pozícií na trhu v sektore H2 prostredníctvom novo dohodnutej spolupráce v oblasti komponentov pre systémy vodíkových nádrží. Spolupráca zahŕňa licenčnú a vývojovú dohodu na niekoľko produktov pre riešenie skladovania vodíka pod tlakom 350 barov a 700 barov. Spoločné tzv. simultánne inžinierske tímy teraz ďalej vyvíjajú existujúce výrobky a optimalizujú ich pre veľkosériovú výrobu. Cieľom spoločnosti Bosch je vďaka veľkému množstvu ponúkať komponenty pre riešenia vodíkových nádrží za konkurencieschopné ceny.

Bosch a OMB Saleri spájajú svoje kompetencie

Spolupráca spája know-how oboch partnerov. Talianska technologická spoločnosť OMB Saleri z Brescie v severnom Taliansku je jedným z popredných svetových špecialistov na komponenty pre riešenie skladovania vodíka. Ako partner Bosch ťaží z ich odborných znalostí v oblasti vývoja, modernej testovacej infraštruktúry H2 a testovacích staníc a komponentov, ktoré sa už osvedčili v prvých aplikáciách. Spoločnosť Bosch na oplátku prispieva svojimi skúsenosťami s industrializáciou inovatívnych výrobkov a globálnou vývojovou a výrobnou sieťou pre veľké série.

Spoločnosť Bosch pracuje na mobilných a stacionárnych palivových článkoch

Spoločnosť Bosch je presvedčená o tom, že vodík bude nositeľom energie, a preto do tejto oblasti vopred investuje. V rokov 2021 až 2024 spoločnosť investuje takmer 600 miliónov eur do mobilných aplikácií a 400 miliónov eur do aplikácií na stacionárnu výrobu elektriny a tepla. Portfólio pre vozidlá siaha od jednotlivých senzorov cez základné komponenty, ako je elektrický vzduchový kompresor a stack, až po kompletný modul palivového článku.

Značky: