Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Spoločnosť Bosch sa chystá hrať vedúcu úlohu v budúcnosti mobility, ktorej bude dominovať softvér. V budúcnosti bude spoločnosť pod hlavičkou svojej dcérskej spoločnosti ETAS GmbH vyvíjať a distribuovať základný softvér pre vozidlá, middleware, cloudové služby a vývojové nástroje, ktoré bude možné využívať naprieč všetkými oblasťami. Od polovice roku 2022 tu bude koncentrovaných celkovo 2 300 odborníkov z rôznych vývojových divízií Bosch a ETAS.

„Vývoj softvéru pre automobilový priemysel je kľúčovou kompetenciou spoločnosti Bosch. Každý rok dodávame do vozidiel po celom svete viac než 200 miliónov riadiacich jednotiek s naším vlastným softvérom. Vďaka tomuto novému usporiadaniu sa chceme v budúcnosti stať popredným poskytovateľom softvéru pre vozidlá nezávislého na aplikáciách,“ hovorí Dr. Stefan Hartung, predseda predstavenstva divízie Mobility Solutions spoločnosti Robert Bosch GmbH.

Spoločnosť Bosch pred rokom založila divíziu Cross-Domain Computing Solutions, ktorá sa stala výkonnou jednotkou pre špecifický softvér a špecifický hardvér vozidiel v mnohých oblastiach, ako je napríklad asistencia vodiča a infotainment. Spoločnosť teraz spája svoju ponuku s aplikačne nezávislým softvérom pre vozidlá a cloud v spoločnosti ETAS. Vznikne tak centrálna platforma, pomocou ktorej bude možné v budúcnosti vyvíjať softvér rýchlejšie, efektívnejšie a spoločne s partnermi. „Náš univerzálny softvérový základ je hlavným predpokladom pre digitalizáciu moderných, softvérovo definovaných vozidiel,“ hovorí Dr. Stefan Hartung. V budúcnosti bude spoločnosť Bosch kombinovať softvérovú platformu, ktorú je možné používať vo všetkých oblastiach, so svojimi odbornými znalosťami v oblasti vývoja inovatívnych softvérových funkcií. „Bosch tak vytvára na trhu jedinečnú ponuku a získava tým významnú konkurenčnú výhodu,“ hovorí Dr. Markus Heyn, výkonný riaditeľ spoločnosti Robert Bosch GmbH. V budúcnosti bude ETAS ponúkať výrobcom automobilov aj ďalším dodávateľom ako platformu, ktorú bude možné používať plošne, tak aj príslušné vývojové prostredie.

Softvér sa vo výrobe vozidiel stáva stále dôležitejším

Skôr platilo, že vozidlo je hotové, keď je dodané. V budúcnosti sa však bude softvér vozidla neustále zdokonaľovať a rozširovať, a to po celú dobu životnosti vozidla. To umožňuje vodičom individuálny digitálny zážitok z jazdy a zároveň tvorí základ pre nové obchodné modely výrobcov. Tento vývoj ešte len začína. Trh so softvérom pre automobilový priemysel sa podľa odborníkov bude v nasledujúcich rokoch pohybovať v miliardách. Bosch očakáva dvojciferný ročný rast tejto oblasti až do roku 2030. Súčasťou vývoja je organizačné preskupenie, ktoré teraz spoločnosť Bosch plánuje v oblastiach zaoberajúcich sa softvérom nezávislým na aplikáciách v dcérskej spoločnosti ETAS. „Pri vývoji operačných systémov pre vozidlá chceme v budúcnosti získať ešte lepšiu pozíciu na celosvetovom trhu,“ hovorí Heyn. „Týmto krokom ponúkame súčasným aj novým zákazníkom ucelenú ponuku horizontálnej platformy pre realizáciu softvérovo definovaných vozidiel,“ dodáva Christoph Hartung, generálny riaditeľ spoločnosti ETAS GmbH. Nová organizácia bude tiež pokračovať v spolupráci medzi spoločnosťami Bosch a Microsoft, ktorá bola zahájená vo februári. Cieľom spolupráce je komplexná softvérová platforma pre bezproblémové prepojenie automobilov a cloudu. V budúcnosti to zjednoduší ďalší vývoj softvéru vozidla po celú dobu jeho životnosti a jeho nahrávanie do riadiacich jednotiek a počítačov vozidla prostredníctvom cloudu.

Univerzálna a otvorená ponuka základného softvéru a middlewaru

Elektrické nastavenie sedadla, nabíjanie vozidla, aktivácia airbagu alebo počúvanie rádia –⁠ softvér je už neoddeliteľnou súčasťou takmer všetkých funkcií moderných vozidiel. Skladá sa z rôznych vrstiev, ktoré na seba nadväzujú. Jednu vrstvu tvoria softvérové moduly, pomocou ktorých výrobcovia vozidiel vytvárajú individuálne zážitky z jazdy –⁠ od pohonu cez informačné a zábavné systémy až po asistenčné systémy. V tomto sa jednotlivé značky odlišujú, niekedy veľmi výrazne. Ostatné vrstvy, ako je základný softvér riadiacich jednotiek a tzv. middleware, naopak neponúkajú výrobcom takmer žiadnu možnosť odlíšenia. Tieto softvérové komponenty riadia základné úlohy riadiacich jednotiek a počítačov vozidla, ktoré však vodič nevníma. Riadia napríklad výkon procesora a úložný priestor alebo určujú, akým spôsobom budú riadiace zariadenia komunikovať medzi sebou alebo s cloudom a vymieňať si dáta. Keď je tento softvér vyvinutý, môže byť použitý takmer v každej riadiacej jednotke – bez ohľadu na to, v ktorej oblasti a v ktorom modeli vozidla. Tento systém poznáme z inteligentných telefónov, kde široká škála aplikácií využíva centrálny operačný systém. „Vďaka novému usporiadaniu sme teraz schopní ešte lepšie vyhovieť meniacim sa požiadavkám trhu. Spoločne s našimi partnermi umožňujeme súčasným aj novým zákazníkom úplne nový prístup k vývoju softvéru pre automobilový priemysel,“ hovorí Christoph Hartung. V budúcnosti bude hrať čoraz dôležitejšiu úlohu aj open source softvér a súvisiace ekosystémy. Výrobcovia vozidiel a dodávatelia automobilov tak budú môcť v budúcnosti ešte lepšie umiestniť softvér do centra vývoja.

Softvér nezávislý na aplikácii z jedného zdroja

Spoločnosť ETAS bola založená v roku 1994 ako dcérska spoločnosť spoločnosti Robert Bosch GmbH a zamestnáva približne 1 500 pracovníkov v 12 krajinách. V polovici roku 2022 pribudne ďalších 800 zamestnancov zo spoločnosti Bosch. Obe spoločnosti už úzko a úspešne spolupracujú. Táto spolupráca bude ďalej prehlbovaná v spoločnej jednotke. Detaily budúcej organizácie sú v súčasnej dobe vypracovávané za účasti príslušných zástupcov zamestnancov.

Značky: